Menu

Curriculum Systematische Theologie (2-jaar)

De opleiding is cyclisch opgebouwd; dit betekent dat de twee jaren van de opleiding afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 2a aangeboden en het jaar daaropvolgend de vakken van fase 2b. Het maakt voor een student niet uit in welke fase (2a of 2b) de studie wordt aangevangen.

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten
    (niet van toepassing voor het gestructureerd afstandsonderwijs).

Systematische Theologie | fase 2a

Vak EC  CU
Eigenlijke theologie 4 15
Missiologie 3 15
Kerkgeschiedenis 1 3 15
Christologie / Soteriologie 4 18
Filosofie 3 15
Moderne theologie 3 15
Ethiek 4 15
  24 108

Systematische Theologie | fase 2b

Vak EC  CU
Pneumatologie 4 15
Bibliologie 3 15
Kerkgeschiedenis 2 3 15
Kosmologie / Antropologie 4 18
Ecclesiologie 3 15
Eschatologie 3 15
Hermeneutiek 4 15
  24 108

 

Curriculum Systematische Theologie (4-jaar)

Het 4-jarige programma Systematische Theologie is alleen via het gestructureerd afstandsonderwijs te volgen.

De opleiding is cyclisch opgebouwd; dit betekent dat de twee jaren van de opleiding afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 2a aangeboden en het jaar daaropvolgend de vakken van fase 2b. Het maakt voor een student niet uit in welke fase (2a of 2b) de studie wordt aangevangen.

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren


Systematische Theologie | fase 2a (1)

 Blok     Vak  EC
 Blok 1  Kerkgeschiedenis 1  3
 Blok 2  Eigenlijke theologie  4
 Blok 3  Moderne theologie  3
  Totaal:  10


Systematische Theologie | fase 2b (1)

 Blok     Vak  EC
 Blok 1  Bibliologie  3
 Blok 2  Kerkgeschiedenis 2  3
 Blok 3  Kosmologie/antropologie  4
   Totaal:  10


Systematische Theologie | fase 2a (2)

 Blok     Vak  EC
 Blok 1  Filosofie  3
   Missiologie  3
 Blok 2  Christologie/soteriologie  4
 Blok 3  Ethiek  4
  Totaal:  14


Systematische Theologie | fase 2b (2)

 Blok     Vak  EC
 Blok 1  Ecclesiologie  3
   Eschatologie    3
 Blok 2  Hermeneutiek  4
 Blok 3  Pneumatologie  4
   Totaal:  14