Menu
 • ETS-Bijbelcursus

  Leert je de Bijbel lezen, begrijpen en toepassen!
  Aangeboden op > 50 cursuslocaties in Nederland.
 • Cursist aan het woord

  "Door het héle verhaal van de Bijbel te ontdekken, leer ik God beter kennen."
  - Sonja van der Schee
 • ETS-Bijbelcursus

  De Evangelische Toerusting School (ETS) is een interkerkelijke Bijbelcursus over de inhoud, achtergrond en boodschap van de Bijbel. Met ruim 50 cursuslocaties is de ETS de Bijbelschool ook bij u in de buurt!
 • Cursist aan het woord

  "Een ongelovige vriend stelde mij een eenvoudige vraag over de Bijbel, maar ik wist het antwoord niet... Daarom ben ik de ETS-Bijbelcursus gaan volgen."
  - Stefan van Ballegooie

Ervaringen gemeente-onderwijsprogramma

Kopafbeelding

De combinatie van enerzijds Bijbelkennis opdoen en anderzijds toegerust worden in het geloof wordt gewaardeerd!

Afgelopen cursusjaar 2012-2013 maakte de Maranatha Kerk Vlaardingen als eerste gemeente gebruik van het ETS gemeente-onderwijsprogramma. Vanwaar deze keus en wat zijn hun ervaringen? Een verslag van een evaluatiegesprek met de gemeente.

Wat voor gemeente is de Maranatha Kerk Vlaardingen?
MKV: De gemeente is opgericht in 1974 en was een voortzetting van een andere gemeente. Van oorsprong waren we een pinkstergemeente met een groot aantal leden van Indische afkomst. Door de jaren heen is de gemeente veranderd in een evangelische multiculturele wijkgemeente met circa 100 á 150 leden en Nederlandstalige diensten. We zijn als gemeente bevoorrecht gezegend te zijn met een groot eigen kerkgebouw in het midden van een woonwijk en winkelgebied.  Het is ons verlangen een zichtbare en gastvrije gemeente te zijn voor onze wijk.

Vanwaar jullie keus voor het gemeente-onderwijsprogramma van de ETS?
MKV: Afgelopen jaar zijn we als gemeente in een nieuwe fase terecht gekomen met een nieuwe voorgangster en oudstenteam. We hebben toen vastgesteld dat er binnen de gemeente een grote behoefte was aan een gedegen Bijbelonderwijsprogramma en het toerusten/trainen van een middenkader voor taken in de gemeente. Omdat verschillende gemeenteleden in het verleden de Bijbelcursus van de ETS hadden gevolgd en daar zo enthousiast over waren, hebben we contact gezocht met de ETS; zij bleken ‘toevallig’ net het programma opgezet te hebben wat wij zochten: het gemeente-onderwijs programma.

Voor ons was het belangrijk het Bijbelonderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor de gemeenteleden, zonder drempels;  de lessen aanbieden in ons eigen gebouw en geen kosten voor de gemeenteleden. 

Wat zijn de ervaringen?
MKV: Positief! De opkomst is met circa dertig gemeenteleden boven verwachting en de groep komt trouw. Wat we ook bijzonder vinden is dat onze jongeren/studenten zijn aangehaakt. De reacties van de cursisten is enthousiast.

Men is tevreden over de kwaliteit en diepgang van de lessen, hoewel de hoeveelheid informatie soms wat overweldigend is. De combinatie van enerzijds Bijbelkennis opdoen en anderzijds toegerust worden in het geloof wordt gewaardeerd!

Als gemeente zijn we dan ook blij en dankbaar voor de manier waarop de ETS een bijdrage levert aan het opbouwproces waarin we als gemeente zitten.