Docenten

Opleidingen:

Jac de Groot, MA

Studeerde Theologie en Kerkgeschiedenis aan de Evangelische Theologische Hogeschool (Veenendaal), Universiteit Utrecht en de Theologische Universiteit Kampen. In 2016 is hij afgestudeerd met een masterthesis over de persoon en de positie van Hieronymus Vogellius in de contra-remonstrantse kerk van Kampen. Na zijn afstuderen heeft hij meegewerkt aan een transcriptie van de kerkenraadsnotulen van de Hervormde Kerk van Kampen (1618-1624). Verder is hij redacteur en secretaris van het Gereformeerd Kerkblad van midden- en zuid-Nederland.

Jac is getrouwd met Elizabeth en hebben samen drie zoons. Hij en zijn gezin zijn lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Kampen-Zuid, waar zij ook wonen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Dr. Marco Wittenberg

Sinds 2004 is Marco Wittenberg voorganger in de CAMA Gemeente in Amstelveen. In 2016 is hij gepromoveerd op de Heilige Geest in Lucas-Handelingen. Naast zijn werk in Amstelveen is Marco betrokken als gastdocent aan het Baptistenseminarie in Amsterdam en aan de ETF in Leuven (België). Hij geeft het vak Theologie van het Nieuwe Testament aan de Sprekersroute.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Sprekersroute

dr. Jan Martijn Abrahamse

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Duke University en de Vrije Universiteit en promoveerde in januari 2018 op een onderzoek naar een hedendaagse ambtstheologie (The Stripping of the Ministry, 2018). Van 2012-2017 werkte hij als predikant van de Aalsmeer CAMA Gemeente en werkt nu als docent systematische theologie en ethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en is als Research Fellow verbonden aan het Baptisten Seminarium Amsterdam. Daarnaast is hij als redacteur betrokken bij Inspirare: Tijdschrift voor Evangelische en Charismatische Theologie. Afgelopen november 2018 verscheen Breekbaar halleluja (KokBoekencentrum), een verkenning van de pelgrimspsalmen in relatie tot christen-zijn vandaag. Jan Martijn is docent dogmatiek namens het Baptisten Seminarium voor de Sprekersroute. Hij vindt het een voorrecht om samen met mensen na te denken over fundamentele vragen van christenzijn, het goede leven en de uitdagingen van onze tijd.

 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Sprekersroute

Hans Alblas, MA

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (praktische theologie, 2011). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus (www.omnicus.nl). Beweegt zich als evangelisch-charismatisch christen binnen de breedte van de kerk, is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Roelof Alkema, MA

Roelof Alkema doceert voor de ETS Nieuwe Testament in Drachten Assen en Winschoten. Hij heeft Theologie gestudeerd aan de ETA en de TU Kampen, en is in 2012 als nieuwtestamenticus afgestudeerd bij prof. dr. van Houwelingen. Onder diens begeleiding werkt Roelof momenteel aan een dissertatie over het onderwijs van Jezus en de algemene zendbrieven. Naast onderzoeken en doceren is Roelof actief in het pastoraat en als spreker en catecheet.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Hans Arentsen

Hans is getrouwd met Hanneke. Samen hebben zij 6 kinderen, waarvan er geen meer thuis woont. Hij studeerde scheikunde en natuurkunde aan de universiteit Utrecht. Naast lesgeven aan de ETS houdt hij zich bezig met jongerenwerk en prediking. Verder maakt hij regelmatig een tijdschrift op voor ECM (European Christian Mission) en beheert hij de database van Protestants Marriage Encounter. In zijn studententijd en daarna heeft hij veel aan bijbelstudie gedaan en hij wil heel graag de Bijbel dicht bij mensen brengen om hen te laten zien wat God door Christus allemaal voor ons heeft.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Haije Bergstra, MA

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Hij schrijft regelmatig voor de Barneveldse Krant over geloof en samenleving. Daarnaast is Haije betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten. Bij het Evangelisch College is Haije coördinator van de opleiding Missionair Werk en geeft hij les bij de opleiding Theologie en Missionair Werk. Ook geeft hij les bij de Toerustingscursus Leven met een Missie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie

drs. Kees Bezemer

Studeerde bestuurskunde aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Was werkzaam als docent bij het ROC Albeda College in Rotterdam. Doceert het vak Nederlandse kerkgeschiedenis.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Frans Blok, BA

Na bijbelschool en HBO theologie gaf Frans leiding aan een bijbelschool in Nederland. Vanaf 1993 startte hij met anderen het Albanian Bible Institute – een opleiding voor voorgangers van de toen snelgroeiende Albanese kerk. Hij werd in 2002 voorganger van City Light in Alkmaar en vanaf 2015 van Pinkstergemeente Immanuel in Haarlem. Op het zendingsveld leerde hij om de Bijbel en Bijbelse thema’s op begrijpelijke en pakkende wijze te communiceren. Frans heeft 4 kinderen en woont met zijn vrouw Evelien in Haarlem.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. John Boekhout

John Boekhout is Bijbelleraar, trainer en spreker. Hij schreef het gelijknamige boek ‘Verantwoord Bijbelgebruik’ en is actief namens Stichting Apollos.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Verantwoord Bijbelgebruik

Jan Boelhouwers

Is getrouwd met Wi-ja en samen hebben ze vijf kinderen. Na een handelsopleiding te hebben voltooid, wist Jan zich geroepen om theologie te gaan studeren. Na de GOS en kadertraining ging hij voltijds studeren aan het CBVB in Heverlee. Daarna heeft hij gewerkt bij de NCBG en momenteel werkt hij al 24 jaar bij het Conferentie en Pastoraal Centrum “De Ark” in Ter Apel, waar hij verantwoordelijk is voor onderwijs en pastoraat. Naast docent aan de ETS, doceert hij ook aan de RMS, met één verlangen: zijn Heer en Heiland, Jezus Christus alle eer en glorie te geven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Corine den Boer

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Ds. Dorien van Bosheide

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie en in Utrecht. Werkte gedurende 15 jaar in het bedrijfsleven en vervulde diverse managementfuncties. Is werkzaam als justitiepredikant in de justitiële inrichting van Amsterdam en Zwolle.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Syta Bosma

Syta is getrouwd en woont in Zwolle. In het verleden heeft zij de opleiding Pastorale Hulpverlening gedaan en was zij werkzaam als ouderenwerker en secretaresse.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening
Toerustingscursus Pastoraat

Rene Bosman, MEd

René studeerde leraar werktuigbouwkunde (PTA), theologie aan de ETA en heeft een master Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing (CHE). Hij reisde twee jaar met de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie in Zuid-Amerika aan boord van de Logos II (1992-1994). René is momenteel werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent techniek en godsdienst/levensbeschouwing op Melanchton Schiebroek (gymn-vwo-havo). Hij is oudste in de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, een vaste spreker binnen deze gemeente, geeft Bijbelstudie en gaat voor in diverse andere gemeenten. René’s missie is om zichzelf in te zetten voor de geestelijke groei van anderen, door middel van spreken, onderwijzen en met anderen de Bijbel te bestuderen, zodat men zal groeien in discipelschap.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Sprekers

J. Bremmer, MA

Doceerde Wijsheidsliteratuur (2012), Hermeneutiek/Exegese (2012-2015) en doceert momenteel Bijbelstudiemethoden (2014-heden). Studeerde economie en theologie en volgde daarna een lerarenopleiding. Hij heeft een passie voor onderwijs en is actief als docent op een middelbare school.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Cees van Breugel

Cees van Breugel is buurtpastor / pionier bij Hart voor West, een missionaire leefgemeenschap in Rotterdam West. Hij volgde de lerarenopleiding en studeerde Gemeentewerk bij het Evangelisch College. Zijn verlangen is om het woord van God door te geven en zo mensenlevens zien veranderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Christine Brink, MA

Ze heeft van 2010-2015 theologie gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee. Hierna studeerde ze verder als lerares godsdienst en levensbeschouwing om zo jongeren te stimuleren en een voorbeeld te kunnen zijn. Ze woont in Valkenswaard samen met haar man Nick, waar ze als voorgangersechtpaar de gemeente dienen. De ETS is een plek waar ze mensen wil bemoedigen en stimuleren om samen met God te gaan leven en Hem bij alles te betrekken wat het leven van alledag brengt.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Nick Brink, MA

Behaalde in 2014 zijn Master in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen aan de ETF in Leuven en is sinds september 2014 parttime voorganger in de Evangelische Baptisten Gemeente in Valkenswaard. Zijn passie: dienen in Gods Koninkrijk en mensen helpen de Bijbel beter te begrijpen. Getrouwd met ETS-docente Christine Brink.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Agnes van den Broek

Agnes van den Broek is anglist en heeft Godsdienst Pastoraal Werk gestudeerd. Zij werkt samen met haar man bij Stichting Agapè, eerst als studentencoach en inmiddels als coördinator en trainer kerkrelaties. Zij geeft met veel plezier Oude Testament in Eindhoven, waar zij de cursisten graag prikkelt om zelfstandig nieuwe dingen uit de Bijbel te ontdekken. Ze is gedreven om mensen bij God te brengen en christenen tot discipel van Jezus te maken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Corné Burger

Werkt bij Operatie Mobilisatie. Hij is een enthousiaste, gemotiveerde spreker, mede door zijn jarenlange ervaring binnen OM en zijn opleiding theologie aan de ETA. “Jezus kennen, Hem volgen en Hem bekend maken,” is zijn drijfveer. Hij spoort mensen aan om te leven uit genade en op zoek te gaan naar ieders taak in de Grote Opdracht. “Het is prachtig om aan de ETS les te mogen geven. De Bijbel is Gods Woord en een onuitputtelijke bron voor ons geloofsleven en het beter leren kennen van God en Zijn liefdevolle plan.”

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Laura Dijkhuizen, MA

Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Is werkzaam als coördinator opleiding Missionair Werk en docent van diverse vakken bij het Evangelisch College. Daarnaast is zij (mede) auteur van enkele boeken en reist zij graag naar Afrika voor trainingen of om les te geven. Dit doet zij in samenwerking met ds. Ron van der Spoel vanuit Jethrofoundation.

Verder geeft Laura spreekbeurten en workshops en verzorgt zij gastlessen aan de ETF in Leuven en op Windesheim voor het Baptistenseminarium in Amsterdam. Tevens is zij oprichter van het netwerk Vrouwentheologen, dat onder de vlag van MissieNederland opereert en is zij vice-voorzitter van het bestuur van MissieNL.

Laura is een promotietraject gestart aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij onderzoekt genderrollen in leiderschap van evangelische gemeenten. Dit naar aanleiding van het boek Typisch Evangelisch waarvoor zij in de geschiedenis van de evangelische beweging dook.

Laura is getrouwd met Harrie, samen hebben zij zes dochters en wonen in Soest.

Haar passie is om studenten en (aanstaande) voorgangers toe te rusten met het Goede Nieuws van Gods liefde en betrokkenheid om in deze postmoderne tijd te kunnen communiceren in onze multiculturele samenleving.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Jasperina Dijkstra-de Koning, BA

Heeft de opleiding tot lerares basisschool gevolgd aan de Christelijke Pedagogische Academie in Amsterdam. Toen de (vier) kinderen hun bestemming hadden gevonden is zij theologie gaan studeren bij de ETA. Als specialisatie heeft zij de studie pastorale hulpverlening bij het EPS gevolgd. Beide diploma’s heeft zij in januari 2014 in ontvangst mogen nemen. Mede door haar studie verdiepte haar persoonlijke relatie met de Here God en groeide het verlangen om anderen toe te rusten. Zij doet dit o.a. in haar (psycho-pastorale) praktijk Tsephirah en bij de ETS-locatie Den Helder.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

dr. Erik Groeneveld

Erik Groeneveld (1966) is getrouwd met Petra en heeft een zoon en een dochter. Tot 2010 was hij als docent Praktische Theologie verbonden aan het Evangelisch College. Van 2010 tot 2014 heeft hij gewerkt aan een theologisch proefschrift aan het Sydney College of Divinity in Australië. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Congregational Leadership in the Church of the Nazarene: A Redefinition In the Context of Essential Kenosis and Collaborative Governance’. Sinds 2017 is Erik weer als docent Praktische Theologie, coördinator van het Toerustingsprogramma Leiderschap en praktijkcoördinator verbonden aan het Evangelisch College. Daarnaast is hij werkzaam als geestelijk verzorger en is hij als predikant verbonden aan de Kerk van de Nazarener, waar hij nu onderwijscoördinator is.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Gemeentewerk

Hans Euser

Hans Euser zet zich, samen met zijn vrouw Carolien, in voor moslims, migranten en medelanders in de wereld op hun stoep. Ze zijn samen verantwoordelijk voor een netwerk van interculturele kerken in Nederland en zijn actief in hun eigen buurt Bloemhof op Rotterdam Zuid.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Leven met een Missie

Ludy Fabriek

Ludy is docent Oude Testament in Dokkum. Hij studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool in Kampen en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Was voorganger in de Vrije Baptistengemeente te Franeker, Middelburg en Dokkum. Reeds sinds 1985 geeft hij les aan de ETS. Ludy vindt het nog steeds bijzonder om op deze manier christenen uit allerlei kerken te mogen toerusten voor hun bedieningen in de gemeente van Jezus Christus.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Sprekers

Cees Fraanje

Is getrouwd en heeft 3 kinderen. Hij deed de HBO studie voor sportleraar en stond ruim 11 jaar voor de klas. Daarnaast werkte Cees bij Stichting Gave en sinds 2010 deeltijd bij Stichting Werkers in de Wijngaard waar hij zich bezig houdt met Bijbelstudies, preken, lezingen, toerusting en evangelisatie.

Cees zit in het vierde jaar van de ETA en geeft Oude Testament in Veenendaal. Zijn verlangen is om de veelzijdigheid van Gods Woord door te geven met extra aandacht voor (geloofs)crises in het leven. Een tekst die veel voor hem betekent is ‘Geef gij hun te eten’ (Markus 6:37).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Barbera van de Giessen

Volgde de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS). Na afronding van deze opleiding is ze gestart met een eigen praktijk voor psycho-pastorale hulpverlening. Ook geeft ze leiding aan het pastoraat in haar gemeente. Voorheen was ze werkzaam als verpleegkundige. Barbera is getrouwd en moeder van vier kinderen. Voor haar is elk mens uniek, kleurrijk en vol mogelijkheden. Haar verlangen is dat elk mens mag leren zichzelf te zijn en mag groeien in de relatie met zichzelf, anderen en God.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

dr. ir. Richard Hakvoort

Is getrouwd en heeft twee zoons. Van 2007 tot 2014 heeft hij gestudeerd aan de Evangelische Theologische Academie en heeft hij dit succesvol afgerond met zijn Bachelor diploma theologie, specialisatie Bijbelse talen Grieks en Hebreeuws. Daarnaast is hij actief in zijn gemeente, de Evangelische Gemeente Assen, als oudste en als spreker. Sinds 2014 heeft hij ETS lessen OT gegeven in Assen, Musselkanaal en Groningen. Hij heeft een grote affiniteit met lesgeven en didactiek. Hij is onder andere vijf jaar lang schaakdocent geweest op een basisschool in Assen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

ds. Cees Hanemaayer

Geeft al vele jaren met heel veel plezier les aan de ETS. In het dagelijks leven is hij voorganger van de Baptistengemeente in Enkhuizen. Hij is gelukkig getrouwd met Marjon en samen hebben zij vier kinderen. Cees is in zijn vrije tijd graag op het voetbalveld waar hij het liefst als trainer actief is, maar ook graag een wedstrijd kijkt van een van zijn kinderen. Daarnaast loopt hij hard en is hij actief betrokken bij de Lionsclub in zijn woonplaats. Kortom, Cees is een actieve man met veel passies. Maar zijn belangrijkste passie is Jezus, en met hart voor mensen probeert hij van Jezus te getuigen waar hij kan.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Jirska van Hooijdonk, MA

Studeerde Bijbel en Theologie (BA) aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België, voorheen Algemene Letteren (Politieke Geschiedenis, MA) aan de Universiteit Utrecht. Studeert na een omweg (MA Aspects and Implications of Biblical Interpretation, London School of Theology) verder aan haar MA Bible and Theology in Leuven. Is werkzaam als docent NT en ETS-coördinator bij het Evangelisch College. Jirska geniet van de ETS, omdat cursisten op een directe manier voor de uitdaging van Bijbelinterpretatie komen te staan. Haar verlangen is dat cursisten groeien in hun vaardigheid om zelf de Bijbel te lezen en uit te leggen, zodat zij groeien in hun geloof en in hun vermogen om te onderscheiden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Liebrecht Hellinga

Liebrecht studeerde theologie aan de Evangelische Bijbelschool te Doorn en behaalde daarna een master theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit. Kerkelijke opleidingen volgde hij bij de CAMA en de Unie van Baptisten. Hij is sinds mei 1994 gemeentepredikant, momenteel van de Baptistengemeente Appingedam. Sinds 2001 is hij ETS-docent op verschillende locaties. Graag geeft hij les aan de ETS, omdat de ETS zijns inziens een prima hulpmiddel is om vertrouwd te raken met de Bijbel, om toegerust te worden in persoonlijke geloof en dienstbaarheid in het Koninkrijk van God.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Leo van den Heuvel

Leo is docent Oude Testament in Sleeuwijk en Houten. Hij is werkzaam bij de stichting Bouwstenen voor je leven. Studeerde theologie aan de ETH en de VU in Amsterdam. Zijn motief om les te geven is de noodzaak van toerusting van gemeenteleden: ‘grondige kennis van de Bijbel verdiept onze relatie met God, versterkt onze gemeenten en stimuleert ons getuigenis in de maatschappij’.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

ds. Henk van den Heuvel

Studeerde aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn. Diende in verschillende gemeenten als predikant, voordat hij met emeritaat ging. Doceert bij de ETA het vak Koningen en Profeten.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Theo van den Heuvel

Theo van den Heuvel is voorganger van de Stadskerk | VBG. Hij studeerde theologie aan de ETA. Eerder gaf hij leiding aan Athletes in Action, een organisatie die evangeliseert door middel van sportacties. Daarna werkte hij enkele jaren als zorgpastor, om vervolgens in 2013 de taak van voorganger over te nemen van Wim Stoorvogel.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

Nils Hogenhout

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Janine Knibbe

Janine heeft de hbo-opleiding verpleegkunde afgerond, waarna ze in de wijkverpleging en jeugdgezondheidszorg heeft gewerkt. In 2010 is ze gestart met de ETS-bijbelcursus. Tijdens de cursus groeide het verlangen om zich meer in de Bijbel te verdiepen. Vandaar de keuze voor opleiding Theologie aan het Evangelisch College. Ze is nu bezig met de afstudeerfase van de specialisatie prediking en onderwijs. In de eigen gemeente is ze betrokken bij de beleidsvorming rond onderwijs en geeft ze onderwijs aan de tieners. Studeren in de Bijbel is voor haar een boeiende en leerzame ontdekkingstocht en ze vindt het een mooie uitdaging om anderen op die ontdekkingstocht mee te nemen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd HBO-theologie aan de ETA en aan de Christelijke Hogeschool Ede. Was werkzaam als kerkelijk werker in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel en (soms) als docent godsdienst.
Jan is bij het Evangelisch College als adjunct-directeur verantwoordelijk voor financiële zaken. Daarnaast doceert hij bij de opleiding Theologie de vakken Koningen & Profeten, Intertestamentaire Periode, Handelingen, Paulinische Brieven en Gemeentebeheer (financiën).

Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel.

Zijn verlangen is de studenten op een gedreven, enthousiaste en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die de liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Gemeentewerk

Peter Jansen

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Riny Joustra

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie en studeert Modern Hebreeuws in Groningen (RUG).
Doceert bij de ETA Hebreeuws en verzorgt bij de ETS de lessen Oude Testament op de locaties Hoogezand en Assen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Opleiding Theologie

ds. Gerrit van Klaveren

Na een periode in het bedrijfsleven studeerde Gerrit aan de EBS In Veenendaal. Vanaf 1997 heeft hij als voorganger in verschillende gemeenten mogen werken in de omgeving van Leiden en in Haarlem. Gerrit heeft zich gespecialiseerd in het pastorale aspect van gemeente zijn. Gerrit werkt momenteel als zzp’er in het bedrijf gelegenheidsdominee, een dienstverlenend bedrijf op het gebiedt van uitvaarten, huwelijksdiensten, persoonlijke coach, pastorale begeleidingstrajecten, relatietherapeut en rouwverwerking. Verder werkt Gerrit als pastor in de Evangelische gemeente te Zaandam en de Baptistengemeente Katwijk. Naast de EBS heeft Gerrit diverse opleidingen gevolgd op pastoraal gebied. Zijn missie is mensen te begeleiden en toe te rusten om tot herstel en genezing te komen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Gerben Kollenstaart

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (doctoraal 2002) en deed een educational master aan het IVLOS. Sinds 2006 docent klassieke talen aan de gymnasiumafdeling van evangelische school de Passie te Rotterdam.

Het is zijn passie om samen met leerlingen op zoek te gaan naar de Here God en Hem alle eer te geven via dagopeningen, gebedsgroepen, het mentoraat en de lesstof (o.a. door lectuur van Bijbelse en vroeg-christelijke teksten).

Gerben is getrouwd met Agnes en woont in IJsselstein.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

drs. Frans Koopmans

Tweede voorzitter van het bestuur van het Evangelisch College.

Studeerde Noordwest-semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian studies of science and society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is beleidsmedewerker Identiteit bij De Hoop ggz in Dordrecht en stafmedewerker bij Stichting Chris en Voorkom! in Houten. Hij doceert bij het EC de vakken Hebreeuws en Filosofie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk

Evert Leeflang, BSc, MA

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Is werkzaam als opleidingscoördinator Theologie en docent Systematische Theologie bij de opleidingen Theologie, Pastorale Hulpverlening en Missionair Werk te Zwijndrecht voor de vakken Eigenlijke Theologie, Moderne Theologie, Hermeneutiek, Bibliologie, Eschatologie en Ecclesiologie.

Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en als oudste verbonden aan de VEG Eljakim.
Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en door zijn onderwijs de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Harmke Kregel

Harmke is getrouwd en heeft een dochtertje. Ze is fulltime moeder en werkt daarnaast als kerkelijk jongerenwerker in een PKN-gemeente.

Ze heeft de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Christelijke Hogeschool in Ede gevolgd en als aanvulling de opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College gedaan.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Debora Krikken, MSc

Debora heeft na het behalen van haar master Public Policy in 2006 tien jaar als onderzoeker gewerkt. Omdat ze haar onderzoeksvaardigheden het liefst inzet ten dienste van God en mensen is ze de opleiding Missionair Werk gaan volgen. In 2017 zette ze haar eigen bedrijf Buro Belief op om haar passies te kunnen combineren. Vanuit dit buro spreekt of traint Debora en verricht ze onderzoek-/adviestrajecten in christelijke organisatie. Ze verzorgt het exegetische deel van de training Geloofwaardig Spreken (met Paulien Vervoorn). Daarnaast spreekt ze met enige regelmaat in gemeenten.

Medio 2018 rondde Debora bij het Evangelisch College de opleiding Missionair Werk af en in september 2019 staart ze met de master Bible & Theology aan de ETF in Leuven.

Bij het Evangelisch College verzorgt Debora de training Leven met een Missie. Vanaf september 2019 is Debora ook ETS docent. Zij doet dit omdat ze ervan overtuigd is dat de Bijbel Gods Woord is en ongelooflijk goed nieuws bevat dat ontzettend relevant is voor ons leven vandaag de dag.

 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Leven met een Missie

Bas Krins, MA

Bas studeerde Theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht (deeltijdopleiding). In het dagelijks leven is hij directeur van een onderzoeksinstelling op het gebied van polymeren. Daarnaast is hij actief met preken, schrijven van artikelen (voor o.a. de eigen website) en les geven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. ing. Arend Kroes

Is getrouwd met Ruth en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. In 2013 heeft hij de ETA succesvol afgerond met een Bachelor diploma theologie, specialisatie ‘leiderschap’. Vervolgens heeft hij aan de Theologische Universiteit te Kampen zijn masterstudie Praktische Theologie in 2017 afgerond. Sinds 2014 doceert hij aan de ETS Nieuwe Testament. Verder is hij als trainer en bestuurslid betrokken bij Unite in Christ (UiC). UiC heeft visie om in Noord-Nederland de 90% niet-kerkelijken te bereiken. Incidenteel spreekt hij ook in gemeenten. Door zijn passie voor Gods Woord werkt hij nog maar drie dagen in de week bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hij heeft Chemie en Milieuwetenschappen gestudeerd.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

ds. Bram Krol

Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkt sinds 1978 bij Agapè. Hij heeft de Werkgroep Gemeentegroei opgebouwd en geeft les in meerdere landen over dit onderwerp. Hij is gereformeerd predikant (PKN), zendingswerker, evangelisch en auteur van diverse boeken, brochures, columns en artikelen.
Doceert bij de ETA het vak leiderschap en bij de Opleiding Missionair Werk het vak Zending en Cultuur.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Gemeentewerk
Opleiding Missionair Werk

Mariska Laan

Heeft de opleiding Pastorale Hulpverlening gevolgd aan het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum van het Evangelisch College. Is actief in haar gemeente binnen het pastoraat en heeft een eigen onderneming om vrouwen te sterken in identiteit, creativiteit en in hun relatie met God.

Mariska is getrouwd met Gertjan. Samen hebben zij 3 kinderen gekregen en wonen in Lelystad.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

drs. Teun van der Leer

Teun van der Leer studeerde aan het Baptistenseminarium, de Christelijke Hogeschool Ede en de Vrije Universiteit (MA). Hij was godsdienstleraar (1983-1992) en predikant (1993-2005) en is docent en rector van het Baptistenseminarium VU Amsterdam (2005/2007-heden). Daarnaast is hij boekenredacteur van Inspirare, tijdschrift voor evangelische en charismatische theologie. Bij het Evangelisch College is Teun docent bij en coördinator van de Sprekersroute. Mensen uitdagen om geworteld in het Woord en verbonden met de geloofsgemeenschap vandaag in deze wereld Christus na te volgen, dat is het mooiste wat er is!

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Sprekersroute

Paul Lieverse

Paul werd als geneeskundestudent christen door het lezen van de Bijbel. Daarom gemotiveerd om daarin anderen te stimuleren. Als arts werkte hij vele jaren in een ziekenhuis voor patiënten met kanker.

Daarnaast is hij bestuurslid bij CMF Nederland, vereniging van christelijke artsen. Hij houdt zich bezig met medische ethiek en verzorgt daarin scholing. Voor de opleiding Pastorale Hulpverlening geeft hij de les “Inleiding ethiek” en voor de ETS het vak
“OT”.

Paul is getrouwd met Liesbeth. Liesbeth is ook arts en is student geweest aan het Evangelisch College. Samen hebben zij in het buitenland gewerkt. Zij hebben twee volwassen kinderen

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Opleiding Pastorale Hulpverlening

dr. Simon van der Lugt

Dr. Simon van der Lugt (1962) voltooide zijn theologische studie in 1988 aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Kampen (Broederweg). Daarna diende hij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van Rijswijk en Pijnacker (1988-1993) als predikant. Van 1993-2006 was hij missionair predikant voor de evangelieverkondiging onder de culturele minderheden in het Rijnmondgebied, met specialisatie Surinaams hindoeïsme (1993-2006). Nu is hij gemeentepredikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Delft. In oktober 2016 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Kampen i.s.m. de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) op een proefschrift over missionair contact en interreligieuze dialoog tussen gereformeerden en Surinaamse hindoes in Nederland.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Gerard Lock

Gerard werd al op jonge leeftijd opgevoed met een leven waarin de Bijbel en Jezus Christus centraal stonden. Is geschoold in de praktijk van het gemeenteleven d.m.v. veel Bijbelstudie en spreekervaring. Vanaf 2011 is hij als docent verbonden aan de ETS met een duidelijke voorkeur voor het Oude Testament, wat hij een verrijking vindt voor het begrijpen van het NT. Zijn cursuslocaties zijn Den Haag en Rotterdam. Hij zegt: “Onderwijs geven is prachtig! Je ziet de cursisten genieten van nieuwe inzichten en begrippen waardoor ze vaak ook een persoonlijke zegen ontvangen”.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Inge Matthijsse

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

drs. Arie Mol

Is oud-bestuurslid van het Evangelisch College en tevens al meer dan 25 jaar docent aan de ETS. Studeerde eerst aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en daarna theologie in Brussel en Kampen. Is als predikant verbonden aan de PKN en in die functie momenteel werkzaam in de Gereformeerde kerk te Zwijndrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Cees van Nes

Studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België, London School of Theology (voorheen London Bible College) en Trinity Evangelical Divinity School. Is (mede-)oprichter van stichting Evangelisch College en de Evangelische Theologische Academie. Hij is algemeen directeur van de school en docent Nieuwe Testament bij de ETS.

Cees is getrouwd met Henriëtte van Nes; samen hebben zij vier kinderen en vier kleinkinderen en wonen in Zwijndrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Ton Nap

Sinds 2005 is hij deeltijd voorganger van ABC Kerk Delft. Hij heeft 40 jaar in het (speciaal) onderwijs gewerkt. Zijn geestelijke opleiding kreeg hij bij de Navigators en de ETA. Hier is zijn liefde voor Gods Woord ontstaan en gegroeid. Zijn levensmotto is ‘hart voor God en hart voor mensen’. In Delft zet hij zich in voor de oecumene en voor de mensen aan de rand van de samenleving. Hij is ruim 42 jaar getrouwd met Nanda. Samen hebben ze twee (geadopteerde) kinderen die ondertussen op zichzelf wonen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Bart van Nes, MA

Bart studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, België. Drie dagen in de week werkt hij bij de Evangelische Gemeente Rafaël in Goes. Daarnaast spreekt hij wekelijks in samenkomsten en jongerendiensten. Bij het Evangelisch College is Bart initiatiefnemer van en docent bij de Toerustingscursus Sprekers: Preken voor leken (locatie Zwijndrecht).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers
Verdiepingscursus Sprekers
Opleiding Missionair Werk

drs. Henriëtte van Nes

Studeerde theologie aan het London Bible College (Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Doceert bij de opleiding Theologie de vakken Pastoraat en Spiritualiteit. Tevens is ze bij het EPS docent en coördinator van de opleiding Pastorale Hulpverlening.

Daarnaast is ze twee dagen werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor Pastorale Hulpverlening in Zwijndrecht.

Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes. Samen hebben ze vier kinderen en vier kleinkinderen.

Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Gemeentewerk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Jesse van Nes, MA

Jesse is getrouwd met Erika, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Dordrecht.

Hij studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF). Is werkzaam als adjunct-directeur opleidingen bij het Evangelisch College. Hij geeft bij de opleiding Theologie het vak Evangeliën. Daarnaast spreekt hij regelmatig in kerken en gemeenten.

In zijn werk geniet hij ervan een bijdrage te mogen leveren aan het creëren van een positieve werkomgeving, waarin gaven en talenten tot hun recht kunnen komen en dienstbaar gemaakt worden aan het opleiden en toerusten van christenen voor hun taak in Gods Koninkrijk.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

dr. Bram van Putten

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders
Opleiding Theologie
Sprekersroute

Anne Nijburg, MA

Is getrouwd met Ingrid en samen hebben zij een zoon, drie dochters en drie kleinkinderen. Na een opleiding aan de Pedagogische Academie in Zwolle te hebben gevolgd, studeerde hij theologie aan Grace Theological Seminary, waarna hij afstudeerde aan Tyndale Theological Seminary. Werkt als leraar godsdienst, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en burgerschap in het voortgezet onderwijs. Preekt regelmatig in de PKN en Evangelische/Baptistengemeenten. Daarnaast is hij gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, oprichter en directeur van de Mkushi Bible School Zambia. Is docent aan de ETS te Zwolle.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Wietske Noordzij

Studeerde Ontwikkelings- en onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Is werkzaam als trainer, spreker en schrijver bij Raise Up. Voorheen was zij betrokken bij Youth for Christ en Stichting Chris. Daarnaast is ze jarenlang actief geweest in het jeugdwerk en het jeugdpastoraat.

Wietske is getrouwd met Lex, samen hebben zij twee kinderen en twee pleegkinderen en wonen in Dinteloord.

Haar passie is mensen toerusten in de (pastorale) zorg voor kinderen en jongeren.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

dr. Gert Noort

Studeerde theologie en godsdienstwetenschappen in Basel (FETA, nu STH Basel), Philadelphia (Westminster Theological Seminary), Amsterdam (VU) en Utrecht (UU). Hij was gemeentepredikant te Bemmel (NHK) en werkte jarenlang voor de Raad voor de Zending en Kerk in Actie, onder meer als zendingspredikant in Sulawesi (Indonesië). Sinds 2010 is hij directeur van de Nederlandse Zendingsraad.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Richard Oostrum

Studeerde aan de University of the Nations, waar hij o.a. de ‘Addictive Behavior Counseling School’ heeft afgerond en onderwezen. Hij is werkzaam als zendeling bij Kompassion Ministry van Jeugd met een Opdracht Amsterdam. Daarnaast werkt hij als voorlichter bij de Stichting Different van Tot Heil des Volks.

Richard is getrouwd met Sara en zij hebben een zoon. Zij wonen en werken in Amsterdam.

Zijn verlangen is om mensen, die worstelen met hun seksuele identiteit, pastoraal te begeleiden en om pastoraal werkers toe te rusten om op dit gebied hulp te verlenen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Carolien Pape-van Genderen

Studeerde HBOV aan de Hogeschool Amsterdam en heeft vervolgopleidingen gedaan als supervisor en coach, trainer en relatietherapeut. Is werkzaam als hulpverlener bij Goedegebuure psychologenpraktijk in Sliedrecht en Merchab Coaching & Counselling in IJsselstein.

Voorheen werkte zij als docent op de CHE in Ede en als fractievoorzitter van de ChristenUnie in IJsselstein. Ze kent de wereld van onderwijs, zorg, kerk en politiek van binnenuit.

Carolien is getrouwd met Harry, samen hebben zij 3 kinderen (4 kleinkinderen) en wonen in IJsselstein.

Vanuit een diversiteit aan ervaring wil zij vanuit Gods Woord samen met groepen mensen hulpverlening en pastoraat concreet maken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

ds. Piet Passchier

Piet Passchier was werkzaam in de hovenierssector. Na zijn studie theologie werd hij op 51-jarige leeftijd beroepen als voorganger in Veenendaal. Deze gemeente diende hij 12,5 jaar tot aan zijn pensionering in 2011. Daarnaast is hij al ruim 20 jaar aan de ETS verbonden als docent, waar hij de lessen Nieuwe Testament verzorgt op vijf cursuslocaties. Ook is hij verbonden als docent aan de stichting voor Psycho-Pastorale Toerusting (PPT) en verzorgt hij regelmatig spreekbeurten en cursussen in kerken en gemeenten. “Mijn passie is groei van gelovigen. Bijbelkennis is voor mij geen doel op zich, maar een middel dat God gebruikt om Hem beter te leren kennen, zodat Hij onze levens kan veranderen.”

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Martijn Piet

Martijn Piet is voorganger van de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Martijn is een ervaren spreker en zijn onderwijs kenmerkt zich door wijsheid en een ontwapenende openheid. Zijn onderwijs is zeer praktisch en uit het leven gegrepen. Martijn heeft de opleiding Bijbelse Theologie aan de ETA gedaan. Nu is hij als docent bij de Toerustingscursus Sprekers verbonden aan het Evangelisch College. Hij geeft deze sprekerstraining omdat hij een grote passie heeft voor het Woord van God en een verlangen heeft dat dit Woord door bekwame mensen wordt verkondigt.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

drs. Willem Jan Pijnacker Hordijk

Willem Jan is gelukkig getrouwd, vader van vier zonen en grootvader van zeven kleinkinderen. Hij studeerde af aan de ETF en schreef zijn thesis over ‘Conflicten in de gemeente’. Sinds 2000 is hij docent godsdienst in Delft voor VWO en Havo. Daarnaast is hij redactielid en auteur voor stichting Promise, was zes jaar oudste van de Evangeliegemeente Morgenstond Delft, voorganger van twee gemeenten, auteur van het boek ‘Toetst Alles‘, schreef voor diverse christelijke tijdschriften en is spreker in diverse evangelische gemeenten. De vervolgde kerk, Israël en het koninkrijk van God hebben zijn hart. Hij bracht gratis Bijbels naar gebieden waar deze niet te koop zijn, “want dat is het beste Boek voor de Weg!”

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Eric Poelman

Eric studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België en het Baptisten Seminarium. Hij heeft vele jaren ervaring in de gemeente en ervaring in het lesgeven via cursussen en bijbelstudies, waaronder voor St. Agapè. Bij het Evangelisch College is Eric docent OT voor de ETS-Bijbelcursus. Onderwijs geven uit de Bijbel heeft zijn hart.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Anneke Polderman

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Folkert Pomstra

Folkert is 48 jaar oud, getrouwd en heeft drie kinderen. Heeft in Kampen theologie gestudeerd. Was werkzaam in Nederland, Israël en Zuid-Afrika, onder meer als predikant en hulpverlener. Heeft brede interesses en is interkerkelijk georiënteerd. Geeft met plezier les aan de ETS, vanwege de verscheidenheid aan mensen en (kerkelijke) achtergronden. Ziet het als een uitdaging om mensen aan het denken te zetten en daardoor hun blikveld te verbreden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Harry Pot

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Onno Pronk

Na het afronden van zijn theologische opleiding is Onno als docent godsdienst op de middelbare school aan de slag gegaan. Direct aansluitend heeft hij de lerarenopleiding Geschiedenis gedaan: twee vakken die elkaar perfect aanvullen! Naast het tienerpubliek voor de klas vindt hij onderwijs aan volwassenen een welkome afwisseling. Zijn grote doel en wens is om de millennia oude woorden uit het OT tot leven te laten komen voor het geloofsleven van nu. Kennis van het verleden geeft inzicht in het heden, en de vertaalslag en toepassing naar het eigen leven verrijkt je geloof.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Dirk Punt

Na enige jaren als hovenier gewerkt te hebben heeft hij Gods roeping mogen ervaren en zijn baan opgezegd. Na het basisjaar op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort heeft hij in 1999 zijn bachelor behaald aan de Evangelisch Theologische Hogeschool in Veenendaal (nu onderdeel van de CHE). Sinds die tijd werkt hij als docent Godsdienst/Levensbeschouwing aan een middelbare school. Sinds 2002 geeft hij les aan de ETS en hij vindt het erg boeiend om de rode draad door de Bijbel heen te laten zien. Cursisten kunnen dit weer gebruiken ten dienste van de gemeente waartoe zij behoren en ten dienste van de mensen om hen heen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Peter Steffens

Peter Steffens is getrouwd met Vanessa en ruim veertig jaar fulltime werkzaam in het Evangelie. Als kind kwam hij in een jeugdkamp tot geloof en vanaf zijn vijftiende begon hij met het geven van Bijbelstudies. Hoewel hij ook andere dingen heeft gedaan in het kader van het evangelie (als kinderwerker, aanbiddingsleider, leider van een gospel- en evangelisatiegroep in de jaren zeventig, oprichter van het landelijke gebedswerk ‘Op de Bres’ en als medeoprichter van de ‘School voor gebed’ in de jaren tachtig en als oudste in een middelgrote gemeente) ervoer hij steeds meer dat de Here God hem in het bijzonder voor het onderwijs had geroepen. Hij heeft het voorrecht gehad om in de jaren negentig bij de rabbijnen in Jeruzalem te kunnen studeren en om het land Israël beter te leren kennen. Doordat hij de Bijbel in de oorspronkelijke talen heeft leren lezen (Bijbels Hebreeuws en Grieks) en daarnaast kennis heeft gekregen van de Rabbijnse Literatuur en de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament, is zijn liefde en waardering voor Gods Boek alleen maar toegenomen. Het is zijn hartsverlangen om de kracht van Gods Woord, evenals het profetische aspect van de Bijbel, toegankelijk te maken voor volgende generaties, in het bijzonder voor mensen die hetzelfde sterke verlangen hebben om Gods Boodschap met anderen te delen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Vanessa Steffens, BBS

Vanessa Steffens is getrouwd met Peter Steffens. Ze is geboren en getogen in Zimbabwe (van Nederlandse ouders), waar ze universitair geschoold is. Tijdens haar studie aan de universiteit is ze door het herhaaldelijke lezen van de Bijbel radicaal tot geloof gekomen. Daarna heeft ze in haar lokale gemeente allerlei soorten geestelijk werk gedaan, waaronder evangelisatiewerk, kringenwerk en tienerwerk. Na jarenlang een succesvolle carrière in het bedrijfsleven te hebben gehad, in verschillende leidende functies, is ze naar Nederland verhuisd waar ze is afgestudeerd als fysiotherapeut. Ze heeft ook korte tijd in Israël gewoond en gewerkt. Niet lang nadat ze met Peter trouwde, is ze begonnen met het geven van Bijbelonderwijs en prediking. Daarmee is ze inmiddels al een aantal jaren voltijds bezig binnen en buiten Nederland. Ze werkt ook regelmatig met vrouwengroepen om Gods bijzondere plan met vrouwen vanuit de Bijbel toe te lichten. Ze heeft een diepe liefde en ontzag voor Gods Woord en een overtuiging dat Zijn Woord, bekrachtigd door de Heilige Geest, onvoorstelbaar veel antwoorden geeft en herstel biedt in het leven van iedere gelovige.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Age Romkes

Age studeerde theologie in Kampen en Apeldoorn. Hij doceerde tot september 2016 Nieuwe Testament, Hermeneutiek, Bijbelstudievaardigheden en Gemeenteopbouw aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarvoor was hij stafliddocent bij De Witteberg in Zeist. Tegenwoordig is hij freelance docent, toeruster en schrijver. Ook is hij initiatiefnemer van Artios, een netwerk met als doel het stimuleren van ontdekkende, begrijpende en relevante bijbelstudie. Dat is ook zijn persoonlijke passie. Bij het Evangelisch college is Age docent NT voor de ETS-Bijbelcursus. Vanuit de overging dat het Evangelie ‘Gods reddende kracht’ is (Rom. 1:16) wil Age er graag aan bijdragen dat christenen met meer begrip de Bijbel lezen en toepassen in hun leven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Thijs van Reijn

Thijs is getrouwd, heeft vier kinderen en woont in Landgraaf. Na zijn opleidingen M.A. Bible en M.Div. is hij nu gemeentestichtend voorganger van christelijke gemeente de Bron te Heerlen. Zijn passie is om rijke, diepe theologie toegankelijk en enthousiast over te brengen en mensen hiermee tot een diepere relatie met Jezus te brengen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Jan Willem de Reus, BA

Jan-Willem de Reus (1969) is getrouwd met Siska en is vader van twee tieners. Naast zijn opleiding als grafisch vormgever heeft hij theologie gestuurd aan de Evangelische Theologische Academie (ETA). In het dagelijks leven is hij werkzaam binnen de overheid in het informatie- en facilitaire domein. Jan-Willem is oudste in de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen en is een vaste spreker binnen de gemeente en heeft Jezus lief.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

Monique Rozendal

Monique Rozendal is getrouwd en heeft 2 tienerzoons. Ze heeft een hart voor mensen en hun levensverhalen en coacht graag mensen als DISC-trainer in het onderzoeken van hun persoonlijkheidssterkten en leiderschapsstijl.
Ze is een enthousiaste, motiverende teamleider en heeft als eindredacteur TV en evenementen meer dan 20 jaar gewerkt bij de Evangelische Omroep en leiding gegeven aan veel soorten programma’s van een hip, vrolijk meidenmagazine tot een groot missionair evenement als the Passion.
Met haar man is ze jarenlang oudsten-echtpaar in een evangelische gemeente geweest en werkt nog steeds met tieners, jongeren, verliefden en pas-getrouwden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie

Richard Santinge, MA

Studeerde zowel HBO-theologie als SPH. Volgde daarnaast de master ‘Origins of Abrahamic Religions’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Was eerder actief als jeugdhulpverlener. Momenteel is hij voorganger van de Vrije Baptistengemeente de Wijngaard in Leeuwarden. Geeft sinds 2007 de lessen OT in Drachten, vanuit de overtuiging dat de persoon en het werk van Christus geworteld is in het Oude Testament. Richard ziet het als een voorrecht om samen met christenen uit verschillende denominaties de Bijbel interactief te mogen bestuderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Gerard van der Schee

Volgde de voorgangersopleiding aan EuNC en Baptistenseminarie, na 15 jaar werken bij Evangelische Alliantie. Auteur van de ETA-module Conflicthantering. Werd voorganger in Almere en gemeentestichter in Vianen. Ontwikkelde de cursus Goed Boos en schreef daar een bijbelstudieboek over. Ondersteunt als regio-coördinator een aantal ABC-gemeenten. In een grijs verleden studeerde hij bedrijfskunde in Wageningen en geniet, samen met zijn vrouw Tineke, van het eerste kleinkind.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. ing. Jan Willem Slager

Jan Willem is getrouwd met Jolanda en samen hebben ze drie dochters, een zoon en een schoonzoon. Hij heeft  theologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Naast zijn werk bij Rijkswaterstaat geeft hij Bijbelonderwijs in verschillende gemeenten en aan asielzoekers. Hij verzorgt de lessen Nieuwe Testament aan de ETS te Goes en is voorzitter van de Stichting European Training Centre (ETC), een internationaal trainingsinstituut voor Arabischtalige christenen met een moslimachtergrond.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Lucie van ‘t Slot-Wierenga

Studeerde Grieks en Latijn in Groningen. Geeft les in het voortgezet onderwijs.
Doceert bij de ETA de vakken Grieks I en II.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Annelies Smouter-de Rooij

Annelies studeerde theologie en is betrokken geweest bij diverse projecten rondom het bestuderen van de Bijbel, onder meer als schrijver van overdenkingen. Ze werkt als eindredacteur bij IBB (Leidraad en Dagelijks Vers). Ook werkt ze als studiebegeleider in het voortgezet onderwijs. Daarnaast is zij in haar kerkelijk gemeente actief als leider van jeugdclubs. Annelies heeft de drive om anderen kennis van Gods Woord en Zijn liefde voor ons te willen bijbrengen, om zo haar steentje bij te dragen aan Gods koninkrijk.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Hanno Snippe

Heeft gestudeerd aan de Evangelische Bijbelschool, toen nog in Doorn. Is sinds 1997 docent geweest op verschillende locaties. Naast de spreekbeurten is hij werkzaam geweest voor Operatie Mobilisatie. Op dit moment werkt hij als docent Godsdienst op een school voor voortgezet onderwijs.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Verantwoord Bijbelgebruik

Tine Snoek

Tine Snoek is getrouwd, heeft vier kinderen waarvan er drie thuis wonen en woon in Vlist. Haar levensweg is via A-verpleegkundige, thuisblijfmoeder en de studie Pastorale Hulpverlening aan het EPS verlopen naar een eigen praktijk voor pastorale hulpverlening, waar ze sinds eind 2016 met veel plezier werkt. In haar gemeente is ze onder meer actief geweest in het jeugdwerk, kringwerk en informeel in pastoraat. Onderwijs heeft haar hart. Ze vindt het heerlijk om dingen uit Gods koninkrijk over te mogen dragen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

ds. Ron van der Spoel

Ron van der Spoel is predikant binnen de PKN en parttime werkzaam voor de IZB als gebedspastor. Daarnaast is hij directeur van de Jethro Foundation waarvoor hij al ruim 10 jaar wereldwijd pastors opleidt. Hij is gastdocent homiletiek aan de ETF in Leuven en zit namens de ChristenUnie in de gemeenteraad van Amersfoort. Hij is getrouwd en heeft drie dochters.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk
Toerustingsprogramma Leiderschap

Leen Stehouwer, BA

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie (Vlaardingen) en aan de Evangelische Theologische Hogeschool (Ede). Werkt bij het Evangelisch College aan het lesmateriaal van de ETS, lessen Oude Testament. Daarnaast is hij werkzaam bij stichting Evangelische Tractaat Zending in Alblasserdam. Studeert momenteel theologie aan de ETF Open University.

Leen is getrouwd met Ineke, zijn hebben drie dochters en wonen in Westmaas.

Zijn verlangen is om eraan mee te werken, dat mensen God beter leren kennen doordat ze de Bijbel beter leren kennen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Esther Stoorvogel

Esther studeerde ontwikkelingsstudies aan de Universiteit in Nijmegen en theologie aan de CHE in een samenwerkingsverband met de ETF. Zij heeft tien jaar met veel plezier leiding gegeven aan een samen met haar echtgenoot opgerichte kerk in Emmen. De laatste drie jaar richt zij zich vooral op het geven van onderwijs en is zij haar eigen onderneming gestart op het gebied van coachen, trainen en spreken. Het is haar verlangen om Gods woord te bestuderen en door te geven aan andere mensen en om bij te dragen aan het ontwikkelen van gezonde, krachtige kerken in Nederland.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Leven met een Missie

Hin Talane

Hin is getrouwd met Edith en samen hebben ze twee volwassen dochters. Hij is voorganger van de Baptistengemeente De Ontmoeting in Sittard. Hij coördineert voor stichting Proclama studieprogramma’s als ‘Vitaal Missionair leiderschap’. Verder is hij bij de Internationale Bijbel Bond(IBB) betrokken als redactielid van GroeiMagazine en als coördinator van Christianity Explored. In 1983 is hij afgestudeerd aan de Evangelische Bijbelschool en in 2015 heeft hij zijn studie aan het Baptisten seminarium afgerond. Mensen enthousiasmeren om de Bijbel te bestuderen is een belangrijk onderdeel van zijn rol als voorganger binnen en buiten de gemeente.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Helma van Tol, MSc

Studeerde psychologie aan de Open Universiteit. Zij is werkzaam als Gz-psycholoog bij een SGGZ instelling in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En heeft een eigen BGGZ psychologenpraktijk waarin zij werkt met alle leeftijden. Daarnaast is zij betrokken bij het onderwijs en het kinderwerk in haar kerkelijke gemeente.

Helma is getrouwd met Bram en samen hebben zij twee kinderen. Zij wonen in Groot-Ammers.

Haar verlangen in haar werk is om mensen te laten groeien in wie ze zijn, zoals God hen heeft bedoeld. Haar verlangen in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is dat er meer kennis en begrip komt voor mensen met psychologische en psychiatrische problemen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Johan van der Toorn

Johan studeerde naast zijn werkzaamheid in het bedrijfsleven deeltijd HBO theologie aan de Evangelisch Theologische Hogeschool (nu CHE) in Ede. Na zijn studie theologie is hij 3 jaar werkzaam geweest als missionair-diaconaal werker in een nieuw gestichte gemeente in Den Haag. Daarnaast geeft hij cursussen en spreekbeurten in kerken en gemeenten en voor jongeren. Het is Johan’s verlangen om de rijkdom van Gods Woord te laten zien zodat de cursisten God beter leren kennen en groeien in het volgen van Jezus op de plek waar God ze heeft geplaatst.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

ir. Rien van der Toorn

Rien van der Toorn (1971) studeerde Sociologie van de niet-westerse landen en is momenteel als gemeentestichter actief onder vluchtelingen uit Iran en Afghanistan. Hij is eigenaar van een advies- en trainingsbureau voor intercultureel werk genaamd ‘Intercultural Impact’.
Als docent en decaan is hij verbonden aan de studierichting ‘Global Studies’ van de Foundation University te Amsterdam, en als gastdocent aan Tyndale Theological Seminary. Doceert bij de ETA (opleiding Missionair Werk) diverse vakken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Arjan Vaders

Is al 22 jaar gelukkig getrouwd met Carolina en heeft 4 (jongvolwassen) kinderen. Hij is opgeleid als leerkracht Basisonderwijs aan PABO de Driestar in Gouda en deed parallel de deeltijdopleiding Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO) Godsdienstleraar. Van 2006 tot 2012 is hij met zijn gezin uitgezonden geweest als missionair werker naar Peru via de GZB. Daarvoor ging hij een jaar naar All Nation Christian College in de UK voor opleiding in de missionaire vakken en deed hij een taal- en cultuurstudie in het Hendrick Kraemer Instituut. Tijdens zijn tweede periode in Peru heeft hij een certificaat gehaald in de Maestria Liderazgo Cristiano bij ProMETA in Costa Rica.
Zijn passie is pionieren, opbouwen en ondersteunen in zending, gemeente en onderwijs. Die passie is terug te vinden in hoe hij zijn draai weer gevonden heeft in Nederland. Hij noemt ZZP een Zegenrijk Zendings Plan.
In Almere is hij missionair actief als wijkpastor sinds 2014 in de wijk Noorderplassen. Verder is hij coördinator van Wegwijzer College in Christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere. Hij geeft al een aantal jaar missionaire toerusting voor de IZB in het land en werkt als teamleider Spaans om de GlobalRize-strategie internetevangelisatie voor de Spaanstalige wereld waar te maken.
Vanuit deze achtergrond is hij enthousiast over de lessen die hij schrijft en geeft in de cursus ‘Leven met een missie’ van het Evangelisch College. Hij ziet uit naar inspirerende ontmoetingen in gemeenten om samen vorm te geven aan Gods missie in deze tijd en de eigen context.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Leven met een Missie

Gerrit van Valen, MA

Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

dr. Annechiena van Veen-Vrolijk

Studeerde o.a. Semitische talen en culturen aan de Universiteit Leiden en archeologie aan de universiteit van Jeruzalem. Promoveerde in 2003 op een onderzoek naar de oudste Sefardisch-Joodse vertalingen van het boek Ruth.
Was werkzaam als docente Oude Testament en Hebreeuws aan de Christelijke Hogeschool Ede en heeft als vertaalster meegewerkt aan de Herziene Statenvertaling. Ze is nu werkzaam bij het Centrum voor Bijbelonderzoek voor de Studiebijbel. Ze is daarnaast en een veelgevraagd spreker. Doceert bij de ETA vakken van het Oude Testament en Hebreeuws.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Jeroen Venus

Jeroen Venus is getrouwd met Naomi en is trotse vader van twee dochters. In de zomer van 2019 hoopt hij zijn bachelor Theologie af te ronden aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Aansluitend start Jeroen met de master Bible and Theology, ook aan de ETF. Jeroen is eigenaar van Nasano, een sales- en marketingbureau gespecialiseerd in leadgeneratie. De combinatie van studie en ondernemerschap bevalt uitstekend. Het bestuderen van de Bijbel ervaart hij als een schitterende reis die inspireert en nooit eindigt. Sinds september 2019 is Jeroen verbonden aan het Evangelisch College als docent NT.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Steven Verhorst

Steven Verhorst is in 1995 met zijn gezin uitgezonden naar Thailand waar hij ongeveer 12 jaar Bijbelonderwijs heeft gegeven. Sinds juni 2008 is hij terug in Nederland. Naast een eigen ICT-bedrijf heeft hij een kleine praktijk voor pastorale begeleiding. Daarnaast preekt hij in diverse gemeenten en geeft ook Bijbelstudies. Als gastdocent maakt hij graag mensen enthousiast voor Gods Woord. Hij heeft in 2018 zijn HBO-diploma Theologie behaald. Steven heeft drie kinderen en een aantal kleinkinderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Pastoraat

Henk Visser, MA

Deze jonge en levendige theoloog heeft een passie voor God en Zijn Woord. Hij studeerde af aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn en volgde hier het hoofdvak Oude Testament en de bijvakken Nieuwe Testament en Judaïca. “Rijkdommen van Gods Woord uitdiepen en deze doorgeven aan mensen”, dat is de uitdaging die Henk Visser aan wil gaan. Bovenal is het zijn verlangen om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God. Hij wordt geboeid door mensen van jong tot oud en helpt hen graag te groeien in hun relatie met God.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Marianne Visser

Studeerde in Leiden Geschiedenis en Taal en Cultuur van Latijns Amerika. Behaalde daarna haar eerste graad lesbevoegdheid geschiedenis en maatschappijleer. Na enkele jaren in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn geweest, is ze de PABO gaan doen en gaan werken in het basisonderwijs. Behaalde bij de Evangelische Theologische Academie het diploma Bachelor Theologie. Is sindsdien werkzaam bij de opleiding Theologie, momenteel als coördinator van het gestructureerd afstandsonderwijs. Doceert daarnaast bij de opleiding Theologie de vakken Exegese OT, Pentateuch, Historische boeken, Dichterlijke boeken en Boeken rond de ballingschap.

Marianne is getrouwd met Peter, samen ze hebben ze één zoon en wonen in Barendrecht.

Haar missie is om studenten enthousiast te maken voor het bestuderen van het Oude Testament, hen te motiveren om datgene wat ze leren verder uit te dragen (in woord en daad) en studenten die op afstand studeren te begeleiden bij hun studie, zodat ze deze succesvol kunnen afronden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk

Hermineke Vonk, BTh

Studeerde Theologie aan de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Is werkzaam als docent en medewerker bij het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum. Ze doceert eveneens Oude Testament bij de ETS en Groepsdynamica en Conflicthantering bij de ETA. Daarnaast is zij betrokken bij stichting EX IT, een praktijk voor pastorale hulpverlening in Zwijndrecht.

Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam.

Hermineke is getrouwd met Jan, geen kinderen, maar wel heel veel bedden in verband met de B&B en groepsaccomodatie in Goudriaan, naast de boerderij (melkkoeien) in Goudriaan.

Haar missie is ‘mensen helpen de goede kant op te groeien, door middel van onderwijs en pastoraat’.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Gemeentewerk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Henk ten Voorde, MA

Studeerde aan de Evangelische Theologische Academie en daarna aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Doceert bij de ETA het vak Liturgiek, is coördinator van de Toerustingscursus zangleiders en bibliothecaris van het Evangelisch College.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Gemeentewerk

Metta Wierenga, MA

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als docente Nieuwe Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch College bij de opleidingen Theologie, Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening.

Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn).

Metta is getrouwd met John en zij hebben drie kinderen. Ze wonen in Sleeuwijk.

Metta’s passie is om samen steeds meer van de Bijbel en Gods boodschap voor de mens daarin te ontdekken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Karel van Wijngaarden

Karel studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie, de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit kampen. Daarnaast haalde hij zijn onderwijsbevoegdheid en vervolgde hij zijn studie aan de VU vanwege het Doopsgezind Seminarium. Hij werkte langdurig als docent Godsdienst en leidinggevende in het voortgezet onderwijs en is sinds 2017 actief als gemeente-predikant van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Daarnaast is hij onder meer lid van het predikantenoverleg Zuid West Nederland Doopsgezinde Gemeente. Voor Karel zit onderwijs in het hart van zijn werk. Hij is altijd op zoek naar mogelijkheden om het evangelie door te vertellen en uit te leggen. Hij wil zo veel mogelijk mensen in contact met de Bijbel brengen, door hen te leren dat de Bijbel een boek is waardoor er een vernieuwend werk in je persoonlijk leven kan plaatsvinden. Het hoogste doel is om Gods gemeente – de gemeente van Jezus Christus – te leiden naar een volwaardig geestelijk leven, door mensen tot volwassen doop te laten komen, te onderwijzen en Jezus na te volgen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Annet van Willigen

Volgende de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS). Is actief als projectbegeleider van de werkgroep ‘Genezing en bevrijding’ van het Evangelisch Werkverband (EWV). Annet is getrouwd en moeder van drie kinderen. Haar verlangen is dat de gemeente van Jezus Christus beschikbaar is om – door de kracht van Gods Geest – hulp te bieden aan mensen die in nood zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

dr. Nathan Witkamp

Studeerde analytische chemie aan het Hoger Laboratorium Onderwijs in Delft en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. In 2016 promoveerde hij via een joint-PhD programma aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een vergelijking van de doopriten van Theodorus van Mopsuestia en Narsai van Nisibis. Bij de Opleiding Theologie werkt hij als academisch coördinator en docent Vroeg Christendom en Systematische Theologie. Tevens is hij hoofdredacteur van Marturia, een e-magazine over de Vroege Kerk dat door de opleiding Theologie wordt uitgegeven. Naast zijn dienstverband aan het Evangelisch College is Nathan als onderzoeker verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en het Centre for the Study of Early Christianity (VU/TiU), en is hij actief als bestuurslid van Stichting Oudchristelijke Studiën. Nathan is auteur van diverse boeken en artikelen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Arjan Zantingh, BA

Groeide op zonder geloof en kerk. Op een kruispunt in zijn carrière als bedrijfseconoom besloot hij zich theologisch te laten scholen bij de ETA en behaalde in januari 2012 zijn diploma. Sinds 2006 is hij werkzaam voor de Vrije Baptistengemeente Groningen als stafvoorzitter en onderwijspastor.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

Dennis van der Zee, MA

Dennis heeft een HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gedaan aan Hogeschool Leiden. Daarna heeft hij zowel een Bachelor als een Master theologie afgerond aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Op dit moment is hij werkzaam in een Nederlands Gereformeerde Kerk in IJsselmuiden, waar hij verantwoordelijk is voor de prediking, het pastoraat en een gedeelte van het jongerenwerk. Dennis is als docent bij de Toerustingscursus Sprekers verbonden aan het Evangelisch College. Hij geeft deze sprekerstraining omdat hij een grote passie heeft voor het Woord van God en een verlangen heeft dat dit Woord door bekwame mensen wordt verkondigd.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

ds. Jaap van der Zeeuw

Is getrouwd met Gerda en vanaf september 2017 predikant van Baptistengemeente De Fontein in Middelburg. Daarvoor was hij verbonden aan de Baptistengemeenten in Scheveningen, Hengelo (OV) en Vroomshoop. Vanaf 2001 geeft hij het vak Oude Testament aan de ETS en nu in Middelburg Nieuwe Testament. Zelf heeft hij in de tachtiger jaren gestudeerd aan de ETA, die toen nog gevestigd was in Barendrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Jeroen van der Zeeuw, MA

Doceert het vak Ethiek bij de opleidingen Missionair Werk en Theologie van de ETA.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk

Johan Zijlstra

Johan studeerde aan de Evangelische Bijbel School te Doorn, waarna hij bij Agapè heeft gewerkt. Aansluitend was hij pastoraal werker in een Baptisten gemeente en voor “brood op de plank”. Hij werkte als Administratief Medewerker en later als Archivaris bij de Fortis Bank en is nu vervroegd pensionaris. Johan is sinds +/- 33 jaar ETS docent en geeft daarnaast diverse Bijbelstudie avonden in diverse gemeenten. Hij doet dit om gelovigen toe te rusten tot dienstbetoon in eigen kerk/gemeente of elders in de wijngaard.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Jos Zwaanswijk

Heeft zijn opleiding genoten aan het Bijbel Instituut België (voorloper van de Evangelisch Theologische Faculteit). Tijdens zijn studietijd ontmoette hij ook zijn vrouw Monique met wie hij twee dochters heeft. Na die tijd zijn zij neergestreken in Zeeuws-Vlaanderen. Als voorgaand oudste is hij actief in de Evangelische Gemeente De Kandelaar in Terneuzen. Hij geeft al ruim 12 jaar les voor de ETS en dit als docent Oude Testament. “Het is wonderlijk hoe weinig christenen, vooral evangelische, kennis hebben van dit deel van de Bijbel en de wereld die dan voor hen opengaat bij het bestuderen ervan.”

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Ernst Zwart

Ernst Zwart is getrouwd en vader van een dochter. Hij is opgeleid als bioloog en marketeer en heeft jarenlang gewerkt in de farmaceutische industrie en in het christelijke boekenvak. Was actief in gemeentewerk, preekte en gaf mondeling en schriftelijk bijbelonderwijs. Studeerde bijbelse theologie aan de ETA. Sinds 2011 is hij voorganger van een gemeente in Den Haag. ‘Samen op ontdekkingstocht gaan door de Bijbel, de grootheid van God ontdekken, gepakt worden door wie Jezus Christus is – dat is het mooiste wat er is.’ Ernst verzorgt de lessen NT in Den Haag en Leiden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Drs. Theo de Zwart, MA

“Geloven komt vanuit God en begint voor mij met liefde en persoonlijke keuzes. Ik ervaar het als een doorlopend leer- en geloofsproces van vallen en weer opstaan in de voetsporen van Jezus die veel voor mij betekent. Geloven doe ik met anderen en andersgelovigen, op zoek naar Gods weg en bestemming in ons dagelijks leven in aansluiting bij Gods missie in de wereld. Geloven is voor mij niet van bovenaf opgelegd of geforceerd, maar is altijd uitnodigend, prikkelend en uitdagend en een zaak van persoonlijke keuze(s), verantwoordelijkheid en creativiteit. Het geeft een open houding om te zien waar de Heilige Geest waait en het verlangen om daar theologisch en pastoraal bij aan te sluiten. Dit herken ik in de traditie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en juist dit vind ik inspirerend en noodzakelijk voor mijn werk als predikant.” – Ds. Th.A.R. (Theo) de Zwart

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

[ssba-buttons]