Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Aanvraag herkansing (lopend collegejaar)

Voorwaarden
Deze herkansing is bedoeld voor studenten van de opleiding Missionair die een tentamen en/of opdracht(en) in het huidige collegejaar niet (op tijd) hebben gemaakt of waarvan het resultaat onvoldoende was. 
Een herkansing kan tot uiterlijk 1 juli van het betreffende collegejaar worden aangevraagd. Het afleggen van het tentamen en/of het inleveren van de opdracht(en) kan tot uiterlijk 1 oktober. In het geval de resultaten pas na de zomervakantie bekend zijn, geldt de regel dat de herkansing uiterlijk tot twee weken na ontvangst van het resultaat kan worden aangevraagd. Hierna vervalt de herkansingsmogelijkheid en zal het vak via het afstandsonderwijs moeten worden afgerond (herkansing afstandsonderwijs).

Tentamenlocatie
Bij het bestellen van deze herkansing dient u op te geven op welke locatie u het tentamen wenst af te leggen (niet van toepassing indien het gaat om een opdracht). U heeft hierbij de keus uit:

 • Een dinsdag- of donderdagochtend op het administratiekantoor in Zwijndrecht (enkel tijdens schoolweken).
 • Op de leslocatie (neem hiervoor contact op met de opleidingscoördinator)
 • Onder toezicht van een tentamenbegeleider in uw eigen woonomgeving. Indien u hiervoor kiest, vul dan ook de contactgegevens van uw tentamenbegeleider in.

Tentamendatum
Tevens dient u ook u de gewenste tentamendatum op te geven. Let op!

 • U dient dit hertentamen minimaal 2 werkweken voor de gewenste tentamendatum te bestellen.
 • In vakantieperioden is het niet mogelijk tentamens af te leggen (zie: vakantieoverzicht).
 • De tentamendatum geldt ook als de inleverdatum voor de opdracht(en).

Na ontvangst van uw bestelling zullen wij zo spoedig mogelijk per e-mail contact met u opnemen.

Prijs per stuk:BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen