50 jaar Bijbelonderwijs

In 2022 vieren we vijftig jaar Bijbelonderwijs, verwijzend naar het jaar 1972 waarin de Evangelische Bijbelschool (EBS) werd opgericht. In 2011 fuseerde de EBS met de Evangelische Theologische Academie (ETA) en ontstond het Evangelisch College.

In deze afgelopen vijftig jaar hebben we tienduizenden christenen en kerken tot zegen mogen zijn met ons onderwijs.

Wij werken missie-gedreven; ons theologisch onderwijs ontvangt geen subsidie. Wanneer nodig bieden we een studiefonds. Daarom zijn we mede afhankelijk van uw giften om ons werk te blijven doen.

Wilt u bijdragen om dit werk ook in de
komende jaren mogelijk te maken?

Als dank voor je steun ontvang je het nieuwe boek ‘En het Woord is prachtig geworden’ bij een gift van 50 euro.