Docenten

Opleidingen:
Wim Aanen

ds. Wim Aanen

Ds. Wim Aanen studeerde o.a. aan de Reformatorische Bijbelschool (later: de Wittenberg) en in deeltijd aan het ETF en de Rijksuniversiteit Utrecht; hij studeerde in Utrecht af met Missiologie als hoofdvak. Hij werkte als evangelist of missionair werker in Groningen en als voorganger/predikant in de Hervormde wijkgemeente Krispijn in Dordrecht; in beide gevallen betrof het zo genoemde achterstandswijken.   

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Mr. Anita Abbring

Anita heeft rechten gestudeerd in Utrecht (Mr.) en theologie in Apeldoorn (BA). Momenteel is zij nog bezig met de Master Christelijke Spiritualiteit aan de TU Kampen. Zij is werkzaam als jongeren- en gezinswerker in de Kruiskerk in Arnhem (NGK/CGK), maar heeft ook 10 jaar onderwijservaring in het VO. Ze heeft preekbevoegdheid in de NGK en preekt regelmatig door het hele land.
Anita heeft veel ervaring met het geven van de Alpha Cursus en de ministrycursus van New Wine. Zij is al enige jaren coördinator van de cursus gebedsministry tijdens de New Wine Zomerconferentie.
Anita heeft een passie voor het geven van onderwijs en mensen bekend te maken met het goede nieuws van Gods Koninkrijk – waar zij zelf mede-arbeider in mogen zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

dr. Jan Martijn Abrahamse

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Duke University en de Vrije Universiteit en promoveerde in januari 2018 op een onderzoek naar een hedendaagse ambtstheologie (The Stripping of the Ministry, 2018). Van 2012-2017 werkte hij als predikant van de Aalsmeer CAMA Gemeente en werkt nu als docent systematische theologie en ethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en is als Research Fellow verbonden aan het Baptisten Seminarium Amsterdam. Daarnaast is hij als redacteur betrokken bij Inspirare: Tijdschrift voor Evangelische en Charismatische Theologie. Afgelopen november 2018 verscheen Breekbaar halleluja (KokBoekencentrum), een verkenning van de pelgrimspsalmen in relatie tot christen-zijn vandaag. Jan Martijn is docent dogmatiek namens het Baptisten Seminarium voor de Sprekersroute. Hij vindt het een voorrecht om samen met mensen na te denken over fundamentele vragen van christenzijn, het goede leven en de uitdagingen van onze tijd.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Sprekersroute

Joëlle Agteres, MA

Joëlle Agteres studeerde theologie (BA) en filosofie (BA+MA) en sloot haar studies af met een universitaire lerarenopleiding. Sinds haar studies heeft ze veelal in het onderwijs gewerkt. Ze heeft een passie voor onderwijs en het christelijk geloof. Op dit moment werkt ze als leerkracht van een full time-hoogbegaafdenklas in het basisonderwijs. Daarnaast geeft en ontwikkelt ze samen met haar man een tienerclub voor intelligente tieners met geloofsvragen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Erwin Agteres, MA

Erwin studeerde theologie (BA+MA) aan de Evangelische Theologische Faculteit en volgde en lerarenopleiding aan de KU Leuven. In zijn dagelijks leven combineert hij zijn passie voor God en onderwijs onder andere door het leiden en ontwikkelen van een tienerclub voor intelligente tieners met geloofsvragen. Dit doet hij samen met zijn vrouw Joëlle. Daarnaast spreekt Erwin graag en geniet hij van het verzorgen van lessen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Hans Alblas, MA

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (praktische theologie, 2011). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus (www.omnicus.nl). Beweegt zich als evangelisch-charismatisch christen binnen de breedte van de kerk, is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Roelof Alkema, Dr.

Roelof Alkema doceert voor de ETS Nieuwe Testament in Drachten Assen en Winschoten. Hij heeft Theologie gestudeerd aan de ETA en de TU Kampen, en is in 2012 als nieuwtestamenticus afgestudeerd bij prof. dr. van Houwelingen. Onder diens begeleiding werkt Roelof momenteel aan een dissertatie over het onderwijs van Jezus en de algemene zendbrieven. Naast onderzoeken en doceren is Roelof actief in het pastoraat en als spreker en catecheet.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Hans Arentsen

Hans is getrouwd met Hanneke. Samen hebben zij 6 kinderen, waarvan er geen meer thuis woont. Hij studeerde scheikunde en natuurkunde aan de universiteit Utrecht. Naast lesgeven aan de ETS houdt hij zich bezig met jongerenwerk en prediking. Verder maakt hij regelmatig een tijdschrift op voor ECM (European Christian Mission) en beheert hij de database van Protestants Marriage Encounter. In zijn studententijd en daarna heeft hij veel aan bijbelstudie gedaan en hij wil heel graag de Bijbel dicht bij mensen brengen om hen te laten zien wat God door Christus allemaal voor ons heeft.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Dhr Marius van Asperen, MA

Marius heeft de opleidingen Sociaal werk, Theologische Hogeschool, lerarenopleiding Onderwijskunde, Filosofie en Ethiek en de opleiding Geestelijk verzorger gedaan. Hij is werkzaam geweest als docent 1e graad levensbeschouwing, filosofie, ethiek en sociologie. Hij was verbonden aan MBO/HBO onderwijs ten behoeve van de unit gezondheidszorg en welzijn (studenten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers). Sinds kort is hij met pensioen. Hij is verbonden aan de Hervormde gemeente St. Jan te Gouda en is daar ouderling pastoraat. Daarnaast is hij regio-coordinator vaan Dorcas Intern en (stads)gids van de St. Jan. Voor de ETS is hij docent OT. Hij leest graag de boeken van Bonhoeffer en van Tim Keller. Zijn verlangen is om te leven in navolging van Christus.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Erik Bakker, BA

Sinds een kleine 20 jaar helpt Erik nieuwe initiatieven en gemeenten starten, vooral in Zuid-Nederland. Hij doet dit als pastor binnen CAMA Alliance Nederland en samen met ALLnations Nederland. Erik heeft de opleiding theologie gevolgd aan de ETH in Veenendaal en zijn kerkelijke ordinatie binnen CAMA gemeenten. Hij is bestuurslid bij de stichting CAMA gemeenten Nederland (voorzitter), bestuurslid bij ALLNations Nederland en tenslotte bestuurslid bij stichting “De Koninklijke Weg”. Lesgeven in Bijbelse vakken doet Erik met erg veel plezier. Hij vindt het een voorrecht dit bij het EC te mogen doen als docent bij de ETS-Bijbelcursus.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
ETS-Bijbelcursus (zaterdag)

Maaike Bal-Plomp

Tweede secretaris van het bestuur van het Evangelisch College.

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College en haalde haar master Oude Testament aan de TU in Kampen. Zijwerkt als vertaler van de commentaarserie ‘The Bible speaks today’ en is daarnaast is betrokken als bestuurslid bij een reformatorische basisschool in Delft en actief in het tienerwerk in de kerk. Voorheen werkte zij als manager in het bedrijfsleven bij een grafimedia onderneming in Rijswijk. Maaike is getrouwd met Remko, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Delfgauw.

Met veel plezier zet zij zich in voor het Evangelisch College, zodat velen het onderwijs kunnen blijven ontvangen, waarvan zij zelf zo genoten heeft.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Prof. dr. Jack Barentsen

Jack Barentsen studeerde natuurkunde, filosofie (Ba) en theologie (M.Div; Th.M) in de USA. Na 15 jaar als kerkplanter en kerkopbouwwerker in Zuid-Nederland te hebben gewerkt, begon hij te doceren aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Zijn eerste focus lag op de ontwikkeling van leiderschap in het vroege christendom (Emerging Leadership in the Pauline Mission: A Social Identity Perspective, 2011). Sinds 2010 richt zijn onderwijs en onderzoek zich op vormen van eigentijds kerkelijk leiderschap in diverse landen. Hij is hoogleraar en vakgroepvoorzitter Praktische Theologie aan de ETF, en werkt mee als onderzoeker aan het Institute of Leadership and Social Ethics aan de ETF. Zijn passie is discipelschap en gezond leiderschap, wat hij ook op het EC wil uitdragen als docent van het vak Leiderschap.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

ing. Haije Bergstra, MPhil

Haije studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeente stichtend werk, was hij betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje. Hij werk daarnaast voor het Centrum voor Bijbelonderzoek waar hij onder ander ondersteuning biedt aan gebruikers van de Studiebijbel App in Latijns Amerika. Haije is verder betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten. Bij het Evangelisch College is Haije coördinator opleiding Missionair Werk en geeft hij les bij de opleiding Theologie en Missionair Werk. Ook geeft hij les bij de Toerustingscursus Leven met een Missie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie

drs. Kees Bezemer

Studeerde bestuurskunde aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Was werkzaam als docent bij het ROC Albeda College in Rotterdam. Doceert het vak Nederlandse kerkgeschiedenis.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Frans Blok, BA

Na bijbelschool en HBO theologie gaf Frans leiding aan een bijbelschool in Nederland. Vanaf 1993 startte hij met anderen het Albanian Bible Institute – een opleiding voor voorgangers van de toen snelgroeiende Albanese kerk. Hij werd in 2002 voorganger van City Light in Alkmaar en vanaf 2015 van Pinkstergemeente Immanuel in Haarlem. Op het zendingsveld leerde hij om de Bijbel en Bijbelse thema’s op begrijpelijke en pakkende wijze te communiceren. Frans heeft 4 kinderen en woont met zijn vrouw Evelien in Haarlem.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

drs. John Boekhout

John Boekhout is Bijbelleraar, trainer en spreker. Hij schreef het gelijknamige boek ‘Verantwoord Bijbelgebruik’ en is actief namens Stichting Apollos.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Verantwoord Bijbelgebruik

Jan Boelhouwers

Is getrouwd met Wi-ja en samen hebben ze vijf kinderen. Na een handelsopleiding te hebben voltooid, wist Jan zich geroepen om theologie te gaan studeren. Na de GOS en kadertraining ging hij voltijds studeren aan het CBVB in Heverlee. Daarna heeft hij gewerkt bij de NCBG en momenteel werkt hij al 24 jaar bij het Conferentie en Pastoraal Centrum “De Ark” in Ter Apel, waar hij verantwoordelijk is voor onderwijs en pastoraat. Naast docent aan de ETS, doceert hij ook aan de RMS, met één verlangen: zijn Heer en Heiland, Jezus Christus alle eer en glorie te geven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Corine den Boer

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Dr. Wijnand Boezelman

Wijnand studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is in 2015 gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van het Johannes Evangelie bij Athanasius van Alexandrië. Het lezen en begrijpen van de Bijbel en die inzichten delen met anderen heeft zijn hart. Naast zijn aanstelling als docent Nieuwe Testament bij de opleiding Theologie van het Evangelisch College, is hij samen met zijn vrouw werkzaam bij Cornerstone in Beugen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

ds. Dorien van Bosheide

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie en in Utrecht. Werkte gedurende 15 jaar in het bedrijfsleven en vervulde diverse managementfuncties. Is werkzaam als justitiepredikant in de justitiële inrichting van Amsterdam en Zwolle.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

René Bosman, MEd

René studeerde voor leraar werktuigbouwkunde (PTH), theologie (ETA) en leraar Godsdienst en Levensbeschouwing (CHE). Na zijn middelbare school reisde hij twee jaar met de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie in Zuid-Amerika aan boord van het schip de Logos II (1992-1994).

René is docent op Melanchton Schiebroek. Daarnaast is René actief binnen de VEG Vlaardingen als voorzitter van de preekwerkgroep en als vaste spreker. Tevens spreekt hij in diverse gemeenten en geeft hij Bijbelstudie.

Voor het Evangelisch College geeft René lessen Oude Testament binnen de ETS en is hij docent voor de Toerustingscursus Sprekers.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Sprekers

Kees de Bree

Kees de Bree is eigenaar van het KairosNetwerk, regiomanager bij Youth for Christ en adviseur/ trainer bij Ondernemersvoorjongeren.nl.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Jesse Bremmer, MA

Doceerde Wijsheidsliteratuur (2012), Hermeneutiek/Exegese (2012-2015) en doceert momenteel Bijbelstudiemethoden (2014-heden). Studeerde economie en theologie en volgde daarna een lerarenopleiding. Hij heeft een passie voor onderwijs en is actief als docent op een middelbare school.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Cees van Breugel

Cees van Breugel is buurtpastor / pionier bij Hart voor West, een missionaire leefgemeenschap in Rotterdam West. Hij volgde de lerarenopleiding en studeerde Gemeentewerk bij het Evangelisch College. Zijn verlangen is om het woord van God door te geven en zo mensenlevens zien veranderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Christine Brink, MA

Ze heeft van 2010-2015 theologie gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee. Hierna studeerde ze verder als lerares godsdienst en levensbeschouwing om zo jongeren te stimuleren en een voorbeeld te kunnen zijn. Ze woont in Valkenswaard samen met haar man Nick, waar ze als voorgangersechtpaar de gemeente dienen. De ETS is een plek waar ze mensen wil bemoedigen en stimuleren om samen met God te gaan leven en Hem bij alles te betrekken wat het leven van alledag brengt.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Nick Brink, MA

Behaalde in 2014 zijn Master in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen aan de ETF in Leuven en is sinds september 2014 parttime voorganger in de Evangelische Baptisten Gemeente in Valkenswaard. Zijn passie: dienen in Gods Koninkrijk en mensen helpen de Bijbel beter te begrijpen. Getrouwd met ETS-docente Christine Brink.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

dr. Piet Brinksma

Heeft informatietechnologie gestudeerd in Groningen en was naast een carrière in de ICT als innovatie en consultancy manager voorganger van Rafaël gemeenschap Amsterdam Noord samen met zijn vrouw Riek. In 2005 werd hij gevraagd om als voorzitter van Rafaël Nederland leiding te geven aan deze beweging (tot 2016). Vanuit zijn passie voor de impact van het Koninkrijk van God in de stad heeft hij in 2013 een Master en Doctorate studie gedaan in Urban Missie / Global Urban Transformational Leadership aan Bakke Graduate University (TX), waar hij in 2018 promoveerde met een dissertatie over het mobiliseren van de Kerk voor Gods missie in Amsterdam. Piet is naast zijn voorgangerschap actief in de stadsbeweging (ACCL en City to City) in Amsterdam en geeft trainingen, lezingen en coaching aan missionaire bewegingen, kerken en organisaties in steden in binnen- en buitenland.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Agnes van den Broek

Agnes van den Broek is anglist en heeft Godsdienst Pastoraal Werk gestudeerd. Zij werkt samen met haar man bij Stichting Agapè, eerst als studentencoach en inmiddels als coördinator en trainer kerkrelaties. Zij geeft met veel plezier Oude Testament in Eindhoven, waar zij de cursisten graag prikkelt om zelfstandig nieuwe dingen uit de Bijbel te ontdekken. Ze is gedreven om mensen bij God te brengen en christenen tot discipel van Jezus te maken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Corné Burger

Werkt bij Operatie Mobilisatie. Hij is een enthousiaste, gemotiveerde spreker, mede door zijn jarenlange ervaring binnen OM en zijn opleiding theologie aan de ETA. “Jezus kennen, Hem volgen en Hem bekend maken,” is zijn drijfveer. Hij spoort mensen aan om te leven uit genade en op zoek te gaan naar ieders taak in de Grote Opdracht. “Het is prachtig om aan de ETS les te mogen geven. De Bijbel is Gods Woord en een onuitputtelijke bron voor ons geloofsleven en het beter leren kennen van God en Zijn liefdevolle plan.”

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Ds. Nico Catsburg, BA

De theologische opleiding van Nico aan het ENBC in Zwitserland, nu EuNC, heeft hij afgerond met een BA, daarna is hij verder gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht/Seminarie van de Baptisten. Hij is vijfentwintig jaar predikant geweest, waarbij alle aspecten van de gemeente langs zijn gekomen, waaronder ook het geven van Bijbelstudies. Ook heeft hij les gegeven in Albanië (soteriologie). Op dit moment is Nico predikant op freelancebasis waarbij hij gemeentes adviseert en regelmatig spreekt in diensten. Daarnaast is Nico directeur van stichting Room2C, welke omziet naar predikanten die in een moeilijke situatie verkeren. Er zijn twee boeken van zijn hand verschenen, Wijn en het (laatste) avondmaal en 50 overdenkingen. Nico ziet er naar uit de cursisten te ontmoeten. Het dienen van mensen door middel van het doorgeven van de boodschap van de Bijbel is voor hem een voorrecht. Hij vindt het mooi om zich in te zetten wanneer mensen dieper in willen gaan op de Bijbel door gerichte studie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
ETS-Bijbelcursus (avond)

Rebecca Cauwels

Rebecca is docent en medewerker bij de Jongerenwerkersopleiding. Na haar opleiding communicatie volgde ze zelf de Jongerenwerkersopleiding en deed daarna de post-HBO coaching & supervisie aan de CHE. Ze is afkomstig uit België en werkt daar als teamcoach bij het Evangelisch jeugdverbond. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau voor coaching & training: In De Fleur. Bij alles wat ze doet is het haar verlangen om mensen tot bloei te zien komen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Jasperina Dijkstra-de Koning, BA

Heeft de opleiding tot lerares basisschool gevolgd aan de Christelijke Pedagogische Academie in Amsterdam. Toen de (vier) kinderen hun bestemming hadden gevonden is zij theologie gaan studeren bij de ETA. Als specialisatie heeft zij de studie pastorale hulpverlening bij het EPS gevolgd. Beide diploma’s heeft zij in januari 2014 in ontvangst mogen nemen. Mede door haar studie verdiepte haar persoonlijke relatie met de Here God en groeide het verlangen om anderen toe te rusten. Zij doet dit o.a. in haar (psycho-pastorale) praktijk Tsephirah en bij de ETS-locatie Den Helder.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

dr. Robert Doornenbal

Robert Doornenbal is van origine (kerk-)historicus, in 1990 afgestudeerd in Leiden. Gaandeweg is hij zich steeds meer gaan verdiepen in de missiologie, wat resulteerde in een dissertatie over missionair leiderschap: Crossroads (VU, 2012, cum laude). Intussen was hij als docent in onder andere kerk- en zendingsgeschiedenis verbonden aan De Wittenberg in Zeist (1994-2000) respectievelijk Christelijke Hogeschool Ede (2000-2015). Sinds 2015 is hij werkzaam voor NGK De Lichtboog in Houten, als een van haar voorgangers.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

elske van dorp

Elske van Dorp, MA

Elske heeft theologisch onderwijs ontvangen aan het Hillsong International Leadership College in Australië, aan de opleiding Theologie van het Evangelisch College en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast heeft ze de master Missionaire Gemeente aan de Theologische Universiteit Kampen afgerond. Ze is docent, medewerker studentenzaken bij de opleiding Theologie en coördinator van het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest bij het Evangelisch College.

Haar verlangen is om lokale kerken te zien die vorm geven aan hun missionaire roeping en zij wil daar een bijdrage aan leveren door het begeleiden van studenten op hun weg in het deelnemen aan Gods missie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Erik van ‘t Ende

Erik is getrouwd met Katja en samen hebben ze drie kinderen. Hij is part-time werkzaam als kerkelijk medewerker bij de Vrije Baptistengemeente in Hattem. Daarnaast is hij gastdocent bij Klassetaal. Na jaren zelf op het zendingsveld te zijn geweest, waar hij gewerkt heeft als gemeentestichter en gemeenteopbouwer, is Erik nu betrokken bij Missie 1:8, ECM en de kairoscursus.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

euser

Hans Euser, MA

Hans Euser zet zich, samen met zijn vrouw Carolien, in voor moslims, migranten en medelanders in de wereld op hun stoep. Ze zijn samen verantwoordelijk voor een netwerk van interculturele kerken in Nederland en zijn actief in hun eigen buurt Bloemhof op Rotterdam Zuid.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie

Ludy Fabriek

Ludy is docent Oude Testament in Dokkum. Hij studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool in Kampen en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Was voorganger in de Vrije Baptistengemeente te Franeker, Middelburg en Dokkum. Reeds sinds 1985 geeft hij les aan de ETS. Ludy vindt het nog steeds bijzonder om op deze manier christenen uit allerlei kerken te mogen toerusten voor hun bedieningen in de gemeente van Jezus Christus.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Sprekers

Martijn van Geilswijk

Martijn is getrouwd en heeft 4 kinderen. Naast zijn werk als jurist studeert hij aan de ETA en het Baptisten Seminarium. Martijn zijn passie is mensen op een praktische en prikkelende manier helpen bij hun zoektocht naar (meer van) God. Om samen met hen op weg te gaan naar een leven met Jezus. Dat doet hij onder andere door te (s)preken en onderwijs te geven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

dr. Erik Groeneveld

Erik Groeneveld (1966) is getrouwd met Petra en heeft een zoon en een dochter. Tot 2010 was hij als docent Praktische Theologie verbonden aan het Evangelisch College. Van 2010 tot 2014 heeft hij gewerkt aan een theologisch proefschrift aan het Sydney College of Divinity in Australië. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Congregational Leadership in the Church of the Nazarene: A Redefinition In the Context of Essential Kenosis and Collaborative Governance’. Sinds 2017 is Erik weer als docent Praktische Theologie, medewerker praktijk-leergedeelte en coördinator leiderschapsprogramma verbonden aan het Evangelisch College. Daarnaast is hij werkzaam als geestelijk verzorger en is hij als predikant verbonden aan de Kerk van de Nazarener, waar hij nu onderwijscoördinator is.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Missionair Werk

Jac de Groot, MA

Studeerde Theologie en Kerkgeschiedenis aan de Evangelische Theologische Hogeschool (Veenendaal), Universiteit Utrecht en de Theologische Universiteit Kampen. In 2016 is hij afgestudeerd met een masterthesis over de persoon en de positie van Hieronymus Vogellius in de contra-remonstrantse kerk van Kampen. Na zijn afstuderen heeft hij meegewerkt aan een transcriptie van de kerkenraadsnotulen van de Hervormde Kerk van Kampen (1618-1624). Verder is hij redacteur en secretaris van het Gereformeerd Kerkblad van midden- en zuid-Nederland.

