Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Handelingen

Dit boek wordt wel ‘de brug tussen de Evangeliën en de Brieven’ genoemd. Zonder de kennis van dit boek zal men weinig begrijpen van de Gemeenten, zoals deze genoemd worden in de verschillende Brieven, tast men in het duister over de (her-)komst van de Heilige Geest, zullen vragen over de achtergrond van de apostel Paulus onbeantwoord blijven en zal men zich blijven afvragen wat er toch in Jeruzalem en omgeving gebeurd is, kort nadat de Heer Jezus vertrokken is naar Zijn hemelse Vader.
Het boek Handelingen geeft ons een schat van informatie over wat zich heeft afgespeeld nadat Jezus de aarde had verlaten. De ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan worden in dit boek helder weergegeven en helpen ons een duidelijker beeld te krijgen van wat er in de Brieven van het Nieuwe Testament zoal beschreven staat.
De inhoud van deze module richt zich dan ook allereerst op de preciese inhoud van het boek, toont mogelijke indelingen ervan, geeft ruim aandacht aan de schrijver van het werk en de periode van ontstaan, schenkt aandacht aan de historische betrouwbaarheid van het geschrevene, laat zien met welke mogelijke doeleinden de auteur het werk heeft geschreven, schetst een chronologie van het Nieuwe Testament waarbij de aandacht zich met name richt op de relatie tussen de Handelingen van de Apostelen en de rest van de nieuwtestamentische documenten en geeft enige theologische hoofdpunten weer die in het boek te vinden zijn.
Aan het einde van de cursus weet de student over deze onderwerpen gedetailleerd verslag te doen. 

Inhoudsopgave Handelingen

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen