Menu

Toelichting op studievarianten

Student (B-niveau), Student (A-niveau) of Toehoorder?

  Student (B-niveau) Student (A-niveau) Toehoorder
Doelgroep De studie op B-niveau is bedoeld voor hen die een diploma of beroepsvorming voor ogen hebben. De studie op A-niveau is bedoeld voor hen die geen diploma of beroepsvorming voor ogen hebben, maar uitsluitend voor de eigen persoonlijke vorming willen studeren. Het toehoorderschap is bedoeld voor hen die niet in de gelegenheid zijn een studie te volgen met bijbehorende studiebelasting, maar wel graag de colleges willen bijwonen.  
Studie inhoud - Vakken BT / ST / PT
- Bijbeltalen
- Praktijk-leergedeelte
- Portfolio
- Specialisatietraject
- Vakken BT / ST / PT
- Bijbeltalen (=optioneel te volgen met een korting van 50%)

 
- Colleges van de vakken BT / ST / PT
Toetsing De toetsing voor studenten op B-niveau omvat het afleggen van tentamens over de leerstof én het maken van verwerkingsopdrachten. De toetsing voor studenten op A-niveau is het afleggen van tentamens over de leerstof. Er worden geen verwerkingsopdrachten gemaakt. Toehoorders volgen de colleges van de vakken en ontvangen de ETA-studiemodulen, maar nemen geen deel aan de tentamens en verwerkingsopdrachten. 
Studiebelasting 
en studiepunten
De studiebelasting is conform landelijke richtlijnen voor een HBO-diploma (=240 EC's).
Voor elk (afgerond) vak behaalt de student studiepunten (EC's).
Voor studenten op A-niveau geldt dat er wél een cijfer wordt behaald voor de tentamens, maar dat er geen studiepunten (EC's) worden toegekend aan vakken. Niet van toepassing.
Diplomering Studenten op B-niveau werken toe naar het behalen van het diploma Theologie of het Certificaat B-niveau van de Bijbelse-, Systematische en/of Praktische Theologie. Voor studenten op A-niveau is het mogelijk een Certificaat A-niveau met cijferlijst van de Bijbelse-, Systematische- en Praktische Theologie te behalen.  Indien gewenst kan een Getuigschrift voor het volgen van de lessen worden aangevraagd.

Legenda:
BT = Bijbelse Theologie (leerjaar 1+2)
ST = Systematische Theologie (leerjaar 3+4)
PT = Praktische Theologie (leerjaar 5)
EC = European Credits (1 EC = 28 studieuren)