Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Studiefonds

Het Evangelisch College streeft er naar haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student en cursist een financieel offer. Om diegenen die een opleiding niet kunnen bekostigen, financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een tweetal studiefondsen:

  Van der Perk Studiefonds Van Beek Studiefonds
Achtergrond De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het studiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het studiejaar 2010-2011 dankzij een legaat uit het nalatenschap van Freek en Toos van Beek.
Doelgroep
Het fonds is bedoeld voor een (kandidaat-)student van:

die als doel heeft de gekozen opleiding beroepshalve te gaan gebruiken, en (aantoonbaar) onvoldoende financiële middelen heeft om de opleiding te betalen.

Het fonds is bedoeld om cursisten tegemoet te komen voor wie het om financiële redenen niet mogelijk is de 4-jarige ETS-Bijbelcursus te volgen. 
Bijdrage Het fonds keert per student maximaal 50% van het verschuldigde collegegeld uit.
Het studiefonds keert alleen uit ten behoeve van te betalen cursusgeld en is niet bedoeld voor betaling van studiematerialen.
Het fonds keert per cursist maximaal 60% van de verschuldigde cursusgeld uit.
Het studiefonds keert alleen uit ten behoeve van te betalen cursusgeld en is niet bedoeld voor betaling van studiematerialen.
Voorwaarden, regelgeving en aanvraagprocedure Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor meer informatie.

 

 • Kopafbeelding

  Nieuw: MissieMeter - Ontdek het missionaire domein van uw kerk

  20-06-2017 Missionair kerk-zijn kan op heel veel verschillende manieren. Maar welke manier past het beste bij uw kerk? De MissieMeter is een initiatief van Stichting Antwoord en is ontwikkeld in samenwerking met het Evangelisch College en MissieNederland. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Evangelisch College en Kerk van de Nazarener sluiten samenwerkingsovereenkomst

  09-06-2017 Op vrijdag 9 juni jl. hebben de Evangelische Theologische Academie (ETA) – onderdeel van het Evangelisch College (EC) en het European Nazarene College-Nederland (EuNC-NL) - het opleidingsinstituut voor de Kerk van de Nazarener - een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgesteld dat met ingang van het studiejaar 2017-2018 studenten van het EuNC-NL een deel van hun studieprogramma volgen bij de Opleiding Theologie van de ETA. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuw! Toerustingsprogramma Leiderschap

  31-05-2017 Het Evangelisch College biedt met ingang van het seizoen 2017-2018 het Toerustingsprogramma Leiderschap aan. Het programma richt zich op leiderschapsontwikkeling in de kerk en bestaat uit jaarlijks vier bijeenkomsten in Amersfoort en Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  EC-Magazine | juni 2017

  30-05-2017 Het Magazine van het Evangelisch College verschijnt drie keer per jaar en houd je op de hoogte van het nieuws en het studieaanbod van het Evangelisch College. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen