Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Dichterlijke boeken

Hebben de bijbelse poëtische boeken en de bijbelse wijsheidsliteratuur nog wel een actuele betekenis voor de hedendaagse mens? Een nadere bestudering van de inhoud van Psalmen , Hooglied , Job , Spreuken en Prediker toont ons aan dat de oude, dichterlijke wijsheden uit het verre verleden ons nog steeds veel te vertellen hebben.
In de Psalmen wordt de persoonlijke relatie tussen God en mens op zo’n hartversterkende manier weergegeven, dat ook vandaag de dag nog miljoenen door dit bijbelboek worden aangesproken.
Het boek Hooglied kent zoveel uitleggingen, dat het lijkt of slechts weinigen kunnen vertellen wat de auteur nu precies heeft bedoeld. Veelal wordt de betekenis ervan ‘vergeestelijkt’. Toch is het heel indrukwekkend te vernemen wat de schrijver op een letterlijke wijze aan zijn lezer wil overbrengen. Er valt veel te leren over de liefde die in dit bijbelboek zo mooi wordt beschreven.
De eenvoud en de diepte waarmee het boek Job over het probleem van het menselijk lijden spreekt en de wijze waarop hij de geestelijke dimensie hierachter verwoordt, kent nauwelijks zijn weerga in de wereldliteratuur. Dit oude boek geeft als het ware een praktische handleiding over hoe men met het probleem van het lijden om kan gaan, ook vandaag, en laat zien welke rol God in dit alles inneemt.
De boeken Spreuken en Prediker, die behoren tot de zogeheten wijsheidsliteratuur, bevatten vele praktische raadgevingen, die zijn bedoeld om mensen zo te laten leven zoals God het bedoeld heeft. Voor man en vrouw, jong of oud, valt er uit deze boeken veel te leren.
Naast de behandeling van de inhoud richt de cursus zich ook op de inleidingsvraagstukken. Onder meer de volgende zaken komen aan bod:
kenmerken van de poëtische boeken en de wijsheidsliteratuur, auteurschap, datering, structuur, onderverdeling, doel en hermeneutiek .
Aan het einde van de cursus is de student in staat de specifieke kenmerken van de behandelde boeken te noemen, kent de hoofdlijnen van haar inhoud en is op de hoogte van de verschillende opvattingen ten aanzien van de inleidingsvraagstukken.

Inhoudsopgave Dichterlijke Boeken

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen