TASTEN NAAR GOD

Volg een gratis webinarserie over vier inspirerende en invloedrijke theologen
en ontdek hoe hun tasten naar God ook ons vandaag inspireert

Webinarserie: Tasten naar God

Spreken over God en geloof. Welke woorden gebruik je daarvoor? Wie is God, hoe spreek je over Hem?
Ontdek hoe theologen met deze vragen bezig waren en hoe hun tasten naar God ons ook vandaag inspireert in de gratis webinarserie Tasten naar God.

Theologen zijn al eeuwen bezig met de vraag hoe je over God en geloof spreekt. In hun eigen tijd van veranderingen in cultuur, wetenschap en samenleving. Hun zoektocht levert verrassend boeiende en creatieve theologie op. De vragen waarmee ze worstelden, zijn in veel gevallen vragen die wij ook hebben.

In de gratis webinarserie Tasten naar God gaat docent Evert Leeflang je voor in de theologie van vier moderne theologen:
Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Jürgen Moltmann en Friedrich Schleiermacher.

In elke webinar ontdek je met welke vragen zij bezig waren en wat hun zoektocht ook voor ons vandaag de dag te zeggen heeft.

Meld je gratis aan

De webinars worden aangeboden op de tweede dinsdagavond van de maand, van 20:00 tot circa 21:30 uur.
Na aanmelding ontvang je via de e-mail een link naar het webinar.
De webinars zijn na afloop nog vijf dagen op eigen tijd terug te kijken.
De webinars zijn gratis te volgen. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Overzicht webinars

“Ik kom niet los van de vraag wie Christus op dit ogenblik voor ons eigenlijk is. De tijd dat je de mens alles kon zeggen met woorden – theologische of vrome woorden – is voorbij.”

– Dietrich Bonhoeffer (1944)

11 oktober 2022 | Dietrich Bonhoeffer

Wat heeft Christus te zeggen tot een wereld die alle antwoorden al heeft?

“De religieuze overmoed moet verdwijnen, wil het inzicht uit God plaatsgrijpen.”

– Karl Barth (1921)

8 november | Karl Barth

God is niet wie je denkt dat Hij is.

“‘Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ Alle christelijke theologie en leven is in de basis een antwoord op de vraag die Jezus aan het kruis stelde.”

– Jürgen Moltmann (1972)

13 december 2022 | Jürgen Moltmann

Wat als God zich laat kruisigen?

“Er is geen wereld zonder God en geen God zonder wereld.”

– Friedrich Schleiermacher (1828)

10 januari 2023 | Friedrich Schleiermacher

Wie bij de tijd wil blijven, volgt Jezus.

Over het boek

De webinarserie komt voort uit het gelijknamige boek van Evert Leeflang: Tasten naar God. Een introductie in de moderne theologie.

Tasten naar God: een introductie in de moderne theologie

Het verhaal van de moderne theologie is het verhaal van mensen die tasten naar God. Het vertelt van ruim twee eeuwen zoekgeschiedenis te midden van ongekende veranderingen in cultuur, wetenschap en samenleving. Tegen de stroom in of juist met de stroom mee van alle moderne en postmoderne ontwikkelingen probeerden theologen verantwoord te spreken over God en geloof. Hun zoektocht in dit spanningsveld te staan leverde niet alleen verrassend boeiende en creatieve theologie op, maar toont ook hoe deze met duizend draden verbonden is aan hun levensloop en tijd. En dat daarmee de vragen waarmee ze worstelden, in veel gevallen ook de onze zijn.

Deze brede introductie op de moderne theologie besteed aandacht aan zowel de protestantse, als de rooms-katholieke en oosters-orthodoxe ontwikkelingen. Daarnaast is er afzonderlijke aandacht voor de situatie in Nederland van de afgelopen 200 jaar.

Prijs€ 29,99
UitgeverKokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht
Uitvoering416 pagina’s
Verschijningdatum18 augustus 2022
ISBN978 90 435 3848 0

Over de auteur

Auteur Evert Leeflang (1987) studeerde theologie aan de Evangelische Faculteit Leuven. Hij is als opleidingscoördinator Theologie en docent Systematische Theologie en Hermeneutiek verbonden aan het Evangelisch College.

Evert is getrouwd met Phillian en woont in Dordrecht.

Zijn verlangen is God in zijn openbaring recht te doen en de rijkdom hiervan uit te delen aan kerk en samenleving. Wil meehelpen om een brug te slaan tussen kerk en academie en tussen geloof en theologie.

In de media

Trouw | 7 september 2022

Als introductie in de theologie van de negentiende en twintigste eeuw is dit boek bijzonder geslaagd. Ik kan me voorstellen dat beginnende studenten theologie er goed mee uit de voeten kunnen. Leeflang presteert het om een enorm veld van complexe theologische oeuvres en personages inhoudelijk correct weer te geven.”

https://www.trouw.nl/editie/20220907/een-soort-wikipedia-van-de-theologie-maar-dan-meer-en-beter~b14ef690/

De Nieuwe Koers | September 2022

“Interessante, panoramische schets van moderne theologie, waarmee bedoeld wordt: theologie die antwoorden zoekt in nieuwe tijden, op hedendaagse vragen. (…) De moeite waard!”

Groot Nieuws Radio | November 2022

In Psalm 111 staat: ‘Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.’ Het onderzoeken wie God is met ons verstand, theologie bedrijven, is een uiting van liefde voor God. Wat kunnen we leren van theologie en moderne theologen? Evert Leeflang ging in gesprek met Annemarie Biljard op Groot Nieuws Radio over zijn boek Tasten naar God. 

Reformatorisch Dagblad | 8 december 2022

‘Een knap boek verscheen, twee eeuwen theologiegeschiedenis compact beschreven aan de hand van de belangrijkste vertegenwoordigers van iedere belangrijke theologische stroming die zich aandiende sinds 1800.’

https://www.rd.nl/artikel/1001474-tasten-naar-god-van-beneden-naar-boven-denken