Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Verantwoord Bijbelgebruik

Vaak zijn we ontevreden over de gebrekkige regelmaat en geringe diepgang van ons bijbellezen. Ook intensievere bijbelstudie is vaak weinig systematisch en dreigt voortdurend op hetzelfde neer te komen. We brengen dan vooral oude en weinig nieuwe dingen tevoorschijn. Daarmee doen we het Woord van God èn onszelf tekort. Het woord vraagt om een serieus antwoord en draagt en draagt in die weg veelvoudig vrucht. Het handboek verantwoord bijbelgebuik wil ons hierbij helpen door ons de zogenoemde contextuele aanpak aan te reiken.

Deze benadering gaat ervan uit dat de doorvertaling van Gods Woord naar vandaag recht moet doen aan hetgeen de bijbelschrijvers voor ogen hadden toen zij voor hun tijd en cultuur schreven.
Ín de eerste hoofdstukken geeft de auteur uitganspunten en achtergronden die de basis vormen voor de rest van het boek. Vervolgens wordt de bijbellezer stap voor stap vertrouwd gemaakt met de verschillende fasen van lezen, uitleggen en toepassen. Deze bijbelstudiemethode wordt uiteengezet en geïlustreerd aan de hand van veel bijbelpasages.

Het boek wordt aangevuld met enkele instrumenten voor eigen studie:

 • een panorama van bijbelse leerstellingen;
 • een jaarrooster met bijbellezingen die binnen één jaar chronologisch door de hele Bijble gaan;
 • thematische landkaarten.

Auteur: John Boekhout
ISBN: 9789058816757
Uitgave: Buijten En Schipperheijn, 2012
Pagina's: 368

 

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen