Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Inleiding in de Bijbel (2 delen)

In deze module wordt aandacht besteed aan inhoud en chronologische indeling van de bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament. Daarbij worden de belangrijkste archeologische en geografische gegevens betrokken, zodat de student de gebeurtenissen in de context van tijd en plaats leert kennen en zo beter in staat is verbanden te leggen. Kennis van de topografie wordt ingestudeerd middels een meegeleverde software waarbij de student in staat wordt gesteld zich op speelse wijze de kennis van de topografische gegevens van het Oude en Nieuwe Testament eigen te maken en te testen.
Omdat de toenmalige leefwereld in veel opzichten verschilt met die van ons, wordt in deze module veel aandacht besteed aan de politieke, economische en sociaal-culturele omstandigheden. 

Voor het Nieuwe Testament wordt dit gedaan door (met toestemming van de uitgever) bij de module ook een kopie van het boek van J. Stambaugh en D. Balch, Het Nieuwe Testament in zijn sociale omgeving, als een bijlage toe te voegen. De vorming en overlevering van de canon wordt in hoofdlijnen bestudeerd.

Ook wordt bij Inleiding Oude Testament aandacht besteed aan de zogeheten tekstkritiek, waarin men op methodische wijze de ontstaansgeschiedenis van de tekst tracht te achterhalen. Aan de orde komen: de literaire kritiek, de vormkritiek, de traditiekritiek en de redactiekritiek. Doordat steeds het accent wordt gelegd op de ontstaansgeschiedenis worden deze methoden van onderzoek wel de ‘diachronische’ ofwel ‘historisch-kritische’ methoden genoemd. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de zogenaamde ‘synchronische’ benaderingen van het Oude Testament, waarin deze wordt opgevat als een afgerond geheel en als zodanig wordt bestudeerd. Ook een kopie van het boek van G. van den Brink, Van koinè tot canon. De overlevering van het Griekse Nieuwe Testament, maakt onderdeel uit van deze module.

Prijs per stuk:

 • Kopafbeelding

  18 en 25 november diplomeringsdiensten

  03-11-2017 Op zaterdag 18 en 25 november worden tijdens feestelijke diensten diploma's uitgereikt aan studenten en cursisten van de diverse opleidingen en cursussen van het Evangelisch College. Alle diplomeringsdiensten vinden plaats in het EC-Onderwijscentrum, Anjerstraat 79 in Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe editie Marturia

  29-09-2017 Er is weer een nieuwe editie van Marturia verschenen, het E-magazine over de betekenis van de Vroege Kerk voor vandaag. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Evangelisch College opent studiejaar 2017-2018

  04-09-2017 Het studiejaar 2017-2018 van het Evangelisch College is afgelopen weekend van start gegaan. Ruim zestig enthousiaste, nieuwe studenten van de deeltijdopleiding Theologie kwamen zaterdag 2 september in Zwijndrecht bijeen tijdens de landelijke startdag van de opleiding. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe locatie ETS-Bijbelcursus: Groot-Ammers

  25-07-2017 Met ingang van het cursusjaar 2017-2018 verhuist de cursuslocatie Nieuw-Lekkerland naar Groot-Ammers. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen