Menu

Voorwaarden Toerustingsprogramma Leiderschap

Versie: juli 2018

ANNULERING 

  • Bij annulering van het Toerustingsprogramma Leiderschap gelden de volgende betalingsverplichtingen:
    • Bij annulering binnen 7 dagen na aanmelding worden er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
    • Bij annulering na 7 dagen en vóór 15 november worden er € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
    • Bij annulering na 15 november zijn de volledige cursuskosten verschuldigd. Er is geen restitutie mogelijk. 
  • Annulering kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden doorgegeven.
  • Plaatsvervanging is toegestaan (waarbij het volledige studiegeld voor rekening blijft van de oorspronkelijke aanmelder).
  • Indien het programma door het Evangelisch College wordt geannuleerd, bent u geen kosten verschuldigd.