Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Historische boeken

Herziening: juni 2018

Deze cursus beoogt de student inzicht te geven in de bijbelboeken Jozua, Richteren, Ruth, I en II Samuël.
De eerste vraag die hierbij gesteld kan worden, is hoe historisch deze boeken dan wel zijn. En wat is een historisch verhaal eigenlijk? Welke invloed heeft op dit punt de archeologische kennis van deze periode?
Wanneer dergelijke inleidende vragen behandeld zijn, komen de afzonderlijke bijbelboeken aan bod. Naast vragen als datering, auteurschap, authenticiteit e.d. wordt in detail op de inhoud van de boeken ingegaan. Hoe verliep bijvoorbeeld strategisch gezien de verovering van het land Palestina? En hoe vond precies de verdeling van het veroverde land plaats? Wat weten we te vertellen van de vele richters die het veroverde land bestuurd hebben? Welke rol speelt het boek Ruth in deze periode? Welke vier hoofdpersonen komen we in I en II Samuël tegen en wat wordt er over hen zowel positief als negatief bericht?
Aan de hand van dergelijke vragen en van de overige inhoud van de te bestuderen bijbelboeken wordt de openbaring van God aan de mens verder bestudeerd.
Andere specifieke onderwerpen die besproken worden zijn: oorlog in het Oude Testament, de bijzondere belofte van Jefta, en het koningschap van Israël.
De student dient kennis van de genoemde zaken gedetailleerd weer te kunnen geven.

Inhoudsopgave Historische boeken

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen