Menu

Doorstroomtrajecten | Opleiding Theologie

Inleiding

De ETA heeft  met verschillende opleidingen een convenant gesloten, waardoor ETA-studenten van de opleiding Theologie, indien gewenst, een overheidserkende Bachelorgraad (CHE) of een erkende Mastergraad (ETF of TUK) kunnen behalen.

Doorstroom | Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Doorstroom | Evangelische Theologische Faculteit (ETF)

Doorstroom | Theologische Universiteit Kampen (TUK)

Overzicht

Onderstaand overzicht is gebaseerd op het curriculum van de 5-jarige opleiding Theologie van de ETA.

  ETA  ETA-CHE ETA-ETF** ETA-TUK
Leerjaar
1 + 2
Bijbelse Theologie 
+ Hebreeuws 1 en Grieks 1
+ 8 keuzevakken

+ Praktijk-leergedeelte 
Bijbelse Theologie 
+ Hebreeuws 1 en Grieks 1
+ 8 keuzevakken

+ Praktijk-leergedeelte 
Bijbelse Theologie 
+ Hebreeuws 1 en Grieks 1
96 ec (2x 48) 96 ec (2x 48) 68 ec (2x 34)
Leerjaar
3 + 4
Systematische Theologie 
+ Hebreeuws 2 en Grieks 2
+ Praktijk-leergedeelte 
+ Specialisatie
Systematische Theologie 
+ Hebreeuws 2 en Grieks 2
+ Praktijk-leergedeelte
Systematische Theologie 
+ Hebreeuws 2 en Grieks 2
96 ec (2x 48) 76 ec (2x 38) 64 ec (2x 32)
Leerjaar
5
Praktische Theologie
+ Specialisatieproject
Praktische Theologie
 
Pre-master Pre-master
48 ec  36 ec  60 ec  35 ec 
Leerjaar
6 (+)
  Doorstroom- en
specialisatietraject
Master Theologie Master Theologie
Algemeen
circa 60-100 ec* 120 ec  60 ec 
RESULTAAT Diploma Theologie Bachelorgraad (GPW of GL) Mastergraad Mastergraad

* Afhankelijk van uitkomst EVC-onderzoek (eerder verworven competenties). 
** Uitgaande van een VWO-diploma of HBO-propedeuse als vooropleiding.

Samenwerking kerkelijke denominaties

De ETA heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Unie van Baptistengemeenten in Nederland en met de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten waarin is vastgelegd op welke wijze een student via de opleiding Theologie een traject bij het Baptisten Seminarium kan volgen. Hiermee kan de student een beroepbaarstelling als predikant aanvragen binnen zowel de Unie van Baptistengemeenten als de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten.

Samenwerking | Unie van Baptistengemeenten

Samenwerking | Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten