Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Leiderschap

Uitgave: september 2015

Deze studiemodule wil te midden van alle dialogen over leiderschap in Schrift, Kerk, wetenschap en samenleving een heldere oriëntatie geven op het onderwerp en de student introduceren op de belangrijkste Bijbelse, theologische en sociologische achtergronden van het vakgebied.
De module valt uiteen in vier hoofddelen. Na een korte inleiding vindt er eerst een Bijbels- en historisch-theologische verkenning plaats. Vervolgens introduceert de module enkele belangrijke ontwikkelingen binnen de leiderschapstheorie. Daarna wordt de leider als persoon er uitgelicht en van verschillende kanten bekeken en tot slot worden allerlei praktische aspecten die bij leiderschap een rol spelen onderzocht.
Door de module heen wordt telkens weer de blik gericht op de situatie van leiderschap in de plaatselijke gemeente en wordt praktische reflectie aangeboden die de student kan helpen zich te bezinnen op kerkelijk leiderschap en zijn eigen functioneren daarin. Zodoende vormt de module een bruikbare gids voor een goede kennismaking met leiderschap.

Inhoudsopgave Leiderschap
 

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen