Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Tentamen / herkansing afstandsonderwijs

Voorwaarden
Dit (her)tentamen is te bestellen onder de volgende voorwaarden:

 • U staat bij de school ingeschreven als student.
 • U bent derhalve in het bezit van een geldige Studiepas.
 • U heeft de (meest recente) studiemodule aangeschaft waarover dit (her)tentamen gaat.

*Indien u studeert via het deeltijd- of gestructureerd afstandsonderwijs (en volledig collegegeld betaalt), kunt u gebruik maken van deze link: Tentamen: Deeltijd- / Gestructureerd afstandsonderwijs.

Informatie voor tentamen (toets)

Tentamenstof
Zie het document 'Leerstof (her)tentamens Afstandsonderwijs' op het Studieportaal voor een actueel overzicht van de (her)tentamenstof waarover dit (her)tentamen wordt afgenomen. Let op! De leerstof kan verschillen met dat van het deeltijdonderwijs. Controleer dus altijd dit document!

Tentamenlocatie
Bij het bestellen van het hertentamen dient u op te geven op welke locatie u het tentamen wenst af te leggen. U heeft hierbij de keus uit:

 

 • Een dinsdag- of donderdagochtend op het administratiekantoor in Zwijndrecht (enkel tijdens schoolweken).
 • Thuis (open boek tentamen)
 • Thuis (gesloten boek tentamen; onder toezicht van een tentamenbegeleider).
  Let op: Indien er een tentamenbegeleider aanwezig moet zijn, staat dit vermeld op de vakomschrijving.

Tentamendatum
Tevens dient u ook u de gewenste tentamendatum op te geven. Let op!

 • U dient dit (her)tentamen minimaal 2 werkweken voor de gewenste tentamendatum aan te vragen.
 • In vakantieperioden is het niet mogelijk tentamens af te leggen (zie: vakantieoverzicht).

Informatie voor opdracht

 • Voor het herkansen via het afstandsonderwijs van één of meerdere opdrachten, geldt dat u de (meest recente) opdrachten van het afstandonderwijs dient aan te vragen die horen bij het betreffende vak (u ontvangt deze via de aanschaf van een studiemodule in de Webshop of via de Aanvraag opdracht afstandsonderwijs).

 

Prijs per stuk:BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen