Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Evangeliën (2 delen)

Al sinds het ontstaan van de Evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes heeft de inhoud ervan hoorders en lezers geboeid. De vier boeken zijn onontbeerlijk om de overige literatuur van het Nieuwe Testament te begrijpen en verdienen derhalve veel aandacht. Dit te meer daar de inhoud van de Evangeliën zich concentreert rond de persoon van Jezus van Nazareth, de Messias. We kunnen hier over Zijn leven, Zijn leer en Zijn werk veel te weten komen.
Dat de bestudering van de Evangeliën tegelijkertijd veel controverses teweeg heeft gebracht, mag blijken uit de enorme hoeveelheid geschriften die over dit onderwerp zijn verschenen. Zaken als de onderlinge relatie tussen de vier boeken, de historische betrouwbaarheid, de periode van hun ontstaan, de chronologie van de gebeurtenissen, de culturele achtergrond en de invloed hiervan op de inhoud, de verschillen in opbouw van de vier werken, hun eigen wijze van theologische benadering, het zijn enige van de vele onderwerpen die in deze discussies worden aangetroffen.
In deze cursus worden de hoofdlijnen hiervan aangegeven en wordt getracht om vanuit de evangelische richting een gefundeerd standpunt weer te geven.
Aan het einde van de cursus weet de student de hoofdlijnen van de inhoud van de vier Evangeliën aan te geven, is bekend met de hoofdkenmerken van de leer van Jezus en de verschillende standpunten over datering, auteurschap en authenticiteit van de Evangeliën en kan een eigen standpunt hierin onderbouwen.
Daarnaast dient men kennis te hebben van de chronologie van de gebeurtenissen in de Evangeliën, en een aantal verschillen te kunnen aangeven tussen elk van de vier Evangeliën.

Inhoudsopgave Synoptische Evanegliën (niet beschikbaar)
Inhoudsopgave Johannes' Evangelie

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen