Menu

Voorwaarden Toerustingsprogramma Leiderschap

Versie: september 2017

ANNULERING 

 • Bij annulering van het Toerustingsprogramma Leiderschap gelden de volgende betalingsverplichtingen:
  • Bij annulering binnen 7 dagen na aanmelding worden er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering na 7 dagen en vóór 1 september worden er € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering na 1 september zijn de volledige studiekosten voor één jaar verschuldigd. Er is geen restitutie mogelijk. 
 • Annulering kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden doorgegeven.
 • Plaatsvervanging is toegestaan (waarbij het volledige studiegeld voor rekening blijft van de oorspronkelijke aanmelder).
 • Indien het programma door het Evangelisch College wordt geannuleerd, bent u geen kosten verschuldigd.


AFMELDEN

 • Bij het afmelden (na afloop van één of meerdere jaren) van het Toerustingsprogramma Leiderschap gelden de volgende voorwaarden:
  • Het afmelden voor het volgen van het Toerustingsprogramma Leiderschap kan tot 1 augustus van het volgend studiejaar worden doorgeven. 
  • Bij afmelding tussen 1 augustus en 1 september, worden er € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
  • Bij afmelding na 1 september zijn de volledige studiekosten voor één jaar verschuldigd. Er is geen restitutie mogelijk. 
 • Afmelding kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden doorgegeven.
 • Plaatsvervanging is toegestaan (waarbij het volledige studiegeld voor rekening blijft van de oorspronkelijke aanmelder).
 • Indien het programma door het Evangelisch College wordt geannuleerd, bent u geen kosten verschuldigd.