Menu
  • Toerustingscursus Zangleiders

    Deze cursus biedt zangleiders een Bijbels-theologische visie op de samenkomst. Daarnaast biedt de cursus handreikingen om te komen tot (meer) evenwicht en samenhang in de eredienst.

Toerustingscursus Zangleiders

 

Waarom komt de gemeente samen? 
Deze cursus biedt zangleiders een Bijbels-theologische visie op de samenkomst. Daarnaast biedt de cursus handreikingen om te komen tot (meer) evenwicht en samenhang in de eredienst.

Inleiding

De eredienst is het hart van het leven van de gemeente. Het is de plaats waar de christelijke geloofsgemeenschap haar Heer ontmoet. Daar wordt de gemeente opgebouwd en bemoedigd. In missionair opzicht is de samenkomst het visitekaartje van de gemeente. Lees meer.

Vanwege het grote belang van de samenkomst verzorgt het Evangelisch College sinds 2014 de Toerustingscursus Zangleiders. Het accent van deze cursus ligt niet zozeer op de techniek van het leiden van de zangdienst, maar meer op het doordenken van achterliggende vragen zoals: Waartoe komt de gemeente samen? Wat is de functie van zingen in de eredienst? Welke liederen worden er gezongen? Welke rol heeft de zangleider?

Doelgroep

De cursus richt zich primair op zangleiders, maar is zeker ook bedoeld voor anderen die betrokken zijn bij de samenkomst, zoals dienstleiders, musici, oudsten, voorgangers en leden van liturgiecommissies.

Inhoud

De cursus bestaat uit vier lessen van elk twee uur en kent de volgende opbouw:

Les 1: Visie op de samenkomst Les 3: Samenhang in de samenkomst
In de eerste les gaan we op zoek naar de essentie van de samenkomst. Op grond van de Bijbel proberen we antwoord te geven op de vraag waartoe de gemeente samenkomt. Vervolgens onderzoeken we hoe aan deze essentie in de verschillende kerkelijke stromingen vorm is gegeven. Tenslotte gaan we in op een samenvattend model voor de samenkomst van Robert Webber.
Deze les gaat over de integratie – verbinding - van diverse liedculturen in de samenkomst. Aan de hand van een aantal (uiteenlopende) liederen zullen we bezien hoe je dit in praktijk kan brengen en kunt komen tot een samenkomst waar ‘samenhang’ in zit. Waar zangdienst, liturgische elementen en preek op elkaar afgestemd zijn en waar geput wordt uit elkaar verrijkende muzikale stijlen en tekst-inhouden.
Les 2: Zingen in de samenkomst Les 4: Praktijk van de samenkomst
Deze les gaat over de oorsprong van het zingen in de samenkomst. Het gaat over zingen in de tempel, de synagoge en in de eerste christengemeente. En over de vraag hoe een breed liedrepertoire kan worden ingezet tot opbouw van het geloof. Tenslotte ruiken we aan enkele voorbeelden uit verschillende liedculturen. Tijdens de laatste les kan worden geëxperimenteerd met wat is geleerd tijdens de cursus. De deelnemers stellen een viering samen rondom een thema. Vervolgens wordt de viering uitgevoerd met zoveel mogelijk inbreng van de deelnemers, muziek, zang, Schriftlezing en andere liturgische elementen. 

Kosten en aanmelden

De kosten voor deelname aan de Toerustingscursus Zangleiders bedragen € 100,- per persoon.

  • Bij gelijktijdige aanmelding van 4 of meer deelnemers wordt 20% korting verleend.
  • Bij aanmelding gelden de annuleringsvoorwaarden van het Evangelisch College.

► Klik hier om het aanmeldingsformulier te openen.

In uw kerk/gemeente?
Het is ook mogelijk het EC uit te nodigen deze cursus in uw kerk/gemeente aan te bieden. Zie hiervoor:
► het EC uitnodigen de Toerustingscursus Zangleiders te verzorgen in uw kerk/gemeente?

Docenten

De cursus wordt verzorgd door de volgende docenten:

Hans Okkerse
Studeerde de hoofdvakken schoolmuziek, orgel en piano aan de conservatoria te Rotterdam en Hilversum. Studeerde daarna ook theologie aan de ETH en het NBI. Momenteel is hij werkzaam als godsdienstdocent in het Voortgezet Onderwijs. Als kerkmusicus is hij verbonden aan de Hervormde Gemeente te Dordrecht. In zijn eigen (evangelische) gemeente houdt hij zich o.a. bezig met de eredienst.
drs. Kees van Setten
Studeerde theologie in Utrecht en is als docent werkzaam in het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast houdt hij zich als theoloog en pianist/organist intensief bezig met muziek, liturgie en kerkelijke liedcultuur. Hij publiceert hierover, geeft workshops en componeert.
 
Henk ten Voorde, MA
Studeerde theologie aan de ETA en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Hij is verbonden aan de ETA en doceert onder andere Liturgiek.
 
ds. Tjitte Wever 
Is predikant en werkte mee aan het totstandkomen van de Evangelische Liedbundel en het nieuwe Liedboek. Hij publiceerde artikelen over onder andere evangelische liedcultuur en de ontmoeting van liedculturen.
 

Actueel cursusaanbod

Klik op de link van de activiteit voor meer informatie.

Er zijn op dit moment geen evenementen.