Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Algemene brieven / Openbaring (3 delen)

Uitgave: januari 2016

De studiemodule Algemene brieven bestaat uit drie delen (en als zodanig ook aangeleverd in drie afzonderlijke studiemappen) waarin de volgende brieven worden behandeld:

Deel 1: Inleiding op de Algemene brieven, Hebreeën, Jacobus

Deel 2: 1+2 Petrus, 1+2+3 Johannes, Judas

Deel 3: Openbaring

Laat het boek Openbaring een openbaring voor u zijn! Nee, deze studiemodule geeft u geen antwoord op al uw vragen over dit boek. Ook geeft de module u geen berekening in welk jaar, op welke dag en op welk uur de Heer Jezus terug zal gaan komen op aarde. De module helpt u echter wél op weg om te begrijpen wanneer, door wie, voor wie, en waarom het boek geschreven is. Ook geeft het inzicht in de verschillende methoden van uitleg van het boek. Vele bijzondere kenmerken en mogelijke indelingen van het boek worden u aangereikt. Daarnaast bevat de module een uitgebreid verslag van de theologie van het boek. Wat leert het boek ons omtrent God, Jezus, de Heilige Geest, engelen, satan, redding, enzovoort.

 

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen