Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Bijbelstudiemethoden

Het doel van deze cursus is om de student een methodische bestudering van de Bijbel aan te leren, het waarnemingsvermogen van de student aan te scherpen, het verlangen om het Woord van God te bestuderen op te wekken, en te stimuleren dat het geleerde ook weer wordt doorgegeven.

Hiertoe wordt allereerst aandacht besteed aan de vier fundamentele stappen voor het effectief bestuderen van de Bijbel:observatie, interpretatie, applicatie, en correlatie.
Vervolgens wordt ingegaan op een zestal methoden met behulp waarvan een bijbelstudie kan worden samengesteld:de synthetische methode, de analytische methode, de historische/geografische/culturele methode, de thematische/theologische/dogmatische methode, de biografische methode, en de devotionele methode.
Ook wordt aandacht geschonken aan de diverse computersoftware die gebruikt kan worden bij de voorbereiding van een bijbelstudie.

Daarnaast wordt in de loop van de cursus een aantal didactische hulpmiddelen besproken en krijgt de student de gelegenheid om hiermee aan de hand van een aantal concrete voorbeelden te oefenen.

Inhoudsopgave Bijbelstudiemethoden [45 KB]

Let op! Deze studiemap is enkel bedoeld voor cursisten van de toerustingscursus Kringleiderschap. De opdrachten van het ETA-afstandsonderwijs worden derhalve niet meegeleverd.

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen