Menu

De Toerustingscursus Kringleiders in uw kerk/gemeente?

Inleiding

Het Evangelisch College (EC) is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat (deeltijd)opleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de Bijbel, Theologie, Missionair Werk en Pastoraat. Onze doelgroep bestaat uit volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.

Daarnaast verzorgt het Evangelisch College ook diverse cursussen, waaronder een Toerustingscursus voor Kringleiders. Deze cursus wordt op aanvraag van een plaatselijke kerk/gemeente verzorgd op locatie.

Kosten en voorwaarden

 • De kosten om het Evangelisch College uit te nodigen de Toerustingscursus Kringleiders (bestaande uit 4 lessen van elk 2 uur) te verzorgen in uw kerk/gemeente bedragen in totaal €750,- (excl. reiskosten; € 0,19 per kilometer). Hiervoor mag een onbeperkt aantal personen uit de organiserende gemeente deelnemen aan de cursus.
 • Indien de cursus in samenwerking met een andere gemeente wordt aangeboden, wordt per participerende gemeente een meerprijs van € 200,- in rekening gebracht.
 • Aan elke deelnemer uit de organiserende gemeente c.q. participerende gemeente wordt een informatiemap en hand-out van de lessen uitgereikt. Hiervoor worden geen (extra) kosten berekend. 
 • De organiserende gemeente draagt zorg voor de locatie, faciliteiten en catering voor deze cursus.
 • De organiserende gemeente ontvangt voor aanvang van de cursus van het Evangelisch College een factuur voor het cursusgeld (€ 750,-) en de doorberekening van de reiskosten van de docenten (en indien van toepassing de meerprijs voor de participerende gemeente(n)).
 • Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus geeft de contactpersoon van de organiserende gemeente het Evangelisch College een indicatie door van het aantal te verwachten deelnemers.
 • Het Evangelisch College maakt deze cursus bekend op haar website en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid zich als externe-cursist aan te melden voor deze cursus. De opbrengt hiervan is ten bate van het werk van het Evangelisch College.

Procedure van aanvraag

 1. Maak aan het Evangelisch College uw interesse kenbaar door te mailen naar de adjunct-directeur opleidingen, dhr. Jesse van Nes:
 2. Het Evangelisch College onderzoekt de mogelijkheid van het verzorgen van de cursus.
 3. In onderling overleg worden de data van de lesdagen/-avonden afgesproken.
 4. Er wordt bekendheid gegeven aan de cursus op de website en gestart met de werving van deelnemers.