Jac is getrouwd met Elizabeth en hebben samen drie zoons. Hij en zijn gezin zijn lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Kampen-Zuid, waar zij ook wonen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

dr. ir. Richard Hakvoort

Is getrouwd en heeft twee zoons. In 2014 studeerde hij af aan de Opleiding Theologie van het Evangelisch College met als specialisatie Bijbeltalen Grieks en Hebreeuws. Daarna volgde hij een master theologie aan de Theologische Universiteit Kampen, die hij in 2021 afrondde met als specialisatie Oude Testament, Bijbels Hebreeuws en Aramees. Sinds 2014 doceert Richard aan de ETS lessen OT in Assen, Musselkanaal, Groningen, Barneveld en Emmeloord. Daarnaast doceert hij Hebreeuws aan de Opleiding Theologie van het Evangelisch College. Hij heeft een grote affiniteit met lesgeven en didactiek en is onder andere vijf jaar lang schaakdocent geweest op een basisschool in Assen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

ds. Cees Hanemaayer

Geeft al vele jaren met heel veel plezier les aan de ETS. In het dagelijks leven is hij voorganger van de Baptistengemeente in Enkhuizen. Hij is gelukkig getrouwd met Marjon en samen hebben zij vier kinderen. Cees is in zijn vrije tijd graag op het voetbalveld waar hij het liefst als trainer actief is, maar ook graag een wedstrijd kijkt van een van zijn kinderen. Daarnaast loopt hij hard en is hij actief betrokken bij de Lionsclub in zijn woonplaats. Kortom, Cees is een actieve man met veel passies. Maar zijn belangrijkste passie is Jezus, en met hart voor mensen probeert hij van Jezus te getuigen waar hij kan.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

ds. Liebrecht Hellinga

Liebrecht studeerde theologie aan de Evangelische Bijbelschool te Doorn en behaalde daarna een master theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit. Kerkelijke opleidingen volgde hij bij de CAMA en de Unie van Baptisten. Hij is sinds mei 1994 gemeentepredikant, momenteel van de Baptistengemeente Appingedam. Sinds 2001 is hij ETS-docent op verschillende locaties. Graag geeft hij les aan de ETS, omdat de ETS zijns inziens een prima hulpmiddel is om vertrouwd te raken met de Bijbel, om toegerust te worden in persoonlijke geloof en dienstbaarheid in het Koninkrijk van God.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Menno Helmus

Studeerde na VWO-b aan het Rotterdams Conservatorium. Afgestudeerd voor de opleidingen klassiek Gitaar en Compositie. Daarna acht jaar als docent en staflid verbonden aan vormingscentrum / Bijbelschool ‘In de Ruimte’ in Soest. Vervolgens als presentator en programmamaker 17 jaar werkzaam geweest bij de EO. Via collega’s daar betrokken geraakt bij de Vineyard Gemeente in Utrecht. Na jaren in het leidersteam van deze gemeente betrokken bij het stichten van een nieuwe Vineyard gemeente in Amersfoort. Daar part-time voorganger geworden en na een paar jaar ook in de Vineyard gemeente in Wageningen. Sinds 2016 Nationaal leider van Vineyard Benelux.
Mede initiator van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ vanuit het verlangen dat de praktijk van Gods Koninkrijk en het werk van de Heilige Geest voor steeds meer kerken en christenen deel van hun dagelijkse leven zal worden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Jane Hempenius, MA

Jane is een systematisch theoloog met een passie voor de centraliteit van Jezus in de theologie van het koninkrijk. Zij is sinds 1996 betrokken bij de Vineyard Beweging in Nederland en later ook in het buitenland. Zij vervulde diverse leiderschap rollen waaronder voorganger en directeur van Vineyard Music Benelux.
Begin jaren ’90 raakte Jane geïnteresseerd in de theologie van het Koninkrijk, met name omdat het woorden en betekenis gaf aan haar ervaring met God. Een aantal jaren later behaalde zij, onder begeleiding van Derek Morphew, haar bachelor (christian studies) gevolgd door een master systematische theologie aan de universiteit van Nottingham (VK). Met haar thesis, Christological Kingdom Theology, onderzocht zij Jezus’ zelfidentificatie met het Koninkrijk van God en wat dit betekent voor ons dagelijks leven als christen.
Jane heeft verschillende cursussen en trainingen geschreven waaronder ‘Horen van God’ en ‘De Bijbel in twee en een half uur.’ Onlangs schreef zij ‘The C-Course, een training apologetiek voor iedereen,’ hoe je de betrouwbaarheid van het Christelijk geloof kunt begrijpen en uitleggen.
Jane is HR-manager en woont met haar man Remco in Rotterdam. Zij hebben samen twee volwassen kinderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

ds. Henk van den Heuvel

Studeerde aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn. Diende in verschillende gemeenten als predikant, voordat hij met emeritaat ging. Doceert bij de ETA het vak Koningen en Profeten.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Leo van den Heuvel, MA

Leo is docent Oude Testament in Sleeuwijk en Houten. Hij is werkzaam bij de stichting Bouwstenen voor je leven. Studeerde theologie aan de ETH en de VU in Amsterdam. Zijn motief om les te geven is de noodzaak van toerusting van gemeenteleden: ‘grondige kennis van de Bijbel verdiept onze relatie met God, versterkt onze gemeenten en stimuleert ons getuigenis in de maatschappij’.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Theo van den Heuvel

Theo van den Heuvel is voorganger van de Stadskerk | VBG. Hij studeerde theologie aan de ETA. Eerder gaf hij leiding aan Athletes in Action, een organisatie die evangeliseert door middel van sportacties. Daarna werkte hij enkele jaren als zorgpastor, om vervolgens in 2013 de taak van voorganger over te nemen van Wim Stoorvogel.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

Jirska van Hooijdonk, MA

Studeerde Bijbel en Theologie (BA) aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België, voorheen Algemene Letteren (Politieke Geschiedenis, MA) aan de Universiteit Utrecht. Studeert na een omweg (MA Aspects and Implications of Biblical Interpretation, London School of Theology) verder aan haar MA Bible and Theology in Leuven. Jirska is medewerker afstandsonderwijs en docent ‘Inleiding in de Bijbel’ en ‘Exegese OT’ bij de Opleiding Theologie. Bij de ETS-Bijbelcursus is ze docent ‘Nieuwe Testament’. Ook is ze docent bij de cursus ‘Verantwoord Bijbelgebruik’. Verder is Jirska gastpredikant o.a. bij de PKN.

Jirska heeft een bijzondere interesse in filosofische hermeneutiek en thema’s op het raakvlak van geschiedenis en theologie. Als docent vindt het ze het een voorrecht om met studenten en cursisten te reflecteren op de interpretatie van de Bijbel. Ze hoopt bij te dragen aan het vertrouwen van de student in de eigen capaciteit om de Bijbel uit te leggen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Verantwoord Bijbelgebruik
Opleiding Theologie

Alychet van der Hooning

Alychet heeft samen met haar man twee volwassen zonen. Naast haar praktijk voor contextuele therapie en psychodrama beleeft ze veel plezier aan haar drie paarden. Na de Evangelische Bijbelschool (Doorn) heeft ze de opleiding tot maatschappelijk werker (Ede) doorlopen. Ze heeft als zodanig jaren gewerkt bij de Vereniging Tot Heil des Volks in Amsterdam. Vanaf 2004 is ze gestart met een eigen praktijk en zich gespecialiseerd als contextueel therapeut (2008). Als psychodramaturg 2019) geeft ze samen met haar collega Wilmie Braakman groepstherapie. Als docent grijpt ze de kans haar kennis en ervaring te delen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Agnes Huizenga

Studeerde aan de sociale academie (HBO), gevolgd door supervisiekunde en contextuele therapie. Is werkzaam geweest bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ze heeft een eigen praktijk in coaching, training en contextuele therapie ‘Intersession’. Daarnaast is ze vanaf het begin betrokken bij New Wine, de laatste jaren als stafwerker Gebed. In dat kader spreekt ze regelmatig en traint mensen in ministry en gebedspastoraat. Ze verzorgt ook wekelijks overdenkingen bij Groot Nieuws Radio.
Bij het Evangelisch College is ze betrokken bij het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, waar ze haar passie voor gebed en luisteren naar God overdraagt in de colleges ‘Hearing God’.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Peter Jansen

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Jaap-Harm de Jong, MA

Docent bij de Sprekersroute.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Sprekersroute

Riny Joustra

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie en studeert Modern Hebreeuws in Groningen (RUG).
Doceert bij de ETA Hebreeuws en verzorgt bij de ETS de lessen Oude Testament op de locaties Hoogezand en Assen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Petra Kiks-Leeflang

Petra, getrouwd met Henk, moeder van 3. Met hart en ziel jongerenwerker; lange tijd in de plaatselijke gemeente en als docent op de Jongerenwerkersopleiding en nu vooral landelijk en via BuroMozes. Ik hou van God, jongeren en de kerk en het is mijn passie om deze met elkaar te helpen verbinden.
Jeugdwerk is meer dan een optelsom van flitsende werkvormen en een goed beleid; het is je leven delen met jongeren en ouderen in de gemeente en elkaar steeds weer opzoeken en ontmoeten in God.
Ik hou van mensen en word blij als ik mijn vak en passie met anderen mag delen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

ds. Gerrit van Klaveren

Na een periode in het bedrijfsleven studeerde Gerrit aan de EBS In Veenendaal. Vanaf 1997 heeft hij als voorganger in verschillende gemeenten mogen werken in de omgeving van Leiden en in Haarlem. Gerrit heeft zich gespecialiseerd in het pastorale aspect van gemeente zijn. Gerrit werkt momenteel als zzp’er in het bedrijf gelegenheidsdominee, een dienstverlenend bedrijf op het gebiedt van uitvaarten, huwelijksdiensten, persoonlijke coach, pastorale begeleidingstrajecten, relatietherapeut en rouwverwerking. Verder werkt Gerrit als pastor in de Evangelische gemeente te Zaandam en de Baptistengemeente Katwijk. Naast de EBS heeft Gerrit diverse opleidingen gevolgd op pastoraal gebied. Zijn missie is mensen te begeleiden en toe te rusten om tot herstel en genezing te komen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Janine Knibbe

Janine heeft de hbo-opleiding verpleegkunde afgerond, waarna ze in de wijkverpleging en jeugdgezondheidszorg heeft gewerkt. In 2010 is ze gestart met de ETS-bijbelcursus. Tijdens de cursus groeide het verlangen om zich meer in de Bijbel te verdiepen. Vandaar de keuze voor opleiding Theologie aan het Evangelisch College. Ze is nu bezig met de afstudeerfase van de specialisatie prediking en onderwijs. In de eigen gemeente is ze betrokken bij de beleidsvorming rond onderwijs en geeft ze onderwijs aan de tieners. Studeren in de Bijbel is voor haar een boeiende en leerzame ontdekkingstocht en ze vindt het een mooie uitdaging om anderen op die ontdekkingstocht mee te nemen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Gerben Kollenstaart

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (doctoraal 2002) en deed een educational master aan het IVLOS. Sinds 2006 docent klassieke talen aan de gymnasiumafdeling van evangelische school de Passie te Rotterdam.

Het is zijn passie om samen met leerlingen op zoek te gaan naar de Here God en Hem alle eer te geven via dagopeningen, gebedsgroepen, het mentoraat en de lesstof (o.a. door lectuur van Bijbelse en vroeg-christelijke teksten).

Gerben is getrouwd met Agnes en woont in IJsselstein.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

drs. Frans Koopmans

Tweede voorzitter van het bestuur van het Evangelisch College.

Studeerde Noordwest-semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian studies of science and society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is beleidsmedewerker Identiteit bij De Hoop ggz in Dordrecht en stafmedewerker bij Stichting Chris en Voorkom! in Houten. Hij doceert bij het EC de vakken Hebreeuws en Filosofie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk

Jan Kranendonk, BTh, BEc

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd HBO-theologie aan de Evangelische Theologische Academie en de Christelijke Hogeschool Ede. Was werkzaam als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk (in ’s-Gravendeel en in Giessen-Oudekerk/Peursum) en als invaldocent godsdienst. Is ook werkzaam bij het Centrum voor Bijbelonderzoek in Doorn als (financieel) manager. Jan is bij het Evangelisch College adjunct-directeur en in het bijzonder verantwoordelijk voor financiële zaken. Daarnaast doceert hij bij de opleiding Theologie de vakken Koningen & Profeten, Intertestamentaire Periode, Handelingen, Paulinische Brieven en Leiderschap (financieel beheer).

Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel.

Zijn verlangen is de studenten op een gedreven en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap

Marja Krans, BSc

Marja studeerde Godsdienstwetenschappen in Leuven en is afgestudeerd Toegepast Psycholoog. Werkte mee aan de ontwikkeling van de Vormingsschool en later de Royal Mission School. Sinds 1991 is ze actief met Metanoia, als trainer, geregistreerd coach, supervisor en psychosociaal therapeut. Ook is zij voorzitter bij PowerParent, een stichting gericht op het empoweren van alleengaande christelijke ouders: dichter bij de Vader komen en dichter bij jezelf. Marja is werkzaam als medewerker en docent bij de Opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College.

Marja is getrouwd en woont met Nico in Roosendaal. Samen hebben ze drie (uitgevlogen) kinderen. Het delen van leven in en door genade en daardoor in de vrijheid van Christus is haar passie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Harmke Kregel

Harmke is getrouwd en heeft een dochtertje. Ze is fulltime moeder en werkt daarnaast als kerkelijk jongerenwerker in een PKN-gemeente.

Ze heeft de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Christelijke Hogeschool in Ede gevolgd en als aanvulling de opleiding Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College gedaan.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Debora Krikken, MSc

Debora heeft na het behalen van haar master Public Policy in 2006 tien jaar als onderzoeker gewerkt. Omdat ze haar onderzoeksvaardigheden het liefst inzet ten dienste van God en mensen is ze de opleiding Missionair Werk gaan volgen. In 2017 zette ze haar eigen bedrijf Buro Belief op om haar passies te kunnen combineren. Vanuit dit buro spreekt of traint Debora en verricht ze onderzoek-/adviestrajecten in christelijke organisatie. Ze verzorgt het exegetische deel van de training Geloofwaardig Spreken (met Paulien Vervoorn). Daarnaast spreekt ze met enige regelmaat in gemeenten.

Medio 2018 rondde Debora bij het Evangelisch College de opleiding Missionair Werk af en in september 2019 staart ze met de master Bible & Theology aan de ETF in Leuven.

Bij het Evangelisch College verzorgt Debora de training Leven met een Missie. Vanaf september 2019 is Debora ook ETS docent. Zij doet dit omdat ze ervan overtuigd is dat de Bijbel Gods Woord is en ongelooflijk goed nieuws bevat dat ontzettend relevant is voor ons leven vandaag de dag.

 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Leven met een Missie

Bas Krins, MA

Bas studeerde Theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht (deeltijdopleiding). In het dagelijks leven is hij directeur van een onderzoeksinstelling op het gebied van polymeren. Daarnaast is hij actief met preken, schrijven van artikelen (voor o.a. de eigen website) en les geven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. ing. Arend Kroes

Is getrouwd met Ruth en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. In 2013 heeft hij de ETA succesvol afgerond met een Bachelor diploma theologie, specialisatie ‘leiderschap’. Vervolgens heeft hij aan de Theologische Universiteit te Kampen zijn masterstudie Praktische Theologie in 2017 afgerond. Sinds 2014 doceert hij aan de ETS Nieuwe Testament. Verder is hij als trainer en bestuurslid betrokken bij Unite in Christ (UiC). UiC heeft visie om in Noord-Nederland de 90% niet-kerkelijken te bereiken. Incidenteel spreekt hij ook in gemeenten. Door zijn passie voor Gods Woord werkt hij nog maar drie dagen in de week bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hij heeft Chemie en Milieuwetenschappen gestudeerd.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

ds. Bram Krol

Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkt sinds 1978 bij Agapè. Hij heeft de Werkgroep Gemeentegroei opgebouwd en geeft les in meerdere landen over dit onderwerp. Hij is gereformeerd predikant (PKN), zendingswerker, evangelisch en auteur van diverse boeken, brochures, columns en artikelen.
Doceert bij de ETA het vak leiderschap en bij de Opleiding Missionair Werk het vak Zending en Cultuur.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap

Peter Kruijt

Na twintig jaar actief te zijn geweest in de binnenvaart is het roer om gegaan en ben ik voorganger geworden. Ik heb de opleiding Theologie gedaan bij het Evangelisch College via afstandsonderwijs en de kerkelijke route aan het Baptisten Seminarium. Momenteel volg ik de master ‘Church Mission in the West’ aan de TU in Kampen. Ik werk als voorganger in de Baptistengemeente van Amersfoort. Ik hou van de kerk en zie het als een unieke plaats waar mensen verbinding kunnen ervaren met God en met elkaar. Ik vind het prachtig om daar onderdeel van te zijn. Voor het EC ben ik actief als docent van de Toerustingscursus voor Sprekers.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

Mariska Laan

Heeft de opleiding Pastorale Hulpverlening gevolgd van het Evangelisch College. Is actief in haar gemeente binnen het pastoraat en heeft een eigen onderneming om vrouwen te sterken in identiteit, creativiteit en in hun relatie met God.

Mariska is getrouwd met Gertjan. Samen hebben zij 3 kinderen gekregen en wonen in Lelystad.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Evert Leeflang, BSc, MA

Studeerde scheikunde aan de Universiteit Leiden en vervolgens theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Is werkzaam als coördinator opleiding Theologie en docent Systematische Theologie en Hermeneutiek.

Evert is getrouwd met Phillian en woonachtig in Dordrecht en verbonden aan de VEG Eljakim.

Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie.

 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie – GAO
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

drs. Teun van der Leer

Teun van der Leer studeerde aan het Baptistenseminarium, de Christelijke Hogeschool Ede en de Vrije Universiteit (MA). Hij was godsdienstleraar (1983-1992) en predikant (1993-2005) en is docent en rector van het Baptistenseminarium VU Amsterdam (2005/2007-heden). Daarnaast is hij boekenredacteur van Inspirare, tijdschrift voor evangelische en charismatische theologie. Bij het Evangelisch College is Teun docent bij en coördinator van de Sprekersroute. Mensen uitdagen om geworteld in het Woord en verbonden met de geloofsgemeenschap vandaag in deze wereld Christus na te volgen, dat is het mooiste wat er is!

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Sprekersroute

Paul Lieverse

Paul werd als student christen door het lezen van de Bijbel. Daarom gemotiveerd om daarin anderen te stimuleren. Als arts werkte hij vele jaren in een ziekenhuis voor patiënten met kanker.

Paul is actief binnen CMF Nederland, vereniging van christelijke artsen. Hij houdt zich bezig met medische ethiek en gezondheidsrecht en verzorgt daarin scholing. Voor de opleiding Pastorale Hulpverlening geeft hij de les “Inleiding ethiek” en voor de ETS het vak “NT”.

Paul is getrouwd met Liesbeth. Liesbeth is ook arts en is student geweest aan het Evangelisch College. Samen hebben zij in het buitenland gewerkt. Zij hebben twee volwassen kinderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Opleiding Pastorale Hulpverlening

dr. Simon van der Lugt

Dr. Simon van der Lugt (1962) voltooide zijn theologische studie in 1988 aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Kampen (Broederweg). Daarna diende hij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van Rijswijk en Pijnacker (1988-1993) als predikant. Van 1993-2006 was hij missionair predikant voor de evangelieverkondiging onder de culturele minderheden in het Rijnmondgebied, met specialisatie Surinaams hindoeïsme (1993-2006). Nu is hij gemeentepredikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Delft. In oktober 2016 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Kampen i.s.m. de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) op een proefschrift over missionair contact en interreligieuze dialoog tussen gereformeerden en Surinaamse hindoes in Nederland.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Corjan Matsinger

Corjan Matsinger is eigenaar van Young & Holy, bachelor theoloog, religieus trendwatcher en jongerenwerker. Corjan is auteur van diverse boeken over jongerenwerk.Hij geeft trainingen aan docenten, jongerenwerkers en ouders. Hij spreekt daarnaast veel in jongerenvieringen, speelt met twintigers regelmatig popquiz ‘Let the music Play’ (over religie in de popmuziek) en ontwikkelt nieuwe jongerenconcepten zoals ‘Storyrooms’ (een combinatie van VR, een escaperoom en een bijbelverhaal).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Inge Matthijsse

Inge Matthijsse is getrouwd en moeder van twee kinderen. In 2015 rondde ze de studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College af. Daarvoor heeft ze 15 jaar lesgegeven in het basisonderwijs en was ze actief in diverse kerkelijke en diaconale activiteiten, zoals creatieve vrouwenochtenden, pastoraal bezoekwerk en kinder- en evangelisatiewerk.

Leidend voor haar in het pastoraat is het perspectief van Gods enorme liefde en zorg voor Zijn totale schepping: “Dag aan dag draagt Hij ons.” Het ontdekken van Bijbelse principes is richtinggevend te midden van alle levensvragen en levensfasen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Robert Mazier

Robert Mazier is adviseur en interim-leidinggevende voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en netwerken die van betekenis willen zijn voor hun omgeving. Juist door dicht te blijven bij de kern van de zaak: hun betekenis. Robert doet dit als bestuurskundige op basis van jarenlang adviserende en leidinggevende ervaring.

Die leidinggevende en adviserende ervaring is onder meer opgedaan als directeur van de stichting Chris en Voorkom! en als manager van de landelijke jeugdorganisatie JOP. Robert is betrokken geweest bij tal van adviesopdrachten en vernieuwingsprojecten. In de jaren daarvoor werkte hij als bestuursadviseur en consultant.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

ds. Arie Mol

Is oud-bestuurslid van het Evangelisch College en tevens al meer dan 25 jaar docent aan de ETS. Studeerde eerst aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en daarna theologie in Brussel en Kampen. Is als predikant verbonden aan de PKN en in die functie momenteel werkzaam in de Gereformeerde kerk te Zwijndrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

André Mulder

Volgde de opleiding HEAO- BE (bedrijfseconomie) en aanvullend de opleiding tot register-accountant. Werkte zijn hele leven in de profitsector, in eerste instantie financieel en later algemeen management. Zijn huidige functie is director of business development; dit houdt in dat hij wereldwijd op zoek is naar mogelijke acquisities voor het bedrijf. Deze acquisities begeleid hij, maar ook de uiteindelijke integratie tussen de twee bedrijven. Hierbij is het van belang dat de verschillende culturen, talen en mensen samen gaan werken. Hij wil graag een deel van zijn tijd aan het Evangelisch College spenderen omdat hij weet hoe belangrijk het EC is geweest in de ontwikkeling van zijn geloofsleven. Hij heeft zoveel mogen leren en wil dit weer graag teruggeven. Zijn drive is om Jezus een plek te geven in ieders leven, omdat Hij in zijn leven alles heeft gedaan. Hij gunt iedereen dat vertrouwen, dat geloof en dat we elkaar helpen om vol houden totdat Jezus weer terug komt. Dan zal alles worden en zijn zoals God het bedoeld heeft.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Ton Nap

Sinds 2005 is hij deeltijd voorganger van ABC Kerk Delft. Hij heeft 40 jaar in het (speciaal) onderwijs gewerkt. Zijn geestelijke opleiding kreeg hij bij de Navigators en de ETA. Hier is zijn liefde voor Gods Woord ontstaan en gegroeid. Zijn levensmotto is ‘hart voor God en hart voor mensen’. In Delft zet hij zich in voor de oecumene en voor de mensen aan de rand van de samenleving. Hij is ruim 42 jaar getrouwd met Nanda. Samen hebben ze twee (geadopteerde) kinderen die ondertussen op zichzelf wonen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Cees van Nes

Studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België, London School of Theology (voorheen London Bible College) en Trinity Evangelical Divinity School. Is (mede-)oprichter van stichting Evangelisch College en de Evangelische Theologische Academie. Hij is algemeen directeur van de school en docent Nieuwe Testament bij de ETS.

Cees is getrouwd met Henriëtte van Nes; samen hebben zij vier kinderen en vijf kleinkinderen en wonen in Zwijndrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Henriëtte van Nes

Studeerde theologie aan het London Bible College (Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Is werkzaam als coördinator opleiding Pastorale Hulpverlening en docent bij de opleidingen Pastorale Hulpverlening en Theologie. Daarnaast is ze twee dagen werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor Pastorale Hulpverlening in Zwijndrecht.

Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes. Samen hebben ze vier kinderen en vijf kleinkinderen.

Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Anne Nijburg, MA

Anne (1957) is getrouwd met Ingrid en samen hebben zij een zoon, drie dochters en zes kleinkinderen.

Na een opleiding aan de Pedagogische Academie in Zwolle te hebben gevolgd, studeerde hij theologie aan Grace Theological Seminary, waarna hij c.l. afstudeerde aan Tyndale Theological Seminary.

Werkte jaren als directeur in het Basisonderwijs en daarna als leraar godsdienst, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en burgerschap in het voortgezet onderwijs. Daarnaast was hij ruim 15 jaar gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Dalfsen. Publiceerde diverse boeken op gebied van opvoeding, onderwijs, occultisme, kinderpastoraat en kinderwerk.

Preekt regelmatig binnen de PKN en Evangelische/Baptistengemeenten. Werkt meer dan 50 jaar in het kinder- en jeugdwerk binnen diverse denominaties. In 2005-06 werd hij oprichter en directeur van de Mkushi Bible School Zambia. Is al meer dan 30 jaar als docent aan de ETS – voorheen EBS – verbonden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Eisse Noordhof

Eisse is betrokken als docent en medewerker bij de Jongerenwerkersopleiding. Na zijn studie voor docent Lichamelijke opvoeding volgde hij zelf de jongerenwerkersopleiding. Daarna heeft hij een post-HBO opleiding teamcoaching afgerond. Eisse is getrouwd en heeft 2 dochters. Hij is woonachtig in Zwolle.

Zijn passie is om jongeren bekend te maken met het evangelie van Jezus en om mensen op te leiden in jongerenwerk.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

drs. Wietske Noordzij

Studeerde Ontwikkelings- en onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Is werkzaam als trainer, spreker en schrijver bij Raise Up. Voorheen was zij betrokken bij Youth for Christ en Stichting Chris. Daarnaast is ze jarenlang actief geweest in het jeugdwerk en het jeugdpastoraat.

Wietske is getrouwd met Lex, samen hebben zij twee kinderen en twee pleegkinderen en wonen in Dinteloord.

Haar passie is mensen toerusten in de (pastorale) zorg voor kinderen en jongeren.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Jetteke Noordzij, M.Div.

Is werkzaam als coördinator en docent bij de Jongerenwerkersopleiding.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Jolande van den Oever, BA

Ik heb theologie gestudeerd aan het Evangelisch College met als afstudeerrichting Bijbeltalen: Hebreeuws en Grieks. In mijn eigen gemeente geef ik de cursus “Rondreis door de Bijbel”. Voor het Evangelisch College heb ik in het verleden al les gegeven voor de opleiding theologie (het vak Grieks 1) en zet ik me op dit moment in om, samen met anderen, de Bijbelcursus “Bouwstenen voor je geloof” online beschikbaar te maken. Vanaf september mag ik de ETS-Bijbelcursus (Oude Testament) gaan geven in Giessenburg. Ik vind het heerlijk om in de Bijbel te spitten en de prachtige lessen die ik daar vind, te delen. Samen met anderen de diepe rijkdom van het Woord van God ervaren; daar ga ik voor!

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Richard Oostrum

Studeerde aan de University of the Nations, waar hij o.a. de ‘Addictive Behavior Counseling School’ heeft afgerond en onderwezen. Hij is werkzaam als zendeling bij Kompassion Ministry van Jeugd met een Opdracht Amsterdam. Daarnaast werkt hij als voorlichter bij de Stichting Different van Tot Heil des Volks.

Richard is getrouwd met Sara en zij hebben een zoon. Zij wonen en werken in Amsterdam.

Zijn verlangen is om mensen, die worstelen met hun seksuele identiteit, pastoraal te begeleiden en om pastoraal werkers toe te rusten om op dit gebied hulp te verlenen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

Henk de Oude

Na het behalen van zijn akte Engels MOA heeft Henk tot september 2021 gewerkt als docent Engels, de afgelopen 39 jaar op een MBO-school in Amersfoort. Het onderwijs heeft zijn hart. Dat geldt ook voor het onderwijs ten behoeve van de opbouw van de gemeente van Christus. Om zich daarin te bekwamen heb Henk bij het Evangelisch College Bijbelse en Systematische Theologie gestudeerd, met inbegrip van Grieks en Hebreeuws. Momenteel volg hij een masterstudie Bijbel en Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Vanaf september 2021 is Henk met pensioen. Hij is zich bewust van het belang van een goed opgeleide werkers in de gemeente van Christus, niet alleen de betaalde krachten maar ook alle gemeenteleden die zich willen inzetten in hun gemeente en in christelijk werk. Daar wil hij heel graag een bijdrage aan leveren als docent aan de ETS.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
ETS-Bijbelcursus (avond)

Carolien Pape-van Genderen

Studeerde HBOV aan de Hogeschool Amsterdam en heeft vervolgopleidingen gedaan als supervisor en coach, trainer en relatietherapeut. Is werkzaam als hulpverlener bij Goedegebuure psychologenpraktijk in Sliedrecht en Merchab Coaching & Counselling in IJsselstein.

Voorheen werkte zij als docent op de CHE in Ede en als fractievoorzitter van de ChristenUnie in IJsselstein. Ze kent de wereld van onderwijs, zorg, kerk en politiek van binnenuit.

Carolien is getrouwd met Harry, samen hebben zij 3 kinderen (4 kleinkinderen) en wonen in IJsselstein.

Vanuit een diversiteit aan ervaring wil zij vanuit Gods Woord samen met groepen mensen hulpverlening en pastoraat concreet maken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

ds. Piet Passchier

Piet Passchier was werkzaam in de hovenierssector. Na zijn studie theologie werd hij op 51-jarige leeftijd beroepen als voorganger in Veenendaal. Deze gemeente diende hij 12,5 jaar tot aan zijn pensionering in 2011. Daarnaast is hij al ruim 20 jaar aan de ETS verbonden als docent, waar hij de lessen Nieuwe Testament verzorgt op vijf cursuslocaties. Ook is hij verbonden als docent aan de stichting voor Psycho-Pastorale Toerusting (PPT) en verzorgt hij regelmatig spreekbeurten en cursussen in kerken en gemeenten. “Mijn passie is groei van gelovigen. Bijbelkennis is voor mij geen doel op zich, maar een middel dat God gebruikt om Hem beter te leren kennen, zodat Hij onze levens kan veranderen.”

