Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Pentateuch

In deze cursus staan de eerste vijf bijbelboeken centraal: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Wat leren zij over de relatie tussen God en mens?
Het ontstaan van de wereld, van de mens, van het volk Israël wordt besproken, evenals de verschillende visies die hierover bestaan.
Wie heeft eigenlijk deze vijf boeken met de daarin vermelde informatie opgeschreven? Als dit Mozes geweest is, hoe kan hij dan over zijn eigen sterven schrijven?
En wat kunnen we leren van de wijze waarop mensen als Abraham, Izaäk, Jacob, Jozef en Mozes God hebben ervaren? Hoe heeft God hen tijdens hun leven en werken duidelijk gemaakt wie Hij is?
De kennis van Gods wetgeving zoals die in de vijf boeken beschreven staat, speelt hierbij een grote rol, evenals inzicht in de door God ingestelde feesten en de door Hem geïnspireerde bouw van het ontmoetingshuis, de tabernakel.
Zo wordt in deze module de grondslag gelegd door het kennen van God zoals Hij Zich in de eerste periode van de wereld openbaart. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij het verbond van God dat zo’n belangrijke rol speelt in die tijd en in het vervolg van de Bijbel.
Daarnaast wordt ingegaan op onderwerpen als de geschiedenis van Kaïn en Abel, de problematiek van ‘het huwelijk van de zonen Gods’ (Gen. 6:1-4), en de tien plagen.
De student dient kennis van de genoemde zaken gedetailleerd weer te kunnen geven.

Inhoudsopgave Pentateuch

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen