Menu
  • Toerustingsprogramma Leiderschap

    Jaarlijks wisselend toerustingsprogramma voor leiders uit kerken en gemeenten.

Toerustingsprogramma Leiderschap

In het studiejaar 2018-2019 biedt het Evangelisch College opnieuw een toerustingsprogramma aan voor leiders in de kerkelijke gemeente. Het programma wordt aangeboden in twee trajecten, met elk een eigen thema.


Aanmelden


Doelgroep
De doelgroep van dit toerustingsprogramma is een ieder die (al dan niet beroepsmatig) een leidinggevende rol vervult in de kerk. Te denken valt aan predikanten, voorgangers, kerkenraadsleden, oudsten en kerkelijk werkers. 

Doel
Het doel van dit programma is om leiderschapsontwikkeling in de kerk te ondersteunen door middel van het aanbieden van trainingen en het creëren van een vertrouwde plek waarin gereflecteerd wordt op wat leiderschap in de kerk inhoudt en welke rol je als leider hierin zelf hebt. 

Opzet
In het seizoen 2018-2019 wordt het leiderschapsprogramma in twee afzonderlijke trajecten aangeboden in het EC-Onderwijscentrum in Zwijndrecht*. Elk traject bestaat uit één volledige studiedag en twee halve studiedagen, inclusief een verzorgde lunch. Aanmelden kan per traject of (met korting) voor beide trajecten.  

*Onder voorbehoud van voldoende deelnemers (minimaal 10 per traject).

Programma 2018-2019

  Missie & visie ontwikkeling Omgaan met ethische dilemma's
Studiedag 1: za. 01 dec. 2018 (10:00-16:00 uur)
let op: aangeboden in Almere
za. 02 febr. 2019 (10:00-16:00 uur)
 
Studiedag 2: za. 16 maart 2019 (10:00-13:15 uur) za. 16 maart 2019 (12:30-16:00 uur)
Studiedag 3: za. 25 mei 2019 (10:00-13:15 uur) za. 25 mei 2019 (12:30-16:00 uur)

 

Traject 1: Missie- en visieontwikkeling voor de gemeente

Traject 2: Omgaan met ethische dilemma's in de gemeente

Kosten

Deelname aan het Toerustingsprogramma Leiderschap kost per traject € 200,-.
Dit bedrag is inclusief catering (koffie, thee en een verzorgde lunch) en studiematerialen (hand-outs). 

Kortingen:
  • Studiepashouders van het Evangelisch College ontvangen € 25,- korting.
  • Deelnemers uit dezelfde kerk ontvangen € 25,- korting per persoon.
  • Deelnemers die beide trajecten volgen ontvangen € 50,- korting.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier.
Bij aanmelding zijn de volgende voorwaarden van toepassing: klik hier.

Vragen?

Neem contact op met dr. Erik Groeneveld, coördinator en gastheer van het Leiderschapsprogramma.
E-mail: .