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Martijn Piet

Martijn Piet is voorganger van de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Martijn is een ervaren spreker en zijn onderwijs kenmerkt zich door wijsheid en een ontwapenende openheid. Zijn onderwijs is zeer praktisch en uit het leven gegrepen. Martijn heeft de opleiding Bijbelse Theologie aan de ETA gedaan. Nu is hij als docent bij de Toerustingscursus Sprekers verbonden aan het Evangelisch College. Hij geeft deze sprekerstraining omdat hij een grote passie heeft voor het Woord van God en een verlangen heeft dat dit Woord door bekwame mensen wordt verkondigt.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

drs. Willem Jan Pijnacker Hordijk

Willem Jan is gelukkig getrouwd, vader van vier zonen en grootvader van negen kleinkinderen. Hij studeerde af aan de ETF en schreef zijn thesis over ‘Conflicten in de gemeente’. Sinds 2000 is hij docent godsdienst in Delft voor VWO en Havo. Daarnaast is hij redactielid en auteur voor stichting Promise, was zes jaar oudste van de Evangeliegemeente Morgenstond Delft, voorganger van twee gemeenten, auteur van het boek ‘Toetst Alles‘, schreef voor diverse christelijke tijdschriften en is spreker in diverse evangelische gemeenten. De vervolgde kerk, Israël en het koninkrijk van God hebben zijn hart. Hij bracht gratis Bijbels naar gebieden waar deze niet te koop zijn, “want dat is het beste Boek voor de Weg!”

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Eric Poelman

Eric studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België en het Baptisten Seminarium. Hij heeft vele jaren ervaring in de gemeente en ervaring in het lesgeven via cursussen en bijbelstudies, waaronder voor St. Agapè. Sinds 2020 is hij voorganger van de Baptistengemeente Leiderdorp. Bij het Evangelisch College is Eric docent NT voor de ETS-Bijbelcursus. Onderwijs geven uit de Bijbel heeft zijn hart.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Anneke Polderman

Gelijk na de Pabo-opleiding volgden er voor Anneke Polderman zes jaar zendingswerk in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in Antwerpen. Eenmaal terug in Nederland volgde ze de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College. Na de opleiding verhuisde ze naar Tholen waar ze actief werd in het vrouwenwerk. Een lang verlangen werd gerealiseerd toen ze begin 2016 haar eigen praktijk voor psycho–pastorale hulpverlening ‘Over de Brug’ startte. Anneke is getrouwd met Coen en samen hebben ze vier kinderen.

De combinatie onderwijzen uit Gods woord en pastorale gesprekken in dienst van de Goede Herder zijn dingen waar ze blij van wordt.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Folkert Pomstra

Folkert is 48 jaar oud, getrouwd en heeft drie kinderen. Heeft in Kampen theologie gestudeerd. Was werkzaam in Nederland, Israël en Zuid-Afrika, onder meer als predikant en hulpverlener. Heeft brede interesses en is interkerkelijk georiënteerd. Geeft met plezier les aan de ETS, vanwege de verscheidenheid aan mensen en (kerkelijke) achtergronden. Ziet het als een uitdaging om mensen aan het denken te zetten en daardoor hun blikveld te verbreden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Harry Pot

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Onno Pronk

Na het afronden van zijn theologische opleiding is Onno als docent godsdienst op de middelbare school aan de slag gegaan. Direct aansluitend heeft hij de lerarenopleiding Geschiedenis gedaan: twee vakken die elkaar perfect aanvullen! Naast het tienerpubliek voor de klas vindt hij onderwijs aan volwassenen een welkome afwisseling. Zijn grote doel en wens is om de millennia oude woorden uit het OT tot leven te laten komen voor het geloofsleven van nu. Kennis van het verleden geeft inzicht in het heden, en de vertaalslag en toepassing naar het eigen leven verrijkt je geloof.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

dr. Bram van Putten

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl). Is werkzaam als docent Oude Testament bij de opleiding Theologie, Sprekersroute en ETS-Bijbelcursus.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders
Opleiding Theologie
Sprekersroute

Thijs van Reijn, MA

Thijs is getrouwd, heeft vier kinderen en woont in Landgraaf. Na zijn opleidingen M.A. Bible en M.Div. is hij nu gemeentestichtend voorganger van christelijke gemeente de Bron te Heerlen. Zijn passie is om rijke, diepe theologie toegankelijk en enthousiast over te brengen en mensen hiermee tot een diepere relatie met Jezus te brengen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Jan Willem de Reus, BA

Jan-Willem de Reus (1969) is getrouwd met Siska en is vader van twee tieners. Naast zijn opleiding als grafisch vormgever heeft hij theologie gestuurd aan de Evangelische Theologische Academie (ETA). In het dagelijks leven is hij werkzaam binnen de overheid in het informatie- en facilitaire domein. Jan-Willem is oudste in de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen en is een vaste spreker binnen de gemeente en heeft Jezus lief.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

Corien Rietberg

Als ik mijzelf in een paar woorden zou moeten omschrijven zou dat zijn: Passie voor God en jongeren. Vanuit die basis ben ik 25 jaar jeugdwerker geweest in kerken en nu als zelfstandige actief.  Mijn ervaring zet ik graag in tijdens toerustingen, advies en begeleiding. Mijn expertise is jeugdpastoraat. Mijn hart gaat uit naar jongeren waarbij het leven niet vanzelf gaat. Het goed zorgen voor jongeren heeft als basis jeugdwerk waar alle jongeren gezien en gekend worden. Daar ontwikkel ik graag, samen met een gemeente, visie en beleid voor. Daarnaast heeft jeugdpastoraat te maken met preventie. Dat geef ik onder andere vorm door ouders toe te rusten voor de mooiste taak die er is: ‘kinderen opvoeden’.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

drs. Age Romkes

Age studeerde theologie in Kampen en Apeldoorn. Hij doceerde tot september 2016 Nieuwe Testament, Hermeneutiek, Bijbelstudievaardigheden en Gemeenteopbouw aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarvoor was hij stafliddocent bij De Witteberg in Zeist. Tegenwoordig is hij freelance docent, toeruster en schrijver. Ook is hij initiatiefnemer van Artios, een netwerk met als doel het stimuleren van ontdekkende, begrijpende en relevante bijbelstudie. Dat is ook zijn persoonlijke passie. Bij het Evangelisch college is Age docent NT voor de ETS-Bijbelcursus. Vanuit de overging dat het Evangelie ‘Gods reddende kracht’ is (Rom. 1:16) wil Age er graag aan bijdragen dat christenen met meer begrip de Bijbel lezen en toepassen in hun leven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Monique Rozendal

Monique Rozendal is getrouwd en heeft 2 tienerzoons. Ze heeft een hart voor mensen en hun levensverhalen en coacht graag mensen als DISC-trainer in het onderzoeken van hun persoonlijkheidssterkten en leiderschapsstijl.
Ze is een enthousiaste, motiverende teamleider en heeft als eindredacteur TV en evenementen meer dan 20 jaar gewerkt bij de Evangelische Omroep en leiding gegeven aan veel soorten programma’s van een hip, vrolijk meidenmagazine tot een groot missionair evenement als the Passion.
Met haar man is ze jarenlang oudsten-echtpaar in een evangelische gemeente geweest en werkt nog steeds met tieners, jongeren, verliefden en pas-getrouwden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk
Toerustingscursus Leven met een Missie
Jongerenwerkersopleiding

ir. Gerard van der Schee

Volgde de voorgangersopleiding aan EuNC en Baptistenseminarie, na 15 jaar werken bij Evangelische Alliantie. Auteur van de ETA-module Conflicthantering. Werd voorganger in Almere en gemeentestichter in Vianen. Ontwikkelde de cursus Goed Boos en schreef daar een bijbelstudieboek over. Ondersteunt als regio-coördinator een aantal ABC-gemeenten. In een grijs verleden studeerde hij bedrijfskunde in Wageningen en geniet, samen met zijn vrouw Tineke, van het eerste kleinkind.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. ing. Jan Willem Slager

Jan Willem studeerde Theologie aan de Universiteit Utrecht en is afgestudeerd in Exegese Nieuwe Testament met als bijvak Exegese Oude Testament. Hij geeft Bijbelonderwijs in verschillende gemeenten en groepen in Nederland en Vlaanderen. Jan Willem is medewerker/docent Oude Testament bij de ETS, waar hij ook docenten- en ETS-online materiaal schrijft. Hij geeft les op de locaties Goes en Middelburg. Naast zijn werk bij de ETS werkt hij parttime bij Rijkswaterstaat. Jan Willem is getrouwd met Jolanda en heeft 3 dochters en een zoon.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Daniël Sloots, MA

Daniël is theoloog en heeft een passie voor Gods koninkrijk. De afgelopen vier jaar is hij onderdeel geweest van het Nationaal Leiderschap van Rafaël Nederland. Hij is getrouwd met Anne Fleur en op dit moment zijn zij bezig om samen met anderen een gemeente te stichten in Utrecht. Daarnaast werkt hij fulltime bij de gemeente Amsterdam.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

drs. Lucie van ‘t Slot-Wierenga

Studeerde Grieks en Latijn in Groningen. Geeft les in het voortgezet onderwijs.
Doceert bij de ETA de vakken Grieks I en II.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Ds. Daniël Smink

Naast getrouwd te zijn en vader van vier jongens, is Daniël na een studie aan de ETH in Ede doorgegaan naar het Baptisten Seminarium, toen nog in Barneveld. Na twee jaar kon hij ook daar de opleiding afronden. Daniël werkt sindsdien als fulltime predikant. In 2013 begon hij in Winschoten en na vijf jaar kwam de overstap naar Alphen aan den Rijn, waar hij inmiddels aan zijn vierde jaar mag beginnen. In Alphen aan den Rijn is Daniël ook fulltime predikant. Bij het Evangelisch College geeft hij nu les aan de ETS-Bijbelcursus. Ooit geroepen als beroepsmilitair om mensen vanuit Gods Woord te spreken over de Vrede die alle verstand te boven gaat, heeft hij sindsdien een diepe liefde voor Gods Woord. Dat geef hij anderen graag mee!

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

dr. Annechiena Sneller-Vrolijk

Studeerde o.a. Semitische talen en culturen aan de Universiteit Leiden en archeologie aan de universiteit van Jeruzalem. Promoveerde in 2003 op een onderzoek naar de oudste Sefardisch-Joodse vertalingen van het boek Ruth.
Was werkzaam als docente Oude Testament en Hebreeuws aan de Christelijke Hogeschool Ede en heeft als vertaalster meegewerkt aan de Herziene Statenvertaling. Ze is nu werkzaam bij het Centrum voor Bijbelonderzoek voor de Studiebijbel. Ze is daarnaast en een veelgevraagd spreker. Doceert bij de ETA Hebreeuws.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

Hanno Snippe

Heeft gestudeerd aan de Evangelische Bijbelschool, toen nog in Doorn. Is sinds 1997 docent geweest op verschillende locaties. Naast de spreekbeurten is hij werkzaam geweest voor Operatie Mobilisatie. Op dit moment werkt hij als docent Godsdienst op een school voor voortgezet onderwijs.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Verantwoord Bijbelgebruik

Tine Snoek

Tine Snoek is getrouwd, heeft vier kinderen waarvan er drie thuis wonen en woon in Vlist. Haar levensweg is via A-verpleegkundige, thuisblijfmoeder en de studie Pastorale Hulpverlening aan het Evangelisch College verlopen naar een eigen praktijk voor pastorale hulpverlening, waar ze sinds eind 2016 met veel plezier werkt. In haar gemeente is ze onder meer actief geweest in het jeugdwerk, kringwerk en informeel in pastoraat. Onderwijs heeft haar hart. Ze vindt het heerlijk om dingen uit Gods koninkrijk over te mogen dragen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Esther Stoorvogel

Esther studeerde ontwikkelingsstudies aan de Universiteit in Nijmegen en theologie aan de CHE in een samenwerkingsverband met de ETF. Zij heeft tien jaar met veel plezier leiding gegeven aan een samen met haar echtgenoot opgerichte kerk in Emmen. De laatste drie jaar richt zij zich vooral op het geven van onderwijs en is zij haar eigen onderneming gestart op het gebied van coachen, trainen en spreken. Het is haar verlangen om Gods woord te bestuderen en door te geven aan andere mensen en om bij te dragen aan het ontwikkelen van gezonde, krachtige kerken in Nederland.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Leven met een Missie

Henny Stouwdam-van Veenendaal

Henny heeft Pastorale Hulpverlening gestudeerd aan de ETA (wat nu Evangelisch College heet)
In haar gemeente heeft ze leiding gegeven aan het pastoraat en groepspastoraat opgezet.
Op dit moment werkt ze in een hospice.
Zeven jaar geleden is haar man overleden. Ze heeft 4 kinderen en 8 kleinkinderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Hin Talane

Hin is getrouwd met Edith en samen hebben ze twee getrouwde dochters en een kleinzoon. Hij is voorganger van de Baptistengemeente De Ontmoeting in Sittard. Hij coördineerde voor stichting Proclama studieprogramma’s als ‘Vitaal Missionair leiderschap’. Verder is Hin souffleur en procesbegeleider van de Bijbel Gemeente Venlo. In 1983 is hij afgestudeerd aan de Evangelische Bijbelschool en in 2015 heeft hij zijn studie aan het Baptisten seminarium afgerond. Mensen enthousiasmeren om de Bijbel te bestuderen is een belangrijk onderdeel van zijn rol als voorganger binnen en buiten de gemeente.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Christian Tan

Studeerde Internationale Ontwikkelingsstudies in Nijmegen. Daarna in christelijk dienstwerk terecht gekomen. Eerst vijf jaar als Hoofd Programma op Vakantiepark en Conferentiecentrum De Betteld, daarna acht jaar als voorganger van LEEF! Zutphen en vervolgens gedurende vijf jaar als zendeling-gemeentestichter op Aruba. Sinds 2018 is hij speerpuntleider Gemeentestichting voor de VPE via de beweging ‘Meer Jezus’, met als motto ‘Meer Jezus in Meer Mensen’.

Ik geloof dat een juist begrip en doorleefde, getrouwe en Geestvervulde overdracht van Gods Woord op een manier die mensen raakt, het verschil kan maken tussen eeuwig leven en dood. Het Woord door de kracht van de Geest vlees laten worden in mensen is mijn vurige gebed en verwachting voor dit onderwijstraject.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

drs. Martin Tensen

Martin studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. Hij heeft gewerkt als predikant en als jongerenwerker bij EO Ronduit. In 2004 is hij als docent betrokken geraakt aan de Jongerenwerkersopleiding (JWO) van de Wittenberg, welke nu onderdeel uitmaakt van het Evangelisch College.
Daarnaast is hij samen met zijn vrouw oprichter van Coconut (uitgeverij, trainingen en lezingen, supervisie, coaching en counseling) en is hij voorzitter van stichting Toerusting Pastorale Zorg, een team van deskundigen die het gedachtegoed van Leanne Payne (innerlijke genezing) uitwerken en toepassen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Jongerenwerkersopleiding

Helma van Tol, MSc

Studeerde psychologie aan de Open Universiteit. Zij is werkzaam als Gz-psycholoog bij een SGGZ instelling in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En heeft een eigen BGGZ psychologenpraktijk waarin zij werkt met alle leeftijden. Daarnaast is zij betrokken bij het onderwijs en het kinderwerk in haar kerkelijke gemeente.

Helma is getrouwd met Bram en samen hebben zij twee kinderen. Zij wonen in Groot-Ammers.

Haar verlangen in haar werk is om mensen te laten groeien in wie ze zijn, zoals God hen heeft bedoeld. Haar verlangen in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is dat er meer kennis en begrip komt voor mensen met psychologische en psychiatrische problemen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Pastorale Hulpverlening

rien van der toorn

ir. Rien van der Toorn

Rien van der Toorn (1971) studeerde Sociologie van de niet-westerse landen en is momenteel als gemeentestichter actief onder vluchtelingen uit Iran en Afghanistan. Hij is eigenaar van een advies- en trainingsbureau voor intercultureel werk genaamd ‘Intercultural Impact’.
Als docent en decaan is hij verbonden aan de studierichting ‘Global Studies’ van de Foundation University te Amsterdam, en als gastdocent aan Tyndale Theological Seminary. Doceert bij de ETA (opleiding Missionair Werk) diverse vakken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Johan van der Toorn

Johan studeerde naast zijn werkzaamheid in het bedrijfsleven deeltijd HBO theologie aan de Evangelisch Theologische Hogeschool (nu CHE) in Ede. Na zijn studie theologie is hij 3 jaar werkzaam geweest als missionair-diaconaal werker in een nieuw gestichte gemeente in Den Haag. Daarnaast geeft hij cursussen en spreekbeurten in kerken en gemeenten en voor jongeren. Het is Johan’s verlangen om de rijkdom van Gods Woord te laten zien zodat de cursisten God beter leren kennen en groeien in het volgen van Jezus op de plek waar God ze heeft geplaatst.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Mevr. Sara van der Toorn-Mohi

Sara heeft kunst gestudeerd in haar geboorteland Iran, en werd na haar bekering in Nederland betrokken bij pastoraat, psycho-sociale counceling en trauma verwerking van zowel vluchtelingen als Nederlanders.
Samen met haar man is ze mede-eigenaar van het trainings- en adviesbureau ‘intercultural impact’. Daarnaast begeleidt ze kerken en leiders op het gebied van intercultureel leiding geven, conflict resolution, en pastoraat vanuit ICP-Europe
Ze hoopt dat mensen te midden van hun gebrokenheid, hun herstel en identiteit vinden in Christus

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Missionair Werk

Arjan Vaders

Is al 22 jaar gelukkig getrouwd met Carolina en heeft 4 (jongvolwassen) kinderen. Hij is opgeleid als leerkracht Basisonderwijs aan PABO de Driestar in Gouda en deed parallel de deeltijdopleiding Cursus Godsdienst Onderwijs (CGO) Godsdienstleraar. Van 2006 tot 2012 is hij met zijn gezin uitgezonden geweest als missionair werker naar Peru via de GZB. Daarvoor ging hij een jaar naar All Nation Christian College in de UK voor opleiding in de missionaire vakken en deed hij een taal- en cultuurstudie in het Hendrick Kraemer Instituut. Tijdens zijn tweede periode in Peru heeft hij een certificaat gehaald in de Maestria Liderazgo Cristiano bij ProMETA in Costa Rica.
Zijn passie is pionieren, opbouwen en ondersteunen in zending, gemeente en onderwijs. Die passie is terug te vinden in hoe hij zijn draai weer gevonden heeft in Nederland. Hij noemt ZZP een Zegenrijk Zendings Plan.
Hij geeft al een aantal jaar missionaire toerusting voor de IZB in het land en werkt als teamleider Spaans om de GlobalRize-strategie internetevangelisatie voor de Spaanstalige wereld waar te maken.
Vanuit deze achtergrond is hij enthousiast over de lessen die hij schrijft en geeft in de cursus ‘Leven met een missie’ van het Evangelisch College. Hij ziet uit naar inspirerende ontmoetingen in gemeenten om samen vorm te geven aan Gods missie in deze tijd en de eigen context.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Leven met een Missie

Rob van der Dussen, MA

Heeft een passie voor de verspreiding van het Evangelie in Europa en het toerusten van gelovigen om deze missie voort te zetten. Rob heeft een MA in theologie en een BA in lerarenopleiding geschiedenis, werkte als missionair werker in Malta en Italië. Hij zet zich nu in voor het trainen van kerkplanters in Europa en bouwt zelf mee in een missionair project in zijn woonplaats.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
ETS-Bijbelcursus (avond)

Amanda Vastenhouw-Westerink, MA

Amanda Vastenhouw-Westerink is getrouwd met Gert en zij wonen sinds een paar jaar op Urk. Naast haar werk als medisch secretaresse is zij Theologie gaan studeren aan het Evangelisch College. Vervolgens heeft zij haar werk opgezegd en is verder gaan studeren aan de Theologische universiteit te Kampen. Eind 2019 heeft zij daar de master Praktische Theologie, met als afstudeerrichting Pastoraat, afgerond. Zij is nu bezig om een eigen praktijk te starten voor pastorale hulpverlening. Daarnaast werkt zij als vrijwilliger bij een inloophuis van het Leger de Heils en is zij betrokken bij het Reformatorisch meldpunt. Zij heeft al eerder les gegeven bij de ETS en vindt het leuk om dat weer te gaan doen. Vanuit de Bijbel en de omgang met God, leert zij Hem steeds meer kennen en wordt Hij steeds groter voor haar. Ze neemt ook anderen graag mee in dat proces om samen steeds meer te ontdekken wie God is.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
ETS-Bijbelcursus (avond)

Fimmie Veenstra

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Steven Verhorst

Steven Verhorst is in 1995 met zijn gezin uitgezonden naar Thailand waar hij ongeveer 12 jaar Bijbelonderwijs heeft gegeven. Sinds juni 2008 is hij terug in Nederland. Naast een eigen ICT-bedrijf heeft hij een Praktijk voor Christelijke Hulpverlening. Hij heeft een HBO-diploma Theologie en is afgestudeerd op het vlak van verlies en rouw. Steven heeft drie kinderen en een aantal kleinkinderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Pastoraat

drs. Marianne Visser

Studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden en deed daarna de PABO in Enschede en de ETA in Zwijndrecht. Is werkzaam als docent Oude Testament en medewerker Gestructureerd Afstandsonderwijs bij het Evangelisch College.
Voorheen werkte zij als docente Geschiedenis en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en daarna als basisschoolleerkracht in Barendrecht.

Marianne is getrouwd met Peter, samen hebben zij één zoon en wonen in Barendrecht.

Haar passie in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is de studenten enthousiast maken voor het Oude Testament, zodat ook dit gedeelte van Gods Woord gaat leven, niet één van Zijn weldaden vergeten wordt en we een completer beeld krijgen van wie God is. Opdat onze liefde voor Hem en ons vertrouwen op Hem groeit.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk

Hermineke Vonk, BTh, Bac

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Is werkzaam als docent en medewerker bij de opleiding Pastorale Hulpverlening. Ze doceert eveneens groepsdynamica, gesprekstechniek en conflicthantering bij de opleiding Theologie. Daarnaast is ze actief als coach, trainer en spreker via Hermineke.nl.

Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam.

Hermineke is getrouwd en ze hebben in Goudriaan een boerderij met B&B/groepsaccommodatie.

Haar missie is met mensen de goede kant op bewegen, door middel van onderwijs en pastoraat.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap
Opleiding Pastorale Hulpverlening
Toerustingscursus Pastoraat

Henk ten Voorde, MA

Studeerde aan de Evangelische Theologische Academie en daarna aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Doceert bij de opleiding Theologie het vak Liturgiek en is bibliothecaris bij het Evangelisch College.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Toerustingscursus Leiderschap

Wouter Wakker, MA

Wouter is docent Bijbelse talen. Het is zijn passie om anderen inzicht te geven in de talen waarin Gods Woord is geschreven en daarmee in Gods Woord zelf. Hij studeerde Taalkunde en Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen aan de Universiteit Leiden. Gedurende 12 jaar is hij als docent klassieke talen en teamleider werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs. Sinds 2015 doceert hij Bijbels Hebreeuws aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

drs. Ben van Werven

Studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en volgde de master predikantschap aan de PThU in Kampen. Hij begon als predikant in hervormd Zuilichem in 2012 en is sinds 2018 predikant in de Kruiskerk in Diever. Hij is lid van de Gereformeerde Bond en partner van het Evangelisch Werkverband, waar hij betrokken is bij conferenties en vorming & toerusting.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Ronald Westerbeek, MA

Ronald (1970) is systematisch theoloog en lid van de Anglicaanse Kerk. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en deed promotieonderzoek naar een systematische theologie voor de charismatische vernieuwing van New Wine. Eerder was hij – vanuit de CGK en GKv – kerkplanter van ICF Amersfoort (2006 – 2013) en eind/hoofdredacteur van het christelijke opinieblad Koers (1999 – 2011).

Ronald werkt als theoloog voor de charismatische vernieuwingsbeweging New Wine. Hij schreef de New Wine Gemeentecursus Luisterend bidden (2017) en een cursus Gebedsministry in drie modules (2019).
Eerder schreef hij o.m. de gemeenteprojecten Feest van het Koninkrijk (2016) en Feest van genade (2006) en Stromen van levend water: de gaven van de Geest in de gemeente (2006). Daarnaast is hij gastdocent aan de Theologische Universiteit Kampen en als redacteur betrokken bij Inspirare: Tijdschrift voor Evangelische en Charismatische Theologie.

Ronald is getrouwd met Nienke, samen hebben ze twee dochters. Ronald en Nienke zijn actief betrokken in hun gemeente All Saints Anglican Church Amersfoort.

Aan het Evangelisch College geeft Ronald het vak pneumatologie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Metta Wierenga, MA

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch College. En als medewerker studiemateriaal bij de ETS-Bijbelcursus schrijft zij de themalessen en de lessen Nieuwe Testament. Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn).

Metta is getrouwd en woont in Sleeuwijk.

Wat haar drijft is Paulus’ oproep aan zijn lezers om een woning van Christus’ woorden in al hun rijkdom te zijn. Haar passie is daar vandaag de dag aan bij te dragen via het Evangelisch College. De eenheid en intertekstualiteit van de Bijbel heeft haar grote belangstelling.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
ETS-Bijbelcursus (avond)
Verantwoord Bijbelgebruik
Opleiding Theologie
Sprekersroute
Opleiding Missionair Werk
Opleiding Pastorale Hulpverlening

ds. Karel van Wijngaarden

Karel studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie, de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit kampen. Daarnaast haalde hij zijn onderwijsbevoegdheid en vervolgde hij zijn studie aan de VU vanwege het Doopsgezind Seminarium. Hij werkte langdurig als docent Godsdienst en leidinggevende in het voortgezet onderwijs en is sinds 2017 actief als gemeente-predikant van de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp. Daarnaast is hij onder meer lid van het predikantenoverleg Zuid West Nederland Doopsgezinde Gemeente. Voor Karel zit onderwijs in het hart van zijn werk. Hij is altijd op zoek naar mogelijkheden om het evangelie door te vertellen en uit te leggen. Hij wil zo veel mogelijk mensen in contact met de Bijbel brengen, door hen te leren dat de Bijbel een boek is waardoor er een vernieuwend werk in je persoonlijk leven kan plaatsvinden. Het hoogste doel is om Gods gemeente – de gemeente van Jezus Christus – te leiden naar een volwaardig geestelijk leven, door mensen tot volwassen doop te laten komen, te onderwijzen en Jezus na te volgen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Annet van Willigen

Volgde de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch College. Is actief als projectbegeleider van de werkgroep ‘Genezing en bevrijding’ van het Evangelisch Werkverband (EW). Annet is getrouwd en moeder van drie kinderen. Haar verlangen is dat de gemeente van Jezus Christus beschikbaar is om – door de kracht van Gods Geest – hulp te bieden aan mensen die in nood zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest
Toerustingscursus Pastoraat

dr. Nathan Witkamp

Studeerde analytische chemie aan het Hoger Laboratorium Onderwijs in Delft en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. In 2016 promoveerde hij via een joint-PhD programma aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een vergelijking van de doopriten van Theodorus van Mopsuestia en Narsai van Nisibis. Bij het Evangelisch College werkt hij als beleidsmedewerker academisch zaken en als docent Vroeg Christendom en Systematische Theologie bij de opleiding Theologie. Tevens is hij hoofdredacteur van Marturia, een e-magazine over de Vroege Kerk dat door de opleiding Theologie wordt uitgegeven. Naast zijn dienstverband aan het Evangelisch College is Nathan als onderzoeker verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven en het Centre for the Study of Early Christianity (VU/TiU), en is hij actief als bestuurslid van Stichting Oudchristelijke Studiën. Nathan is auteur van diverse boeken en artikelen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie

dr. Marco Wittenberg

Sinds 2004 is Marco Wittenberg voorganger in de CAMA Gemeente in Amstelveen. In 2016 is hij gepromoveerd op de Heilige Geest in Lucas-Handelingen. Naast zijn werk in Amstelveen is Marco betrokken als gastdocent aan het Baptistenseminarie in Amsterdam en aan de ETF in Leuven (België). Hij geeft het vak Theologie van het Nieuwe Testament aan de Sprekersroute.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Sprekersroute

Arjan Zantingh, BA

Groeide op zonder geloof en kerk. Op een kruispunt in zijn carrière als bedrijfseconoom besloot hij zich theologisch te laten scholen bij de ETA en behaalde in januari 2012 zijn diploma. Sinds 2006 is hij werkzaam voor de Vrije Baptistengemeente Groningen als stafvoorzitter en onderwijspastor.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

Dennis van der Zee, MA

Dennis heeft een HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gedaan aan Hogeschool Leiden. Daarna heeft hij zowel een Bachelor als een Master theologie afgerond aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Op dit moment is hij werkzaam in een Nederlands Gereformeerde Kerk in IJsselmuiden, waar hij verantwoordelijk is voor de prediking, het pastoraat en een gedeelte van het jongerenwerk. Dennis is als docent bij de Toerustingscursus Sprekers verbonden aan het Evangelisch College. Hij geeft deze sprekerstraining omdat hij een grote passie heeft voor het Woord van God en een verlangen heeft dat dit Woord door bekwame mensen wordt verkondigd.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

ds. Jaap van der Zeeuw

Is getrouwd met Gerda en vanaf september 2017 predikant van Baptistengemeente De Fontein in Middelburg. Daarvoor was hij verbonden aan de Baptistengemeenten in Scheveningen, Hengelo (OV) en Vroomshoop. Vanaf 2001 geeft hij het vak Oude Testament aan de ETS en nu in Middelburg Nieuwe Testament. Zelf heeft hij in de tachtiger jaren gestudeerd aan de ETA, die toen nog gevestigd was in Barendrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Jeroen van der Zeeuw, MA

Doceert het vak Ethiek bij de opleidingen Missionair Werk en Theologie van de ETA.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk

Jos Zwaanswijk

Heeft zijn opleiding genoten aan het Bijbel Instituut België (voorloper van de Evangelisch Theologische Faculteit). Tijdens zijn studietijd ontmoette hij ook zijn vrouw Monique met wie hij twee dochters heeft. Na die tijd zijn zij neergestreken in Zeeuws-Vlaanderen. Als voorgaand oudste is hij actief in de Evangelische Gemeente De Kandelaar in Terneuzen. Hij geeft al ruim 12 jaar les voor de ETS en dit als docent Oude Testament. “Het is wonderlijk hoe weinig christenen, vooral evangelische, kennis hebben van dit deel van de Bijbel en de wereld die dan voor hen opengaat bij het bestuderen ervan.”

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Ernst Zwart

Ernst Zwart is getrouwd en vader van een dochter. Hij is opgeleid als bioloog en marketeer en heeft jarenlang gewerkt in de farmaceutische industrie en in het christelijke boekenvak. Was actief in gemeentewerk, preekte en gaf mondeling en schriftelijk bijbelonderwijs. Studeerde bijbelse theologie aan de ETA. Sinds 2011 is hij voorganger van een gemeente in Den Haag. ‘Samen op ontdekkingstocht gaan door de Bijbel, de grootheid van God ontdekken, gepakt worden door wie Jezus Christus is – dat is het mooiste wat er is.’ Ernst verzorgt de lessen NT in Den Haag en Leiden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus