Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Aanvraag uitstel/herkansing (binnen collegejaar)

Voorwaarden
Deze herkansing is bedoeld voor studenten van de opleiding Pastorale Hulpverlening die een tentamen en/of opdracht in het huidige collegejaar niet hebben gemaakt of waarvan het resultaat onvoldoende was. In alle andere gevallen dient de herkansing via het afstandsonderwijs te verlopen.

Tentamen

Tentamenlocatie
Bij het aanvragen van een (her)tentamen dient u op te geven op welke locatie u het tentamen wenst af te leggen. U heeft hierbij de keus uit:

 • Een dinsdag- of vrijdagochtend op het administratiekantoor in Zwijndrecht (enkel tijdens schoolweken).
 • Op een eigen locatie, onder toezicht van een tentamenbegeleider.

Tentamendatum

 • U dient dit hertentamen minimaal 2 werkweken voor de gewenste tentamendatum te bestellen.
 • In vakantieperioden is het niet mogelijk tentamens af te leggen (zie: vakantieoverzicht).

Na ontvangst van uw bestelling zullen wij zo spoedig mogelijk per e-mail contact met u opnemen over het (her)tentamen.

Opdracht

Bij later inleveren of een herkansing van een werkstuk, dient het werkstuk schriftelijk ingeleverd te worden bij de opleidingscoördinator (per post of op de leslocatie). Uiterlijke inleverdatum is de eerste lesdag van het volgend collegejaar.

Prijs per stuk:BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen