Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Aanvraag herkansing (lopend collegejaar)

Voorwaarden
Deze herkansing is bedoeld voor studenten van de opleiding Missionair die een tentamen en/of opdracht(en) in het huidige collegejaar niet (op tijd) hebben gemaakt of waarvan het resultaat onvoldoende was. 
Een herkansing kan tot uiterlijk 1 juli van het betreffende collegejaar worden aangevraagd. Het afleggen van het tentamen en/of het inleveren van de opdracht(en) kan tot uiterlijk 1 oktober. In het geval de resultaten pas na de zomervakantie bekend zijn, geldt de regel dat de herkansing uiterlijk tot twee weken na ontvangst van het resultaat kan worden aangevraagd. Hierna vervalt de herkansingsmogelijkheid en zal het vak via het afstandsonderwijs moeten worden afgerond (herkansing afstandsonderwijs).

Tentamenlocatie
Bij het bestellen van deze herkansing dient u op te geven op welke locatie u het tentamen wenst af te leggen (niet van toepassing indien het gaat om een opdracht). U heeft hierbij de keus uit:

 • Een dinsdag- of donderdagochtend op het administratiekantoor in Zwijndrecht (enkel tijdens schoolweken).
 • Op de leslocatie (neem hiervoor contact op met de opleidingscoördinator)
 • Onder toezicht van een tentamenbegeleider in uw eigen woonomgeving. Indien u hiervoor kiest, vul dan ook de contactgegevens van uw tentamenbegeleider in.

Tentamendatum
Tevens dient u ook u de gewenste tentamendatum op te geven. Let op!

 • U dient dit hertentamen minimaal 2 werkweken voor de gewenste tentamendatum te bestellen.
 • In vakantieperioden is het niet mogelijk tentamens af te leggen (zie: vakantieoverzicht).
 • De tentamendatum geldt ook als de inleverdatum voor de opdracht(en).

Na ontvangst van uw bestelling zullen wij zo spoedig mogelijk per e-mail contact met u opnemen.

Prijs per stuk: • Kopafbeelding

  18 en 25 november diplomeringsdiensten

  03-11-2017 Op zaterdag 18 en 25 november worden tijdens feestelijke diensten diploma's uitgereikt aan studenten en cursisten van de diverse opleidingen en cursussen van het Evangelisch College. Alle diplomeringsdiensten vinden plaats in het EC-Onderwijscentrum, Anjerstraat 79 in Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe editie Marturia

  29-09-2017 Er is weer een nieuwe editie van Marturia verschenen, het E-magazine over de betekenis van de Vroege Kerk voor vandaag. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Evangelisch College opent studiejaar 2017-2018

  04-09-2017 Het studiejaar 2017-2018 van het Evangelisch College is afgelopen weekend van start gegaan. Ruim zestig enthousiaste, nieuwe studenten van de deeltijdopleiding Theologie kwamen zaterdag 2 september in Zwijndrecht bijeen tijdens de landelijke startdag van de opleiding. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe locatie ETS-Bijbelcursus: Groot-Ammers

  25-07-2017 Met ingang van het cursusjaar 2017-2018 verhuist de cursuslocatie Nieuw-Lekkerland naar Groot-Ammers. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen