Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Boeken rond de ballingschap

In deze cursus wordt aandacht geschonken aan datgene wat er met het uitverkoren volk van God gebeurde voor, tijdens en na de Babylonische ballingschap.
Om hierin een duidelijk inzicht te verkrijgen wordt eerst de geschiedenis van het Babylonische Rijk, het Perzische Rijk en het Romeinse Rijk besproken. Wat gebeurde er in die tijd en welke gevolgen had dit voor Israël? Wat kunnen we theologisch gezien uit deze periode leren? Hoe heeft God Zich aan zijn volk geopenbaard in een tijdsperiode waarin alles anders ging dan oorspronkelijk de bedoeling was? Welke levenslessen vallen hieruit te trekken?
Ook de historische achtergrond, inleidingsvragen en de inhoud van de boeken Daniël, Ezechiël, Esther, Ezra, Nehemia, Haggaï, Zacharia en Maleachi worden behandeld.
De student behoort aan het einde van de cursus te kunnen aangeven welke betekenis de periode van de ballingschap voor het volk Israël heeft gehad, wat eerder genoemde boeken hierover vertellen en wat de discussiepunten ten aanzien van de inleidingsvraagstukken zijn.

Inhoudsopgave Boeken rond de ballingschap

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen