Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Evangelistiek

Uitgave: oktober 2015

Een van de opdrachten waarmee we als volgelingen van Jezus Christus in de wereld gezonden zijn, is het evangelie bekend maken, dichtbij en overal ter wereld, aan mensen binnen en buiten onze culturele context.
Deze studiemodule biedt hiervoor geen kant en klare methodiek, maar terreinverkenningen en theoretische reflecties met betrekking tot de manieren waarop kerken, organisaties en individuele gelovigen deze opdracht uitvoeren.

In een reeks thematische hoofdstukken biedt deze studiemodule een beknopte bespreking van bepaalde aspecten van de evangelisatie en verbinden dat met Bijbelse gegevens en theologische overwegingen. Zodoende kan deze studiemodule het nadenken over evangelisatie voeden en stimulansen geven voor de praktijk. De module is opgebouwd uit vijf onderdelen:

 1. In deel 1 – Evangelisatie, inhoud en doel – wordt gekeken naar de theologie van evangelisatie en de inhoud van de boodschap die wij bekend maken.
 2. In deel 2 – De evangelist(en) – wordt nagedacht over de persoon die het evangeliebekend maakt. Aan de orde komen thema’s als: roeping en zending, motivaties, gebed, innerlijke kracht en geestelijke strijd.
 3. In deel 3 – Communicatie en methoden - wordt gereflecteerd op de manier waarop de bekendmaking van de boodschap in zijn werk gaat. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het proces van communicatie, vooral over culturele barrières en gaat het over voorbeelden, modellen en methoden, over apologetische en behoeftegerichte benadering van de ander.
 4. In deel 4 – De contexten – wordt de wereld waarin we de Bijbelse boodschap bekendmaken besproken. Er wordt ingegaan op het thema ‘contextualisatie’ , met name in de West-Europese context, welke gekenmerkt wordt door secularisatie, pluralisme, postmodernisme en een multiculturele, multireligieuze samenleving.
 5. In deel 5 - Evangelisatie en/of/in dialoog - wordt het begrip ‘dialoog’ besproken in het kader van evangelisatie. Er wordt gekeken naar de relatie tussen kerken en parakerkelijke organisaties, naar de relatie tussen verschillende kerken en denominaties (‘interconfessionele dialoog’) en naar de relatie tussen christenen en aanhangers van andere godsdiensten en levensovertuigingen (‘interreligieuze dialoog’).

Inhoudsopgave Evangelistiek

Prijs per stuk:

 • Kopafbeelding

  18 en 25 november diplomeringsdiensten

  03-11-2017 Op zaterdag 18 en 25 november worden tijdens feestelijke diensten diploma's uitgereikt aan studenten en cursisten van de diverse opleidingen en cursussen van het Evangelisch College. Alle diplomeringsdiensten vinden plaats in het EC-Onderwijscentrum, Anjerstraat 79 in Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe editie Marturia

  29-09-2017 Er is weer een nieuwe editie van Marturia verschenen, het E-magazine over de betekenis van de Vroege Kerk voor vandaag. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Evangelisch College opent studiejaar 2017-2018

  04-09-2017 Het studiejaar 2017-2018 van het Evangelisch College is afgelopen weekend van start gegaan. Ruim zestig enthousiaste, nieuwe studenten van de deeltijdopleiding Theologie kwamen zaterdag 2 september in Zwijndrecht bijeen tijdens de landelijke startdag van de opleiding. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe locatie ETS-Bijbelcursus: Groot-Ammers

  25-07-2017 Met ingang van het cursusjaar 2017-2018 verhuist de cursuslocatie Nieuw-Lekkerland naar Groot-Ammers. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen