Studiedagen EC-Bijbelcursus

Jaarlijks biedt de EC-Bijbelcursus ook drie praktijkgerichte studiedagen aan. Deze studiedagen zijn bedoeld om je praktisch toe te rusten voor een taak in de gemeente. Wil je het diploma behalen, dan zijn deze studiedagen onderdeel van de cursus en maak je ook de praktijkopdrachten bij deze dagen.

Geen cursist? Ook dan ben je van harte welkom om je aan te melden voor deze studiedagen! Het aantal plaatsen is echter beperkt.

Achtergrondinformatie bij de studiedagen

Jaarlijks worden er drie studiedagen aangeboden rondom een centraal thema met betrekking tot kerk-zijn en/of specifieke taakgebieden in de kerk.

CursusjaarThema
2022-2023Missie van de kerk
2023-2024Pastoraat in de kerk
2024-2025Onderwijs in de kerk
2025-2026Kinder- en jongerenwerk in de kerk

Programma

In het cursusjaar 2022-2023 bieden we de drie studiedagen aan rondom het thema ‘De missie van de kerk‘:

Intercultureel kerk-zijn (5 november 2022)

Zaterdag 5 november 2022
Rien van der Toorn

Op dit moment heeft circa 25% van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond en zijn er meer dan een zijn er meer dan een miljoen migrantenchristenen in ons land (bron: Evangelie & Moslims).

Wat betekent dit voor kerk-zijn anno 2022? De aanwezigheid van gelovigen uit andere culturen in ons land en mogelijk in je kerk brengt kansen en uitdagingen met zich mee. Op deze studiedag zal de spreker Rien van der Toorn je hier alles over gaan vertellen aan de hand van de volgende drie onderwerpen:

  1. Waarom intercultureel kerk-zijn?
  2. De uitdaging van interculturaliteit in de kerk
  3. De praktijk van interculturaliteit in de kerk

Rien van der Toorn is ervaringsdeskundige en traint al bijna 30 jaar kerken en organisaties op het gebied van interculturele communicatie en intercultureel kerk-zijn. Als docent is hij ook al jarenlang aan het Evangelisch College verbonden.

rien van der toorn

Integraal kerk-zijn (integral mission)

Zaterdag 18 maart 2023
Dorina Nauta

Waarom bidden we in een kerkdienst wel voor zendelingen en niet voor een bankdirecteur? Hoe is duurzaamheid onderdeel van het evangelie? De wereldwijde kerk reikt ons een meer holistische kijk op het evangelie aan dan we in het westen gewend zijn. Het evangelie is goed nieuws voor alle aspecten van het leven. ‘Integral mission’ is de holistische benadering van Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Het is een levensstijl van christenen die voorbij gaat aan het traditionele onderscheid tussen zending en diaconaat, evangelisatie en sociale actie, woord en daad, geestelijk en fysiek, de zondag en de rest van de week.

  1. Het hele evangelie: wat is integral mission?
  2. De hele wereld: wat leren we van mensen uit de wereldwijde kerk?
  3. De hele kerk: de roeping van de kerk ligt op het snijvlak van nood en beschikbare mogelijkheden.

Dorina Nauta schrijft op dit moment samen met Moses Alagbe en Marnix Niemeijer een boek over Integral Mission. Tot voor kort werkte ze bij Tearfund waar ze o.a. verantwoordelijk was voor de Integral Mission leergemeenschap voor kerkleiders en het ontwikkelen van de programmalijn van de Justice Conference. Ze is als projectleider verantwoordelijk voor het ontwikkelen van activiteiten op Kloosterhoeve de Beug en spreekt regelmatig in verschillende kerken.

Missionair kerk-zijn en discipelschap

Zaterdag 10 juni 2023
Theo Visser

Omschrijving van de inhoud volgt nog.

Praktische informatie

Locatie en bereikbaarheid
De studiedagen vinden plaats in het Onderwijscentrum van het Evangelisch College aan Anjerstraat 79 in Zwijndrecht. Rondom het gebouw is voldoende gratis parkeergelegenheid. De locatie is ook met het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Tijden
De studiedagen beginnen om 10:30 uur en duren tot circa 16:00 uur.

Catering
Inclusief koffie en thee. Een lunch dient zelf meegenomen te worden.

Kosten

DoelgroepPrijs per studiedag
Cursisten van de EC-Bijbelcursus€ 5,-
Leden van het Evangelisch College€ 10,-
Gasten / externe deelnemers€ 20,-

Aanmeldingsvoorwaarden
Bij aanmelding zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.