Periodieke schenking

Als u het Evangelisch College langdurig wilt ondersteunen, kan een periodieke gift fiscaal voordelig voor u zijn.

Een periodieke gift is een gift waarbij u elk jaar gedurende minimaal vijf jaar eenzelfde bedrag aan een ANBI overmaakt. Dat mag ook in meerdere, bijvoorbeeld maandelijkse, termijnen. Een periodieke gift mag bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft voor die gift dus geen rekening te houden met de drempel van 1% en het maximum van 10% van het verzamelinkomen. Afhankelijk van leeftijd en inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%. Een periodieke gift moet zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte.

Via bovenstaande knop kunt u de standaardovereenkomst downloaden. Deze overeenkomst kan zonder tussenkomst van de notaris worden ingevuld en toegezonden aan het Evangelisch College:

Evangelisch College
t.a.v. Jan Kranendonk
Anjerstraat 79
3333 GC Zwijndrecht

Voor praktische vragen hierover kunt u contact opnemen met Jan Kranendonk (j.kranendonk@evangelisch-college.nl).