Menu
  • Opleiding Missionair Werk

    Als onderdeel van het Evangelisch College biedt de ETA een 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk aan op HBO-niveau in Amersfoort (12 zaterdagen).

    De opleiding kenmerkt zich door een stevig Bijbels-theologisch kader en praktisch-theologische vakken, gericht op missionair werk.
  • Student aan het woord

    "Mijn verlangen is om de gebrokenen van hart met de liefde van Jezus te bereiken. De opleiding Missionair Werk geeft mij de verdieping die ik hiervoor nodig heb."
    - Daniëlle Meeuws

Johan van Popta - student Missionair Werk

Kopafbeelding

Wat ik vooral leer is hoe missionaire activiteiten uitgevoerd kunnen worden en welke aspecten daarbij belangrijk zijn. De praktische opdrachten en de inspiratie-lesuren zijn daarbij van veel nut.

Ik heb voor de opleiding gekozen omdat ik aan allerlei aspecten rond missionair werk praktische aandacht wil geven in mijn leven. Als ouderling vind ik het wenselijk om goed zicht te hebben op de vele vormen waarin missionaire activiteiten gegoten kunnen worden.

Wat ik vooral leer in de opleiding is hoe missionaire activiteiten uitgevoerd kunnen worden en welke aspecten daarbij belangrijk zijn. De praktische opdrachten en de inspiratie-lesuren zijn daarbij van veel nut.