Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Aanvraag uitstel / herkansing werkstuk

Twee-weken regeling

De aanvraag voor de twee-weken regeling is voor de volgende situaties van toepassing:

 1. Uitstel inleverdatum werkstuk 
  Indien een student van het deeltijdonderwijs op de vastgestelde inleverdatum zijn opdracht/werkstuk niet af heeft, geeft deze 'twee-weken regeling' de student de mogelijkheid om binnen 14 dagen (na de oorspronkelijke inleverdatum van het werkstuk) de opdracht(en) alsnog digitaal in een Word-bestand in te leveren via: do@eta.nl.
  Indien er tussen de oorspronkelijke inleverdatum en de uitgestelde inleverdatum één of meerdere (school)vakantieweken vallen, dan mag de uitgestelde inleverdatum verlengd worden met de betreffende vakantieperiode
   
 2. Herkansing werkstuk
  Als een werkstuk met een onvoldoende wordt beoordeeld en/of niet-becijferd retour komt (omdat de ingeleverde opdracht op vijf of meer onderdelen van de checklist niet voldoet of in het algemeen onvoldoende voldoet aan de opdracht), geeft deze 'twee-weken regeling' de student de mogelijkheid om binnen 14 dagen (na de datum waarop de student het werkstuk retour heeft ontvangen) het werkstuk éénmalig te herkansen door zowel de oorspronkelijke als de nieuwe versie van het werkstuk (zodat de docent kan beoordelen in hoeverre verbeteringen zijn aangebracht) digitaal in een Word-bestand in te leveren via: do@eta.nl
  Indien er tussen de retourdatum en de uiterlijke herkansingsdatum één of meerdere (school)vakantieweken vallen, dan mag de herkansingsdatum verlengd worden met de betreffende vakantieperiode.

Let op! Pas nadat de betaling binnen is, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Na deze twee weken kan de opdracht van het deeltijdonderwijs niet meer worden ingeleverd/herkanst en wordt het vak als onvolledig beschouwd. Het vak moet dan via het afstandsonderwijs afgerond worden. Hiervoor dient een nieuwe opdracht(omschrijving) te worden aangevraagd. Zie voor meer informatie het Onderwijs- en Examenreglement (OER).

Prijs per stuk:


BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen