Menu

Antwoorden op veel gestelde vragen

 • Ik heb me ingeschreven als eerstejaars ETS-cursist, maar volgens het curriculum wordt cursusjaar 2 aangeboden. Klopt dat?
  ETS: Ja, dat is juist. De ETS heeft een 4-jarige cyclische opbouw waardoor alle cursisten op alle locaties jaarlijks hetzelfde programma volgen. U stroomt nu bijvoorbeeld in bij het 2e jaar van de 4-jarige ETS-cursus. U bent dus een eerstejaars cursist, maar zit in het 2e jaar. 
   
 • Ik las op de website dat de cursus in september begint. Kan ik na die datum toch nog ingeschreven worden?
  ETS: Ja, meestal is dat geen probleem. Neemt u in dit geval gewoon contact met ons op. Wij beoordelen dan uw specifieke situatie en zullen een daarop afgestemd advies geven.
   
 • Kan ik er ook voor kiezen om alleen de lessen Oude Testament óf Nieuwe Testament te volgen?
  ETS: Dit is mogelijk, maar moedigen we niet aan. Mocht u dit echter toch willen, neem dan contact op met de administratie van de ETS. Qua kosten en betaling gelden de volgende voorwaarden:
  • De cursuskosten bedragen de volledige aanbetalingskosten en de helft van het cursusgeld.
  • Het totale bedrag dient in één termijn te worden betaald.
    
 • Ik ben verhinderd om een les op mijn eigen ETS-locatie bij te wonen. Mag ik de les zomaar op een andere locatie volgen?
  ETS: Jazeker! Dat is toegestaan. De ETS biedt elke cursist de mogelijkheid om op die manier toch nog de les te kunnen bijwonen. Op de pagina locaties treft u alle informatie rondom data en adressen van de locaties aan. U kunt gewoon naar de locatie van uw keuze gaan om de les te volgen. Wij verzoeken u wel dit vooraf kenbaar te maken bij de contactpersoon van de betreffende locatie die u bezoekt. 
   
 • Ik wil me graag inschrijven voor de ETS, maar de financiën zijn voor mij een probleem. Kan ik korting krijgen op het lesgeld?
  ETS: De ETS beschikt over een studiefonds waar een beroep op gedaan kan worden. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Neemt u voor meer informatie hierover contact met ons op. Op basis van uw situatie zullen wij vervolgens uw specifieke situatie beoordelen om te kijken of we aan het verzoek kunnen voldoen. 
 • Ik heb me ingeschreven voor de ETS, maar ik wil er mee stoppen. Krijg ik mijn geld terug?
  ETS: Voor het beantwoorden van deze vraag verwijzen wij u graag door naar de 'Algemene voorwaarden' die van toepassing zijn op de cursus.
   
 • Ik zie dat als ik de hele ETS-cyclus van 4 jaar heb doorlopen én ook elk jaar tentamens heb gedaan en deze met een voldoende resultaat heb afgelegd, ik een diploma 4-jarige Bijbelcursus krijg. Wat kan ik met dit diploma?
  ETS: Het ETS-diploma 4-jarige Bijbelcursus toont aan, dat u 4 jaar lang intensief bezig bent geweest met het bestuderen van de Bijbel en dat u deze kennis tot u hebt genomen. Daarnaast is de ETS een begrip in (christelijk) Nederland en wordt het diploma positief gewaardeerd. Tevens biedt een diploma van de ETS u toegang tot de opleiding(en) theologie op HBO-niveau van de Evangelische Theologische Academie (neem voor meer informatie hierover contact op met de ETA). Diploma’s van de ETS zijn niet overheidserkend.
   
 • Ik zie dat als ik (naast de vereisten voor het diploma 4-jarige Bijbelcursus) ook alle studiedagen heb gevolgd en de daarbij behorende praktijkopdrachten met een voldoende resultaat heb afgelegd, ik een diploma assistent- gemeentewerker krijg. Wat kan ik met dit diploma?
  ETS: De waarde van het ETS-diploma assistent-gemeentewerker ligt (naast het gegeven dat het aantoont dat u 4 jaar lang intensief bezig bent geweest met het bestuderen van de Bijbel en dat u deze kennis tot u hebt genomen) in het feit dat u ook nadere toerusting hebt gehad op het gebied van pastorale vaardigheden, woordverkondiging en kringleiderschap, zodat u in de gemeentepraktijk op assistent-niveau inzetbaar bent. Naast de opgedane Bijbelkennis hebt u ook (inleidend) met beroepsmatige aspecten en vaardigheden kennis gemaakt, zodat een (beroepsmatige) inzet in een gemeente tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast is de ETS een begrip in (christelijk) Nederland en wordt dit diploma positief gewaardeerd. Tevens biedt een diploma van de ETS u toegang tot de opleiding(en) theologie op HBO-niveau van de Evangelische Theologische Academie (neem voor meer informatie hierover contact op met de ETA). Diploma’s van de ETS zijn niet overheidserkend.
   
 • Ik wil de ETS-cursus niet volgen, maar ik wil wel het lesmateriaal ontvangen, kan dat?
  ETS: Nee, dat is niet mogelijk. De ETS biedt haar cursus aan als één compleet geheel. De kracht van de ETS ligt juist in het ontvangen van gedegen onderwijs door bekwame docenten en daarnaast speelt het groepsproces hierin een belangrijke rol. Daarom is de ETS-cursusmap en het materiaal dat beschikbaar wordt gemaakt via het cursistenportaal niet afzonderlijk verkrijgbaar.
  De studiemap 'Rondreis door de Bijbel' is echter wel als losse studiemap te bestellen. Kijk voor meer informatie op: www.rondreisdoordebijbel.nl.