Menu
 • ETS-Bijbelcursus

  Leert je de Bijbel lezen, begrijpen en toepassen!
  Aangeboden op > 50 cursuslocaties in Nederland.
 • Cursist aan het woord

  "Door het héle verhaal van de Bijbel te ontdekken, leer ik God beter kennen."
  - Sonja van der Schee
 • ETS-Bijbelcursus

  De Evangelische Toerusting School (ETS) is een interkerkelijke Bijbelcursus over de inhoud, achtergrond en boodschap van de Bijbel. Met ruim 50 cursuslocaties is de ETS de Bijbelschool ook bij u in de buurt!
 • Cursist aan het woord

  "Een ongelovige vriend stelde mij een eenvoudige vraag over de Bijbel, maar ik wist het antwoord niet... Daarom ben ik de ETS-Bijbelcursus gaan volgen."
  - Stefan van Ballegooie

(oud) ETS-cursist

Ik merk nu dat ik weet waar ik over praat en dat ik ook in staat ben lastige vragen te beantwoorden.

Een citaat uit een e-mailbericht van een (oud) ETS-cursist aan een ETS-docent:

Nadat ik de ETS had afgerond, ben ik mee gaan draaien in het Alpha-team van onze kerk. Het was zeer verrijkend voor mij om met mensen over het geloof te praten, met hen mee te leven en te bidden.

In januari van dit jaar was de Alpha-cursus afgelopen en begin februari hadden we een doopdienst. Eén van de Alpha deelnemers vroeg of ik hem wilde dopen. Ik was zeer vereerd maar ook verbaasd, want ik ben geen ervaren teamlid. Ik vroeg hem, waarom ik? En hij zei: “Je zei niet veel, maar als je iets zei dan was het straight-to-the-point, precies wat op dat moment gezegd moest worden waardoor het kwartje bij mij op zijn plek viel.”

Waarom ik dit vertel, is om je te bedanken voor de jaren dat ik les van je heb gekregen op de ETS.  Ik ben de ETS gaan volgen nadat ik aan een Alpha-cursus had deelgenomen. De Alpha-cursus maakte iets in me los. De manier om je geloof te delen door Alpha is iets dat bij mij past. Ik kreeg dan ook het verlangen deel te nemen aan het leidingteam, maar ik had niet een solide Bijbelkennis. Vooral het inzicht in de verbanden ontbrak. Daarom ben ik de ETS gaan volgen.

Hier ging ik van A tot Z door de Bijbel heen. Ik merk nu dat ik weet waar ik over praat en dat ik ook in staat ben lastige vragen te beantwoorden. Tijdens deze Alpha-cursus heb ik niks anders gedaan dan doorgeven wat ik op de ETS van je heb geleerd hebt! En zie het resultaat…