Menu

Het EC uitnodigen de Toerustingscursus Samenkomst en Muziek te verzorgen in uw kerk/gemeente?

Voorwaarden en bepalingen

  • De organiserende gemeente draagt zorg voor de locatie, faciliteiten en catering voor deze cursus.
  • Voor het verzorgen van de 2 bijeenkomsten brengt het EC € 500,- in rekening aan de organiserende gemeente (excl. reiskosten; € 0,19 per km). D
  • De organiserende gemeente mag de cursuskosten (indien gewenst) doorberekenen aan haar deelnemers c.q. aan de participerende andere gemeente(n).
  • De week voor aanvang van de cursus stuurt de organiserende gemeente het EC een lijst met deelnemers (inclusief NAW gegevens), zowel die uit de eigen gemeente als die uit de eventueel participerende gemeente(n).
  • Het EC maakt deze cursus bekend op haar website en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid zich als externe-cursist aan te melden voor deze cursus. De opbrengt hiervan is ten bate van het werk van het EC.

Procedure van aanvraag

  1. Maak aan het EC uw interesse kenbaar door te mailen naar de cursuscoördinator: .
  2. Het EC onderzoekt de mogelijkheid van het verzorgen van de cursus.
  3. In onderling overleg worden de data van de 2 bijeenkomsten afgesproken.
  4. Er wordt bekendheid gegeven aan de cursus en gestart met de werving van deelnemers.