Bestuur

drs. Martien-Jan de Haan

Voorzitter

Studeerde Maatschappelijk Werk aan de Hogeschool Ede, daarna Theologie aan de ETA, de Evangelische Hogeschool en de Vrije Universiteit. Tevens heeft hij de predikantenopleiding van de Unie van Baptisten Gemeenten afgerond.

Is werkzaam als Regiomanager bij VluchtelingenWerk. Martien Jan is getrouwd met Inez en woont sinds 2018 weer in Dordrecht waar hij is geboren en getogen. Eerder was hij gehuwd met Marjolein die in 2004 is overleden. Hij heeft drie kinderen en acht kleinkinderen. Inez heeft vier kinderen en één kleinkind.

Heeft een passie voor evangelische theologie en is apologetiek steeds belangrijker gaan vinden.

Paul van Hooidonk

Penningmeester

Studeerde theologie aan de Evangelische Bijbelscholen (EBS). Hij is werkzaam als notarisklerk bij Hekkelman Notarissen N.V. te Arnhem en preekt door het jaar heen in verschillende kerken en kringen.

Daarnaast is hij betrokken bij de Baptisten Gemeente Veenendaal als diaken. Ook is hij vrijwilliger maatschappelijke dienstverlening bij het Leger des Heils, korps Valleistreek.
Voorheen heeft hij gewerkt als manager van christelijk vakantie- en conferentieoord Het Brandpunt te Doorn, als personeelsadministrateur bij een ICT bedrijf en bij de Koninklijke marechaussee.

Paul is getrouwd met Alie, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Veenendaal.

drs. Frans Koopmans

Tweede voorzitter van het bestuur van het Evangelisch College.

Studeerde Noordwest-semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian studies of science and society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is beleidsmedewerker Identiteit bij De Hoop ggz in Dordrecht en stafmedewerker bij Stichting Chris en Voorkom! in Houten. Hij doceert bij het EC de vakken Hebreeuws en Filosofie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Opleiding Theologie
Opleiding Missionair Werk

drs. Selma van der Pols

Secretaris

mr. Willem van der Voet

Lid

Studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Is werkzaam als advocaat bij Advocatenkantoor Vuurens & Lagerweij in Delft. Daarnaast is hij betrokken bij RaiseUp – Maak ze Sterk, Werkgroep Justitiepastoraat van de PKN en CBMC. Zijn missie is het bewaren en verder ontwikkelen van Bijbelgetrouw onderwijs voor de komende generaties, om daarmee hun relatie met de Heere Jezus te verdiepen en hun weerbaarheid te vergroten.