Menu

Tentamens en hertentamens

Voor huidige studenten van het deeltijdonderwijs en/of gestructureerd afstandsonderwijs van de Opleiding Theologie / Bijbelse Theologie / Gemeente Werk die volledig collegegeld betalen.

Voor studenten van het afstandsonderwijs / reparatietraject die geen collegegeld betalen.

Praktijk-leergedeelte

Opleiding Theologie / Gemeente Werk

Portfolio