Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Pastoraat

In deze module wordt aandacht geschonken aan de vraag hoe de geestelijk werker zorg dient te dragen voor het geestelijk welzijn van hen met wie men in aanraking komt tijdens de uitoefening van de gemeentewerkzaamheden. Dit kan zowel binnen als buiten de directe gemeentesfeer liggen.
Zo kan men denken aan de pastorale zorg voor gemeenteleden in het algemeen, maar ook in het bijzonder aan ouderenpastoraat, ziekenpastoraat, kinder- en tienerpastoraat en gevangenispastoraat.
Zo worden in deze cursus algemene richtijnen gegeven hoe pastoraal werk gedaan dient te worden, maar wordt ook informatie gegeven over hoe pastoraal werk verricht wordt aan de genoemde specifieke doelgroepen. Bijbelse richtlijnen dienen hierbij als uitgangspunt en discipelschap van Jezus Christus wordt hierbij als doel gezien.

Inhoudsopgave Pastoraat

Let op! Deze module is enkel bedoeld voor cursisten van de toerustingscursus Kringleiderschap. De opdrachten van het ETA-afstandsonderwijs worden derhalve niet meegeleverd.

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen