Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Groepsdynamica

Of je nu praat over gemeentewerk, onderwijs, zending of welk werk voor de Heer dan ook, het betekent altijd teamwork, dat wil zeggen: je hebt altijd te maken met anderen met wie je moet samenwerken.
Hoe doe je dat? Welke stijl van leiderschap hanteer je? Hoe kun je voorkomen dat je het werk allemaal zelf wilt doen en ontdekt dat dat echt niet gaat? Hoe ga je met anderen om, om samen een zo goed mogelijk resultaat te bereiken?
De valkuilen die kunnen optreden bij samenwerking worden besproken, evenals het probleem van ‘personality-clash’, hoe wel en niet gezamenlijk beslissingen nemen, hoe stimuleer je anderen. Het zijn dergelijke problemen en vragen die hier besproken worden om het werken met anderen tot een zo effectief mogelijke bezigheid te maken.

Inhoudsopgave Groepsdynamica

Let op! Deze studiemap is enkel bedoeld voor cursisten van de toerustingscursus Kringleiderschap. De opdrachten van het ETA-afstandsonderwijs worden derhalve niet meegeleverd.

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen