Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Exegese Oude & Nieuwe Testament

Uitgave: september 2017

‘Begrijpt u ook wat u leest?’. Dat vroeg Filippus aan de Ethiopische eunuch, toen hij Jesaja 53 las. Lezen en begrijpen is blijkbaar niet hetzelfde!

Als we de Bijbel als richtsnoer voor ons leven beschouwen, is het zaak deze op verantwoorde wijze uit te leggen en toe te passen. Terwijl de hermeneutiek zich vooral richt op de vertaalslag naar het heden, houden we ons in de exegese bezig met de eerste stap: het (zo goed mogelijk) ophelderen van de oorspronkelijke betekenis die de tekst had voor de eerste hoorders, binnen hun tijd, cultuur, en context.

Om hierin te voorzien is de studiemodule Exegese Oude & Nieuwe Testament ontwikkeld, aansluitend bij het boek van Gordon D. Fee en Douglas Stuart, Haal meer uit de Bijbel: ontdek de boodschap van toen voor nu (2015).

Na een (interactieve) inleidende oriëntatie, wordt middels een stapsgewijze benadering aangeleerd hoe een willekeurige bijbeltekst kan worden geïnterpreteerd. Het accent ligt hierbij op de exegese, d.w.z. het uitleggen van de tekst binnen de oorspronkelijke (historische, culturele, literaire etc.) context: wat betekende de tekst ‘toen’?

Inhoudsopgave Exegese Oude & Nieuwe Testament

Houdt u er rekening mee dat dit een concept-versie betreft, de definitieve versie hopen we aan te bieden in september 2018.

Prijs per stuk:


BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen