Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering

Studiefonds

Het Evangelisch College streeft er naar haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student en cursist een financieel offer. Om diegenen die een opleiding niet kunnen bekostigen, financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een tweetal studiefondsen:

  Van der Perk Studiefonds Van Beek Studiefonds
Achtergrond De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het studiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het studiejaar 2010-2011 dankzij een legaat uit het nalatenschap van Freek en Toos van Beek.
Doelgroep
Het fonds is bedoeld voor een (kandidaat-)student van:

die als doel heeft de gekozen opleiding beroepshalve te gaan gebruiken, en (aantoonbaar) onvoldoende financiële middelen heeft om de opleiding te betalen.

Het fonds is bedoeld om cursisten tegemoet te komen voor wie het om financiële redenen niet mogelijk is de 4-jarige ETS-Bijbelcursus te volgen. 
Bijdrage Het fonds keert per student maximaal 50% van het verschuldigde collegegeld uit.
Het studiefonds keert alleen uit ten behoeve van te betalen cursusgeld en is niet bedoeld voor betaling van studiematerialen.
Het fonds keert per cursist maximaal 60% van de verschuldigde cursusgeld uit.
Het studiefonds keert alleen uit ten behoeve van te betalen cursusgeld en is niet bedoeld voor betaling van studiematerialen.
Voorwaarden, regelgeving en aanvraagprocedure Klik hier voor meer informatie. Klik hier voor meer informatie.

 

 • Kopafbeelding

  Toerustingscursus Pastoraat in 2017-2018

  10-04-2017 De Toerustingscursus Pastoraat is een inleidende cursus van vijf zaterdagen voor iedereen die bezig is met pastoraat of daarmee wil beginnen. In het studiejaar 2017-2018 wordt de cursus aangeboden in Amersfoort, Goes, Meppel en Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nathan Witkamp gepromoveerd

  24-11-2016 Medewerker en docent Nathan Witkamp is op 14 december gepromoveerd. Hij verdedigde met succes zijn proefschrift met als titel: 'Tradition and Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibis'. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Verslag diplomeringen 2016

  21-11-2016 In november 2016 werden diploma's uitgereikt tijdens verschillende diensten aan cursisten van de ETS-Bijbelcursus en studenten van de opleidingen Theologie, Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe ETA-studiemodule: Homiletiek

  16-09-2016 Onlangs is de nieuwe studiemodule Homiletiek uitgebracht. De module biedt een inleiding in de wereld van het spreken en is geschreven door Bart van Nes, MA met medewerking van Henk ten Voorde, MA. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen