Menu

Curriculum opleiding Theologie

De 5-jarige deeltijdopleiding Theologie is opgebouwd uit:

  • Fase 1: 2 jaar Bijbelse Theologie*,
  • Fase 2: 2 jaar Systematische Theologie*,
  • Fase 3: 1 jaar Praktische Theologie

* De opleiding is cyclisch opgebouwd; dit betekent dat de eerste twee jaren van de opleiding (Bijbelse Theologie) afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 1a aangeboden en het jaar daaropvolgend de vakken van fase 1b. Het maakt voor een student niet uit in welke fase (1a of 1b) de studie wordt aangevangen.

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten

Bijbelse Theologie | fase 1a

Vak EC CU
Inleiding in de Bijbel 4 12
Inleiding Hebreeuws 5 15
Pentateuch 6 18
Historische boeken 4 15
Intertestamentaire periode 3 15
Evangeliën 6 18
Handelingen 3 15
Exegese Oude Testament 3 15
Praktijk-leergedeelte 1a 6 2
Keuzevakken* 8 0
  48 125

Bijbelse Theologie | fase 1b

Vak EC  CU
Inleiding in de Theologie 4 12
Inleiding Grieks 5 15
Koningen en profeten 5 18
Dichterlijke boeken 4 15
Boeken rond de ballingschap 3 15
Paulinische brieven 5 18
Algemene brieven / Openbaring 5 15
Exegese Nieuwe Testament 3 15
Praktijk-leergedeelte 1b 6 2
Keuzevakken** 8 0
  48 125

Systematische Theologie | fase 2a

Vak EC  CU
Eigenlijke theologie 4 15
Missiologie 3 15
Kerkgeschiedenis 1 3 15
Christologie / Soteriologie 4 18
Filosofie 3 15
Moderne theologie 3 15
Ethiek 4 15
Hebreeuws 2 8 12
Praktijk-leergedeelte 2a 6 0
Specialisatie 10 0
  48 120

Systematische Theologie | fase 2b

Vak EC  CU
Pneumatologie 4 15
Bibliologie 3 15
Kerkgeschiedenis 2 3 15
Kosmologie / Antropologie 4 18
Ecclesiologie 3 15
Eschatologie 3 15
Hermeneutiek 4 15
Grieks 2 8 12
Praktijk-leergedeelte 2b 6 0
Specialisatie 10 0
  48 120

Praktische Theologie | fase 3

Vak EC CU
Bijbelstudiemethoden 4 9
Conflicthantering 2 4
Evangelistiek 2 9
Gemeente-ethiek 2 9
Gesprekstechniek 3 9
Groepsdynamica 3 5
Homiletiek 5 15
Huwelijk en echtscheiding 2 9
Leiderschap 3 12
Liturgiek 2 9
Pastoraat 5 15
Spiritualiteit 3
Specialisatie 12 0
  48 114

* Keuzevakken Praktische Theologie

De keuzevakken dient de student gedurende de opleiding zelfstandig af te ronden. Er worden over deze vakken geen colleges gegeven.

Vak EC CU   Vak EC CU
Apologetiek 2 0   Nederlandse kerkgeschiedenis 2 0
Gemeentevorming 2 0   Psychologie 2 0
Godsdienstsociologie 2 0   Symboliek 2 0
Kinder-/tiener-/jeugdwerk  2 0   Wereldreligies 2 0

 

Leerplannen

Leerplannen van de opleiding Theologie

  Naam Beschrijving Datum
A Inleidende vakken en Bijbeltalen A Inleidende vakken en Bijbeltalen  
B Bijbelse Theologie B Bijbelse Theologie  
C Systematische Theologie C Systematische Theologie  
D Praktische Theologie D Praktische Theologie  
E Keuzevakken E Keuzevakken  
F Praktijk en portfolio F Praktijk en portfolio