Comité van aanbeveling

Het Evangelisch College heeft een Comité van Aanbeveling, bestaande uit theologen, voorgangers en bestuurders van christelijke organisaties. Dit comité draagt het Evangelisch College een warm hart toe, beveelt de opleidingen van harte aan en komt eens in de zoveel tijd bij elkaar voor het geven van advies aan het bestuur en de directie van het Evangelisch College. De samenstelling van het comité beoogt de brede evangelische identiteit van het Evangelisch College weer te geven. De leden van het comité zijn:

Naam Functie
Ds. Orlando Bottenbley voorganger (Baptistengemeente De Verbinding, Amsterdam)
Drs. Gijs van den Brink voorganger (Elim gemeenschap, Doorn), redacteur Studiebijbel.nl
Ds. Jos Douma predikant Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (Plantagekerk, Zwolle), auteur, docent
Dhr. Arnoud Drop directeur Alpha Nederland
Drs. Theo van den Heuvel Voorganger (Baptistengemeente Stadskerk, Groningen), voormalig leider van Athletes in Action, mede oprichter van de 4e Musketier
Ds. Henk van den Heuvel emeritus predikant Christelijke Gereformeerde Kerken
Mr. Wim Hoddenbagh spreker, werkzaam bij Royal Mission, voormalig directeur 4e Musketier
Ds. Jelle de Kok predikant Protestantse Kerk, toeruster bij het Evangelisch Werkverband
Ds. Ies Maaswinkel predikant Nederlands Gereformeerde Kerken (De Ark, Maassluis)
Ds. Arie W. Mol emeritus predikant Protestantse Kerk
Dr. Gert Noort directeur Nederlandse Zendingsraad (NZR)
Prof. dr. Willem J. Ouweneel theoloog, docent, prediker, Bijbelleraar en publicist
Ds. Richard Santinge voorganger (Baptistengemeente De Wijngaard, Leeuwarden), voorzitter ABC-gemeenten
Ds. Ron van der Spoel predikant Protestantse Kerk, gebedspastor bij IZB, spreker, docent, ambassadeur en trainer bij Open Doors, politicus voor de ChristenUnie in Amersfoort
Ds. Wigle Tamboer voorganger (Baptistengemeente De Meerkerk, Hoofddorp), presentator bij de EO
Ds. Arie M. Verduijn voorganger (Baptistengemeente Veenendaal), voormalig directeur Alliance World Fellowship (AWF)
Mevr. Inge Verhoef-Postma directeur Arab Vision
Ds. Jan C. Wessels predikant in bijzondere dienst Christelijke Gereformeerde Kerken (Bethelkerk, Veenendaal) en internationaal directeur Faith2Share
Mevr. Paulien G. Zeeman-Lens, MA spreker, auteur en docent