Menu

Curriculum Systematische Theologie (4-jaar)

Het 4-jarige programma Systematische Theologie is alleen via het gestructureerd afstandsonderwijs te volgen.

De opleiding is cyclisch opgebouwd; dit betekent dat de twee jaren van de opleiding afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 2a aangeboden en het jaar daaropvolgend de vakken van fase 2b. Het maakt voor een student niet uit in welke fase (2a of 2b) de studie wordt aangevangen.

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren


Systematische Theologie | fase 2a (1)

 Blok     Vak  EC
 Blok 1  Kerkgeschiedenis 1  3
 Blok 2  Eigenlijke theologie  4
 Blok 3  Moderne theologie  3
  Totaal:  10


Systematische Theologie | fase 2b (1)

 Blok     Vak  EC
 Blok 1  Bibliologie  3
 Blok 2  Kerkgeschiedenis 2  3
 Blok 3  Kosmologie/antropologie  4
   Totaal:  10


Systematische Theologie | fase 2a (2)

 Blok     Vak  EC
 Blok 1  Filosofie  3
   Missiologie  3
 Blok 2  Christologie/soteriologie  4
 Blok 3  Ethiek  4
  Totaal:  14


Systematische Theologie | fase 2b (2)

 Blok     Vak  EC
 Blok 1  Ecclesiologie  3
   Eschatologie    3
 Blok 2  Hermeneutiek  4
 Blok 3  Pneumatologie  4
   Totaal:  14