Menu

Wie komen in aanmerking?

Identiteit

Van (aspirant-)studenten wordt in de allereerste plaats verwacht dat zij de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en hun leven in woord en daad op Hem afstemmen. Bij aanmelding dient de student te verklaren de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Vooropleiding

Als richtlijn voor toelating wordt uitgegaan van kennis op HAVO-niveau en een redelijke beheersing van de Engelse taal. Inschrijving staat echter in principe open voor iedereen die belangstelling heeft voor de opleiding. Wanneer men geen middelbare of hogere vooropleiding heeft genoten, dient men aan te tonen over voldoende algemene ontwikkeling te beschikken om het onderwijs te kunnen volgen. De ETA kan hiertoe een aspirant-student verzoeken een toelatingstest af te leggen. Ook is er de mogelijkheid een tweetal vakken uit te proberen op B-niveau. Indien deze beide vakken met een voldoende worden afgerond, mag de student volledig overstappen naar het B-niveau. 

Voor toehoorders (deeltijdonderwijs) gelden geen vooropleidingseisen. Echter, om van de colleges en het studiemateriaal het meeste profijt te hebben, is een algemene ontwikkeling op HAVO-niveau aanbevolen.

Leeftijd

De toelatingsleeftijd is voor het deeltijdonderwijs vastgesteld op minimaal 21 jaar. Bij het (gestructureerd) afstandsonderwijs geldt geen leeftijdsgrens.

Vrijstellingen