Menu
 • ETS-Bijbelcursus

  Leert je de Bijbel lezen, begrijpen en toepassen!
  Aangeboden op > 50 cursuslocaties in Nederland.
 • Cursist aan het woord

  "Door het héle verhaal van de Bijbel te ontdekken, leer ik God beter kennen."
  - Sonja van der Schee
 • ETS-Bijbelcursus

  De Evangelische Toerusting School (ETS) is een interkerkelijke Bijbelcursus over de inhoud, achtergrond en boodschap van de Bijbel. Met ruim 50 cursuslocaties is de ETS de Bijbelschool ook bij u in de buurt!
 • Cursist aan het woord

  "Een ongelovige vriend stelde mij een eenvoudige vraag over de Bijbel, maar ik wist het antwoord niet... Daarom ben ik de ETS-Bijbelcursus gaan volgen."
  - Stefan van Ballegooie

Getuigenis van gediplomeerd ETS-cursist Debora Krikken

Kopafbeelding

Het was verrijkend om verschillende visies over diverse onderwerpen neutraal naast elkaar te zetten, zodat jezelf Bijbels onderbouwd een keuze kon maken hoe jij over dit onderwerp denkt.

Ik ben Debora Krikken-Hoogendoorn, 29 jaar, getrouwd met Bertrick en moeder van 2 zonen: Janoah (3 jaar) en Eliam (1 jaar). Ik vind het heerlijk om in de bijbel te studeren, om Gods beloften te ontdekken en vanuit die waarheid te leren leven. Dat is dan ook de reden waarom ik vier jaar geleden begon aan de Bijbelcursus van de ETS. En naar tevredenheid!

Ik ben erg tevreden over de opzet van de cursus. Het is erg bijzonder om met een groep cursisten van verschillende kerkelijke achtergronden te praten over wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Ook de benadering van het studiemateriaal en hoe de docenten de stof behandelden heb ik als bijzonder prettig ervaren.

Het was verrijkend om verschillende visies over diverse onderwerpen neutraal naast elkaar te zetten, zodat jezelf Bijbels onderbouwd een keuze kon maken hoe jij over dit onderwerp denkt.

Het was fijn dat men elkaar in zijn/haar waarde liet bij het maken van een andere keuze. Het ging hierbij immers om onderwerpen die niet de kern van het geloof bevatten. Het is dan geen ruzie waard!

Door in 4 jaar de hele Bijbel door te gaan, ben ik allerlei verbanden gaan zien. Dat heb ik als heel waardevol ervaren. (Vb. Jahweh: Ik ben die ik ben, Jezus zegt in Johannes ook steeds ‘Ik ben-‘, de wetten in Leviticus en de Bergrede in Mattheüs (wetten en principes, steen en hart). Het heeft mijn Godsbeeld veel meer inhoud gegeven. Wat was het bijzonder om door de Bijbel heen te zien hoe God zijn volk liefheeft (en mij dus ook) en wat Hij daar allemaal voor over had. Dit komt veel meer tot zijn recht als je de Bijbel in zijn totaliteit laat spreken, dan wanneer je af en toe een Bijbelboek pakt en bespreekt.

Verder vond ik het bijzonder om te zien hoe personen uit de Bijbel met dezelfde vragen kunnen worstelen als ik vandaag de dag. Het was mooi om te ontdekken hoe zij met hun vragen richting God gingen. Het heeft mij ervan overtuigd dat God echt een relatie met mij wil.

Doordat ik meer van Gods goedheid, trouw en rechtvaardigheid ben gaan zien, kan ik moeilijke onderwerpen (zoals uitverkiezing, maar ook lijden in de wereld) ook makkelijker een plek geven en geeft mij dat niet zoveel onrust meer.

Dat het geloof ook wat betekent voor je levensstijl is voor mij nu veel natuurlijker geworden. Niet meer om mijn eigen behoud te verdienen. Ook al wist ik wel dat dit niet mogelijk was, toch had ik het idee dat je tenminste wel op een bepaalde manier moest leven. Maar het gaat God erom dat als we leven zoals Hij het heeft bedoeld, we tot ons recht komen, omdat Hij ons zo geschapen heeft. Het is voor mij nu cruciaal dat ik wil dat God geëerd wordt in mijn leven en dat niet-christenen door mij heen kunnen zien wie God is. Omdat God het waard is en ik Zijn kind ben.