Menu

Tentamen en diploma

In elk cursusjaar is het mogelijk tentamen af te leggen. Diegenen die gedurende 4 jaar de tentamens (met een voldoende) hebben afgelegd, ontvangen het diploma van de 4-jarige ETS-Bijbelcursus. Diegenen die ook de studiedagen hebben bezocht en bijbehorende praktijkopdrachten hebben gemaakt, behalen het diploma ‘Assistent-gemeentewerker’.

ETS-diploma: Assistent-gemeentewerker

ETS-diploma: 4-jarige Bijbelcursus

Praktische informatie

Tentamens
Deelname aan het tentamen kost per cursusjaar € 25,-. Aanmelden kan middels onderstaand aanmeldingsformulier.

Praktijkopdrachten
Naast het afleggen van tentamens kunnen er ook praktijkopdrachten worden gemaakt. Deze praktijkopdrachten (drie per cursusjaar) zijn gekoppeld aan de ETS-studiedagen. Deze praktijkopdrachten zijn bedoeld voor cursisten die het ETS-diploma 'Assistent- gemeentewerker' willen behalen.
Deelname aan de praktijkopdrachten (drie opdrachten per jaar) kost per cursusjaar € 25,-. Aanmelden kan middels het aanmeldingsformulier voor de ETS-studiedagen.

Diplomering
De uitreiking van de diploma's vindt jaarlijks plaats in de maand november. Indien u hiervoor in aanmerking komt (en dit heeft aangegeven bij het afmeldingsformulier), ontvangt u hiervoor een uitnodiging. De diplomeringskosten bedragen € 25,-.

Erkenning
Het diploma van de ETS is niet overheidserkend, maar toont aan dat een cursist 4 jaar lang intensief bezig is geweest met het bestuderen van de gehele Bijbel en zich heeft toegerust voor een taak in kerk of gemeente.

Doorstroming
Een diploma van de ETS geeft (ongeacht verdere vooropleiding) toegang tot andere opleidingen (op HBO-niveau) van het Evangelisch College.

Getuigschrift 
Een cursist die niet in aanmerking komt voor een diploma maar wel de lessen heeft gevolgd, kan een getuigschrift van deelname aanvragen. De adminstratiekosten hiervoor bedragen € 25,-.

Tentamendata

Jaarlijks zijn er twee tentamenmomenten. Voor het cursusjaar 2018-2019 zijn dit:

DEEL 1 Dinsdag 22 januari, 20:00 uur - of - zaterdag 26 januari, 10:00 uur
Locatie: Thuis, onder toezicht van een (zelf te kiezen) tentamenbegeleider
Methode: Digitaal tentamen via internet
Tijdsduur: Max. 45 minuten 
Leerstof: Lesmaanden september t/m december
Weging: 40% van het totaalcijfer
DEEL 2 Dinsdag 18 juni, 20:00 uur - of -  zaterdag 22 juni, 10:00 uur
Locaties: Thuis, onder toezicht van een (zelf te kiezen) tentamenbegeleider
Methode: Digitaal tentamen via internet
Tijdsduur: Max. 60 minuten 
Leerstof: Lesmaanden januari t/m mei
Weging: 60% van het totaalcijfer
Andere datum? Hertentamen?
Zelf te kiezen
Mocht een cursist niet in de gelegenheid zijn op de vastgestelde data het (deel)tentamen af te leggen, of een onvoldoende hebben behaald voor een tentamen, dan bestaat de mogelijkheid een andere datum te kiezen om één of beide (deel)tentamen(s) thuis in te halen of te herkansen, onder toezicht van een (zelf te kiezen) tentamenbegeleider.
Per (deel)tentamen en/of een hertentamen brengt de ETS € 25,- (extra) administratiekosten in rekening.