Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Evangelistiek

Uitgave: oktober 2015

Een van de opdrachten waarmee we als volgelingen van Jezus Christus in de wereld gezonden zijn, is het evangelie bekend maken, dichtbij en overal ter wereld, aan mensen binnen en buiten onze culturele context.
Deze studiemodule biedt hiervoor geen kant en klare methodiek, maar terreinverkenningen en theoretische reflecties met betrekking tot de manieren waarop kerken, organisaties en individuele gelovigen deze opdracht uitvoeren.

In een reeks thematische hoofdstukken biedt deze studiemodule een beknopte bespreking van bepaalde aspecten van de evangelisatie en verbinden dat met Bijbelse gegevens en theologische overwegingen. Zodoende kan deze studiemodule het nadenken over evangelisatie voeden en stimulansen geven voor de praktijk. De module is opgebouwd uit vijf onderdelen:

 1. In deel 1 – Evangelisatie, inhoud en doel – wordt gekeken naar de theologie van evangelisatie en de inhoud van de boodschap die wij bekend maken.
 2. In deel 2 – De evangelist(en) – wordt nagedacht over de persoon die het evangeliebekend maakt. Aan de orde komen thema’s als: roeping en zending, motivaties, gebed, innerlijke kracht en geestelijke strijd.
 3. In deel 3 – Communicatie en methoden - wordt gereflecteerd op de manier waarop de bekendmaking van de boodschap in zijn werk gaat. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het proces van communicatie, vooral over culturele barrières en gaat het over voorbeelden, modellen en methoden, over apologetische en behoeftegerichte benadering van de ander.
 4. In deel 4 – De contexten – wordt de wereld waarin we de Bijbelse boodschap bekendmaken besproken. Er wordt ingegaan op het thema ‘contextualisatie’ , met name in de West-Europese context, welke gekenmerkt wordt door secularisatie, pluralisme, postmodernisme en een multiculturele, multireligieuze samenleving.
 5. In deel 5 - Evangelisatie en/of/in dialoog - wordt het begrip ‘dialoog’ besproken in het kader van evangelisatie. Er wordt gekeken naar de relatie tussen kerken en parakerkelijke organisaties, naar de relatie tussen verschillende kerken en denominaties (‘interconfessionele dialoog’) en naar de relatie tussen christenen en aanhangers van andere godsdiensten en levensovertuigingen (‘interreligieuze dialoog’).

Inhoudsopgave Evangelistiek

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen