Menu
  • Opleiding Missionair Werk

    Als onderdeel van het Evangelisch College biedt de ETA een 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk aan op HBO-niveau in Amersfoort (12 zaterdagen).

    De opleiding kenmerkt zich door een stevig Bijbels-theologisch kader en praktisch-theologische vakken, gericht op missionair werk.
  • Student aan het woord

    "Mijn verlangen is om de gebrokenen van hart met de liefde van Jezus te bereiken. De opleiding Missionair Werk geeft mij de verdieping die ik hiervoor nodig heb."
    - Daniëlle Meeuws

Ellen van Wijk - voormalig student Missionair Werk

Kopafbeelding

Je eigen huis is een prima plek om op een laagdrempelige manier een missionaire activiteit te organiseren.

Voor het uitvoeren van onze eerste praktijkopdracht werd ik al gauw bij mijn eigen buurt bepaald, dat wil zeggen bij een gedeelte van de weg waaraan wij wonen. Dit is een doorgaande weg met daarnaast een grote vaart. Aan weerszijde van deze weg staan huizen. Het is vaak lastig om contact te maken. Ik heb het idee dat er geen christenen wonen. Reden genoeg dus om een poging te wagen om tijd in burenrelaties te investeren. 

Ik besloot om de bewoners van een gedeelte van de weg voor een maaltijd bij ons thuis uit te nodigen. Het leek mij het beste om dit persoonlijk te doen daar ik de meeste bewoners niet ken en zij mij niet. 

Als ik de uitnodigingen wil uitdelen sta ik bibberend van de kou en de zenuwen op straat. Wat doe ik als niemand op zo’n initiatief zit te wachten. Wie heeft er nu tijd voor zoiets in de drukke decembermaand? Waar ben ik eigenlijk aan begonnen.

Toch bel ik aan en tot mijn grote verrassing wordt ik overal hartelijk ontvangen. Steeds weer krijg ik de gelegenheid uit te leggen welke studie ik volg en tot welk doel. 

De meeste mensen ken ik niet. Ik ontmoet voor het eerst in de zestien jaar dat ik aan deze weg woon mijn overbuurvrouw links tegenover. Eigenlijk schaam ik mij ook een beetje dat ik mij niet eerder ben komen voorstellen. Ik heb missionaire verlangens maar ken niet eens mijn eigen overburen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. 

De avond met de maaltijd wordt een succes. Er komen tien personen uit acht verschillende gezinnen. De meeste mensen kennen elkaar niet. We eten met elkaar, er wordt gezellig gebabbeld, de sfeer is ontspannen. Daardoor kan ik op een luchtige manier vertellen over mijn beweegredenen.

Als iedereen vertrokken is kom ik tot de conclusie dat het eigenlijk heel makkelijk is om missionair te leven. Je eigen huis is een prima plek om op een laagdrempelige manier een missionaire activiteit te organiseren.