Menu

Het EC uitnodigen de Toerustingscursus Zangleiders te verzorgen in uw kerk/gemeente?

Voorwaarden en bepalingen

 • De organiserende gemeente draagt zorg voor de locatie, faciliteiten en catering voor deze cursus.
 • Er dienen minimaal 15 personen uit de organiserende gemeente deel te nemen. Participatie van andere gemeente(n) is hierbij toegestaan.
 • De organiserende gemeente ontvangt per deelnemer een korting van 40% op het reguliere cursusgeld. De organiserende gemeente ontvangt van het EC een factuur voor het cursusgeld van de deelnemers en een doorberekening van de reiskosten van de docenten (€0,19 per kilometer). Deze factuur dient binnen 2 weken na factuurdatum door de organiserende gemeente betaald te worden.
 • De organiserende gemeente mag de cursuskosten (indien gewenst) doorberekenen aan haar deelnemers c.q. aan de participerende andere gemeente(n).
 • Elke deelnemer ontvangt een EC-studiemap met de hand-outs van de lessen, een schrijfblok en een pen.
 • De week voor aanvang van de cursus stuurt de organiserende gemeente het EC een lijst met deelnemers (inclusief NAW gegevens), zowel die uit de eigen gemeente als die uit de participerende gemeente(n).
 • Het EC maakt deze cursus bekend op haar website en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid zich als externe-cursist aan te melden voor deze cursus. De opbrengt hiervan is ten bate van het werk van het EC.

Procedure van aanvraag

 1. Maak aan het EC uw interesse kenbaar door te mailen naar de cursuscoördinator: .
 2. Het EC onderzoekt de mogelijkheid van het verzorgen van de cursus.
 3. In onderling overleg worden de data van de 4 lesavonden afgesproken.
 4. Er wordt bekendheid gegeven aan de cursus en gestart met de werving van deelnemers.