Menu

Doorstroomtrajecten | Opleiding Theologie

Inleiding

De ETA heeft  met verschillende opleidingen een convenant gesloten, waardoor ETA-studenten van de opleiding Theologie, indien gewenst, een overheidserkende Bachelorgraad (CHE) of een erkende Mastergraad (ETF of TUK) kunnen behalen.

Doorstroom | Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Doorstroom | Evangelische Theologische Faculteit (ETF)

Doorstroom | Theologische Universiteit Kampen (TUK)

Overzicht

Onderstaand overzicht is gebaseerd op het curriculum van de 5-jarige opleiding Theologie van de ETA.

  ETA  ETA-CHE ETA-ETF** ETA-TUK
Leerjaar
1 + 2
Bijbelse Theologie 
+ Hebreeuws 1 en Grieks 1
+ 8 keuzevakken

+ Praktijk-leergedeelte 
Bijbelse Theologie 
+ Hebreeuws 1 en Grieks 1
+ 8 keuzevakken

+ Praktijk-leergedeelte 
Bijbelse Theologie 
+ Hebreeuws 1 en Grieks 1
96 ec (2x 48) 96 ec (2x 48) 68 ec (2x 34)
Leerjaar
3 + 4
Systematische Theologie 
+ Hebreeuws 2 en Grieks 2
+ Praktijk-leergedeelte 
+ Specialisatie
Systematische Theologie 
+ Hebreeuws 2 en Grieks 2
+ Praktijk-leergedeelte
Systematische Theologie 
+ Hebreeuws 2 en Grieks 2
96 ec (2x 48) 76 ec (2x 38) 64 ec (2x 32)
Leerjaar
5
Praktische Theologie
+ Specialisatieproject
Praktische Theologie
 
Pre-master Pre-master
48 ec  36 ec  60 ec  35 ec 
Leerjaar
6 (+)
  Doorstroom- en
specialisatietraject
Master Theologie Master Theologie
Algemeen
circa 60-100 ec* 120 ec  60 ec 
RESULTAAT Diploma Theologie Bachelorgraad (GPW of GL) Mastergraad Mastergraad

* Afhankelijk van uitkomst EVC-onderzoek (eerder verworven competenties). 
** Uitgaande van een VWO-diploma of HBO-propedeuse als vooropleiding.

Samenwerking kerkelijke denominaties

De ETA heeft een samenwerkingsovereenkomst met de volgende kerkgenootschappen:

  • Unie van Baptistengemeenten in Nederland
  • Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC-gemeenten)
  • Kerk van de Nazarener

Zie hieronder voor meer inhoudelijk informatie over de verschillende samenwerkingen.

Samenwerking | Unie van Baptistengemeenten

Samenwerking | Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten

Samenwerking | Kerk van de Nazarener