Bestuur

Maaike Bal-Plomp

Bestuurslid

Studeerde Theologie aan het Evangelisch College en is op dit moment bezig met master Oude Testament aan de TU in Kampen.

Daarnaast is zij betrokken als bestuurslid bij een reformatorische basisschool in Delft en actief in het tienerwerk in de kerk. Voorheen werkte zij als manager in het bedrijfsleven bij een grafimedia onderneming in Rijswijk. Maaike is getrouwd met Remko, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Delfgauw.

Met veel plezier zet zij zich in voor het Evangelisch College, zodat velen het onderwijs kunnen blijven ontvangen, waarvan zij zelf zo genoten heeft.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Martien-Jan de Haan

Voorzitter

Studeerde Maatschappelijk Werk aan de Hogeschool Ede, daarna Theologie aan de ETA, de Evangelische Hogeschool en de Vrije Universiteit. Tevens heeft hij de predikantenopleiding van de Unie van Baptisten Gemeenten afgerond.

Is werkzaam als Regiomanager bij VluchtelingenWerk. Martien Jan is getrouwd met Inez en woont sinds 2018 weer in Dordrecht waar hij is geboren en getogen. Eerder was hij gehuwd met Marjolein die in 2004 is overleden. Hij heeft drie kinderen en acht kleinkinderen. Inez heeft vier kinderen en één kleinkind.

Heeft een passie voor evangelische theologie en is apologetiek steeds belangrijker gaan vinden.

Paul van Hooidonk

Penningmeester

Studeerde theologie aan de Evangelische Bijbelscholen (EBS). Hij is werkzaam als notarisklerk bij Hekkelman Notarissen N.V. te Arnhem en preekt door het jaar heen in verschillende kerken en kringen.

Daarnaast is hij betrokken bij de Baptisten Gemeente Veenendaal als diaken. Ook is hij vrijwilliger maatschappelijke dienstverlening bij het Leger des Heils, korps Valleistreek.
Voorheen heeft hij gewerkt als manager van christelijk vakantie- en conferentieoord Het Brandpunt te Doorn, als personeelsadministrateur bij een ICT bedrijf en bij de Koninklijke marechaussee.

Paul is getrouwd met Alie, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Veenendaal.

Gisela Houter-Seinen

Bestuurslid

Studeerde Human Resource Management aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en heeft de opleiding Missionair Werk gevolgd aan het Evangelisch College.

Is werkzaam als curriculumvoorzitter/onderwijscoördinator/docent voor de opleiding Bedrijfskunde, aan de HAN in Arnhem. Daarnaast is zij als bestuurslid en mede-oprichter betrokken bij SixtyFruits, een missionaire social enterprise waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van het restaureren van vintage meubelen zich kunnen ontwikkelen; en als docent/coach bij discipelschapstrainingsschool Overflow van de Pinksterzending ‘Vluchtheuvel’ in Arnhem. Voorheen werkte zij onder meer als HR-manager bij de Kamer van Koophandel in Arnhem. Gisela is getrouwd met Bob, samen hebben zij drie kinderen en wonen in Arnhem.

Haar verlangen voor het Evangelisch College is dat studenten door de kracht van het Woord van God en de Heilige Geest de geweldige beloftes van het Koninkrijk van God zichtbaar gaan maken in hun eigen leven en in hun omgeving.

drs. Frans Koopmans

Tweede voorzitter van het bestuur van het Evangelisch College.

Studeerde Noordwest-semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian studies of science and society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is beleidsmedewerker Identiteit bij De Hoop ggz in Dordrecht en stafmedewerker bij Stichting Chris en Voorkom! in Houten. Hij doceert bij het EC de vakken Hebreeuws en Filosofie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk

mr. Willem van der Voet

Bestuurslid

Studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Is werkzaam als advocaat bij Advocatenkantoor Vuurens & Lagerweij in Delft. Daarnaast is hij betrokken bij RaiseUp – Maak ze Sterk, Werkgroep Justitiepastoraat van de PKN en CBMC. Zijn missie is het bewaren en verder ontwikkelen van Bijbelgetrouw onderwijs voor de komende generaties, om daarmee hun relatie met de Heere Jezus te verdiepen en hun weerbaarheid te vergroten.