Studiefonds

Het Evangelisch College streeft er naar haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student en cursist een financieel offer. Om diegenen die een opleiding niet kunnen bekostigen, financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een tweetal studiefondsen:

  Van der Perk Studiefonds Van Beek Studiefonds
Achtergrond De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het studiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het studiejaar 2010-2011 dankzij een legaat uit het nalatenschap van Freek en Toos van Beek.
Doelgroep
Het fonds is bedoeld voor een (kandidaat-)student van de:
  • (volledige) opleiding Theologie via deeltijd- of gestructureerd afstandsonderwijs
  • opleiding Missionair Werk,
  • opleiding Pastorale Hulpverlening,
  • Jongerenwerkersopleiding

die als doel heeft de gekozen opleiding beroepshalve te gaan gebruiken, en (aantoonbaar) onvoldoende financiële middelen heeft om de opleiding te betalen.

Het fonds is bedoeld om cursisten tegemoet te komen voor wie het om financiële redenen niet mogelijk is de 4-jarige EC-Bijbelcursus te volgen.
Bijdrage Het fonds keert per student maximaal 50% van het verschuldigde collegegeld uit. Het studiefonds keert alleen uit ten behoeve van te betalen cursusgeld en is niet bedoeld voor betaling van studiematerialen. Het fonds keert per cursist maximaal 60% van de verschuldigde cursusgeld uit. Het studiefonds keert alleen uit ten behoeve van te betalen cursusgeld en is niet bedoeld voor betaling van studiematerialen.