Menu

Kosten en betalingen

Collegegelden 2017-2018

Bij de vaststelling van de collegegelden is onderscheid gemaakt tussen studenten en toehoorders. In onderstaand overzicht wordt vermeld welke bedragen dienen te worden betaald.

Studenten (B-niveau): € 1325,- per jaar, incl. Bijbeltalen en praktijk-leergedeelte
Studenten (A-niveau): € 750,- per jaar, excl. Bijbeltalen en praktijk-leergedeelte
Toehoorders: € 525,- per jaar, excl. Bijbeltalen en praktijk-leergedeelte

Indien de student na afloop van de officiële studieduur de opleiding nog niet heeft afgerond, kan de student de studie voortzetten middels het afstandsonderwijs. Indien in deze periode desgewenst colleges worden gevolgd, worden deze berekend volgens het tarief van "afzonderlijke vakken".

Studiematerialen

Indien beschikbaar, wordt er voor elk vak een (verplichte) ETA-module aan de student uitgereikt. Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk en/of digitaal

Studiemodulen circa € 300,- per jaar

Voor echtparen geldt de regeling dat zij een schriftelijke & digitale versie uitgereikt krijgen van de studiemodulen. Voor de digitale versie wordt € 12,50 per studiemodule gerekend. 

Tevens wordt de student de gelegenheid geboden overige (niet-verplicht aan te schaffen) literatuur te bestellen.

Overige kosten

 • Inschrijfgeld
  Voordat men aan de lessen van de ETA kan deelnemen, dient men zich als student of toehoorder in te schrijven. Deze inschrijving is eenmalig. De kosten hiervan bedragen € 50,-. De student ontvangt hiervoor bij aanvang van de studie onder meer een introductiepakket met materiaal ten behoeve van de studie.
   
 • Studiepas
  Jaarlijks wordt €15,- in rekening gebracht voor de S
  tudiepas (die o.a. toegang geeft tot het gebruik van het studentenplaza).
   
 • Overig studiemateriaal
  Aan het begin van het collegejaar wordt €15,- in rekening gebracht voor eventueel extra studiemateriaal dat gedurende het jaar wordt uitgereikt.
   
 • Hertentamenkosten
  De ETA biedt studenten de mogelijkheid tentamens te herkansen. Aan deze herkansing zijn kosten verbonden. Deze bedragen voor de deeltijdopleiding € 25,- per keer.
   
 • Keuzevakken
  In het curriculum voor de opleiding Theologie zijn acht keuzevakken opgenomen. De student zal deze vakken zélf in eigen tempo op een geschikt moment moeten bestuderen. Zowel de module als het tentamen wordt aangevraagd via de Webshop.
   
 • Diplomeringskosten
  Een student die één van de opleidingen met voldoende resultaat afsluit, ontvangt hiervoor van de ETA een certificaat of diploma. De diplomeringskosten bedragen € 50,-.

Gespreide betaling

Annulering

Informatie aftrek studiekosten inkomstenbelasting

Studiefonds ETA/EPS