Menu

ETS-studiedag | zaterdag 24 februari 2018

Organisator: Evangelische Toerusting School
Studie: ETS-Studiedagen > Aanmelden
Datum: 24 februari 2018
Tijden: 10.30 - 15.30 uur
Locatie: De Goede Reede
Adres: Vondellaan 2
3906 EA
Veenendaal

Spreker(s): prof. dr. Patrick Nullens
Contactpersoon: ETS - Phillian Leeflang > Contact opnemen


Mededelingen:

Programma:

Pastorale ethiek: zorgen voor een eigenwijze kudde

Deze studiedag gaat over omgaan met ethische dilemma’s in de gemeente-context. De dag bestaat uit drie delen:

 1. De spanning tussen onze cultuur en de ethiek van de kerk.
  Deze spanning wordt sterk ervaren op het vlak van seksualiteit en samenlevingsvormen. Wat betekent dit voor missionair kerk zijn? Hoe zijn we ‘in’ de wereld maar niet ‘van’ de wereld? Maar zijn we ook zorgvuldig, zelfkritisch en bescheiden als we over moeilijke thema’ spreken? Welke plaats krijgen waarden, deugden, principes en gevolgen in onze ethische reflectie?
   
 2. De gebrokenheid van het leven, tragiek en morele dilemma’s.
  Christenen denken hier verschillend over, gaande van heiligings-perfectionisme tot seculier tolerant. Deze posities worden nauw verbonden aan de plaats van de Schrift in onze ethiek. Het debat wordt vaak heel emotioneel. We zien dit vooral bij het huidige gesprek over homoseksualiteit. In dit gedeelte leggen we het verschil uit tussen een seculiere ethiek van tolerantie en een bijbelse ethiek van barmhartigheid.
   
 3. De vertaalslag naar leiderschap, persoonlijke verantwoordelijkheid en de organisatorische kant van een missionaire kerk.
  Hoe spreken we over ethische thema’s in de gemeente? Wat betekent het om een gemeenschap te zijn waar morele vorming plaats heeft? Hoe gaan we met diversiteit om? Wat is het belang van onderwijs, communicatie, herderlijk leidinggeven? In dit gedeelte willen we ook wat praktische handvatten geven.