Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Johannes' Evangelie

Al sinds het ontstaan van de Evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes heeft de inhoud ervan hoorders en lezers geboeid. De vier boeken zijn onontbeerlijk om de overige literatuur van het Nieuwe Testament te begrijpen en verdienen derhalve veel aandacht. Dit te meer daar de inhoud van de Evangeliën zich concentreert rond de persoon van Jezus van Nazareth, de Messias. We kunnen hier over Zijn leven, Zijn leer en Zijn werk veel te weten komen.
Dat de bestudering van de Evangeliën tegelijkertijd veel controverses teweeg heeft gebracht, mag blijken uit de enorme hoeveelheid geschriften die over dit onderwerp zijn verschenen. Zaken als de onderlinge relatie tussen de vier boeken, de historische betrouwbaarheid, de periode van hun ontstaan, de chronologie van de gebeurtenissen, de culturele achtergrond en de invloed hiervan op de inhoud, de verschillen in opbouw van de vier werken, hun eigen wijze van theologische benadering, het zijn enige van de vele onderwerpen die in deze discussies worden aangetroffen.
In deze cursus worden de hoofdlijnen hiervan aangegeven en wordt getracht om vanuit de evangelische richting een gefundeerd standpunt weer te geven.
Aan het einde van de cursus weet de student de hoofdlijnen van de inhoud van de vier Evangeliën aan te geven, is bekend met de hoofdkenmerken van de leer van Jezus en de verschillende standpunten over datering, auteurschap en authenticiteit van de Evangeliën en kan een eigen standpunt hierin onderbouwen.
Daarnaast dient men kennis te hebben van de chronologie van de gebeurtenissen in de Evangeliën, en een aantal verschillen te kunnen aangeven tussen elk van de vier Evangeliën.

Inhoudsopgave Johannes' Evangelie

Prijs per stuk:

 • Kopafbeelding

  18 en 25 november diplomeringsdiensten

  03-11-2017 Op zaterdag 18 en 25 november worden tijdens feestelijke diensten diploma's uitgereikt aan studenten en cursisten van de diverse opleidingen en cursussen van het Evangelisch College. Alle diplomeringsdiensten vinden plaats in het EC-Onderwijscentrum, Anjerstraat 79 in Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe editie Marturia

  29-09-2017 Er is weer een nieuwe editie van Marturia verschenen, het E-magazine over de betekenis van de Vroege Kerk voor vandaag. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Evangelisch College opent studiejaar 2017-2018

  04-09-2017 Het studiejaar 2017-2018 van het Evangelisch College is afgelopen weekend van start gegaan. Ruim zestig enthousiaste, nieuwe studenten van de deeltijdopleiding Theologie kwamen zaterdag 2 september in Zwijndrecht bijeen tijdens de landelijke startdag van de opleiding. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe locatie ETS-Bijbelcursus: Groot-Ammers

  25-07-2017 Met ingang van het cursusjaar 2017-2018 verhuist de cursuslocatie Nieuw-Lekkerland naar Groot-Ammers. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen